openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r980777 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/support/books.html
Date Fri, 19 Feb 2016 13:14:07 GMT
Author: buildbot
Date: Fri Feb 19 13:14:07 2016
New Revision: 980777

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/support/books.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Feb 19 13:14:07 2016
@@ -1 +1 @@
-1731207
+1731239

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Feb 19 13:14:07 2016
@@ -1 +1 @@
-1731207
+1731239

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/support/books.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/support/books.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/support/books.html Fri Feb 19 13:14:07 2016
@@ -51,10 +51,10 @@
         (<a href="http://ipaa.nl/uitgeverij/computerboeken/4-ik-wil-met-openoffice-aan-het-werk">Ipaa
Service</a>)
 				<b> - Book is in Dutch language only! </b>
         <br />
-				In Netherlands language by Gerrit Bruijnes, publisher Ipaa Service, Februar 2016, ISBN
978-9072445513<br />
-				Introductie in alleapps van OpenOffice 4.x. Plus een naslagwerk rond vijftien thema'szoals
correspondentie, (e)mailingen,
-				presenteren, een c.v. schrijven,gegevensbeheer, financiële administratie en meer.
Het boek wordtdoorlopend geactualiseerd als een
-				nieuwe versie van de software daaraanleiding toe geeft. 
+				In Netherlands language by Gerrit Bruijnes, publisher Ipaa Service, February 2016, ISBN
978-9072445513<br />
+				Introductie in alle apps van OpenOffice 4.x. Plus een naslagwerk rond vijftien thema's
zoals correspondentie, (e)mailingen,
+				presenteren, een c.v. schrijven, gegevensbeheer, financiële administratie en meer.
Het boek wordt doorlopend geactualiseerd als een
+				nieuwe versie van de software daar aanleiding toe geeft. 
 
       </li>
 Mime
View raw message