openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r980096 [10/20] - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/de/abgezockt/ content/de/doc/faq/suite/ content/de/spellcheck/ content/download/ content/eu/ content/eu/download/ content/eu/eu-320/ content/eu/eu-320/bestelak...
Date Thu, 11 Feb 2016 02:42:23 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/029.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/029.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/029.html Thu Feb 11 02:42:16 2016
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/">eu-320</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/">word_processing</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts"> 
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD>  
+<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">  
+<TITLE></TITLE>  
+<META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)">  
+<META NAME="CREATED" CONTENT="20010610;3445189">  
+<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" ">  
+<META NAME="CHANGED" CONTENT="20010617;23061620">  
+<STYLE>  
+<!--  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm }  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"}  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"; margin-left: 1cm; text-indent: -1cm }  A { font-family: "Arial, sans-serif" } --> </STYLE> </HEAD>  
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> <H2>029 - Nola aldatzen dira lekuz paragrafoak teklatua erabiliz?</H2> <UL> <LI> 
+<P>Jarri kurtsorea lekuz aldatu nahi duzun paragrafoan 
+</P> <LI> 
+<P><B>[Ktrl]+[Gora]</B> edo <B>[Behera]</B> 
+</P> </UL> 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A>  
+</P> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/030.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/030.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/030.html Thu Feb 11 02:42:16 2016
@@ -0,0 +1,59 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/">eu-320</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/">word_processing</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts"> 
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD>  
+<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">  
+<TITLE></TITLE>  
+<META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)">  
+<META NAME="CREATED" CONTENT="20010610;3255878">  
+<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" ">  
+<META NAME="CHANGED" CONTENT="20010617;23100556">  
+<STYLE>  
+<!--  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm }  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"}  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"; margin-left: 1cm; text-indent: -1cm }  A { font-family: "Arial, sans-serif" } --> </STYLE> </HEAD>  
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> <H2>030 - Nola hautatzen dira testu bateko hainbat zati?</H2>  
+<P>Kopiatu, moztu, eman formatua eta ezabatu testuko zatiak dokumentuko hainbat areatan:<BR> <UL><LI> 
+<P><B>[Ktrl]+&lt;hautapena&gt;</B> klik batekin, klik bikoitzarekin edo desplazatuz. 
+</P></UL>  
+<P>Bada beste modu bat ere - "nagiena" (ez eduki [Ktrl] sakatuta 150 orrialdeetan barrena!): 
+</P> <UL> <LI> 
+<P>Egin klik behin <B>egoera-barrako</B> "<B>STD</B>" eremuan (Lehenetsia) 
+</P> <LI> 
+<P>Eremuak orain "<B>EXT</B>" (hautapen hedatua) erakusten du 
+</P> <LI> 
+<P>Egin beste klik bat eta "<B>ADD</B>" eremura joango da (hautapenera gehitu). 
+</P> </UL>  
+<P>-&gt; <B>ADD</B> moduak <B>[Ktrl] + klik</B><BR>-en funtzio bera du eta <B>EXT</B> moduak <B>[Maius]+klik</B>-en funtzio bera. 
+</P>  
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A>  
+</P> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/031.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/031.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/031.html Thu Feb 11 02:42:16 2016
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/">eu-320</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/">word_processing</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table>  <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts"> 
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD>  
+<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">  
+<TITLE></TITLE>  
+<META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)">  
+<META NAME="CREATED" CONTENT="20010516;15155400">  
+<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" ">  
+<META NAME="CHANGED" CONTENT="20010701;20151908">  
+<STYLE>  
+<!--  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm }  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"}  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif" }  A { font-family: "Arial, sans-serif" } --> </STYLE> </HEAD> 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> <H2>031 - Lerro bateko '#' karaktere-serie batek bere kabuz marra beltz lodi bikoitza sortu du Nola ken dezaket marra hori?</H2> 
+<P># ikur-seriea testu-dokumentu bateko paragrafo baten azpian marra zabal bat sortzeko laster-tekla da. Marra hori kentzeko, egin klik paragrafoan marra zabalaren gainean edonon, eta aukeratu Formatua -&gt; Paragrafoa. Ezarritako marra Ertzak fitxan agertuko da. Marra kentzeko, eduki kurtsorea paragrafoan marraren gainean, eta aukeratu Formatua -&gt; Lehenetsia. 
+</P> 
+<P>Automatismoei buruz gehiago jakiteko: <A HREF="025.html">(#025)</A>. 
+</P> 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQ-ei buruzko indize-orrialde nagusira</A>  
+</P> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/032.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/032.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/032.html Thu Feb 11 02:42:16 2016
@@ -0,0 +1,69 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/">eu-320</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/">word_processing</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts"> 
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD>  
+<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">  
+<TITLE></TITLE>  
+<META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)">  
+<META NAME="CREATED" CONTENT="20010418;15260300">  
+<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" ">  
+<META NAME="CHANGED" CONTENT="20010701;20171503">  
+<STYLE>  
+<!--  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm }  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"}  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif" }  A { font-family: "Arial, sans-serif" } --> </STYLE> </HEAD> 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> <H2>032 - URLak (Uniform Reference Locators, Baliabide-bilatzaile uniformeak) azpimarratuta eta beste kolore batean agertzen dira gainerako testua ez bezala. Nola alderantzikatzen da ezarpen hori?</H2> 
+<P>Ezarpen hori alderantzikatzeko, jarraitu urrats hauei: <UL> <LI> 
+<P>Aukeratu <B>Tresnak - Autozuzenketa/Autoformatua-[Aukerak]</B> 
+</P> <LI> 
+<P>Agertzen den zerrendan korritu behera "URLa ezagutzeko eginbidea" aukera arte. 
+</P> <LI> 
+<P>Egin klik aukera horren ezkerreko laukian portaera desaktibatzeko. 
+</P> <LI> 
+<P>Egin klik 'Ados' botoian elkarrizketa-koadroaren behealdean, aldaketa aplikatzeko. 
+</P> </UL> 
+<P>URLa ezagutzeko eginbideak '@' ikurra duen edozer helbide elektronikotzat hartzen du. Aukera hori desaktibatzen bada, helbide elektroniko guztiak ezagutu gabe geratuko dira. 
+</P> 
+<P>Esteka gisa zein helbide tratatu behar diren selektiboki zehazteko, utzi URLa ezagutzeko eginbidea aktibatuta, baina desaktibatu ezagutzea honako metodo hauetako bati jarraituz: 
+</P> <UL> <LI> 
+<P>Hautatu helbide osoa 
+</P> <LI> 
+<P>Eduki saguaren eskuineko botoia sakatuta 
+</P> <LI> 
+<P>Hautatu 'Lehenetsia' 
+</P> </UL> 
+<P>Esteka bihurtutako helbide bat berriro testu normal bihur daiteke, Ktrl-Z sartuz testu-kurtsorea lekuz aldatu baino lehen. 
+</P> 
+<P>Automatismoei buruz gehiago jakiteko: <A HREF="025.html">(#025)</A>. 
+</P>  
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A>  
+</P> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/033.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/033.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/033.html Thu Feb 11 02:42:16 2016
@@ -0,0 +1,58 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/">eu-320</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/">word_processing</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts"> 
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD>  
+<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">  
+<TITLE></TITLE>  
+<META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)">  
+<META NAME="CREATED" CONTENT="20010418;15260300">  
+<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" ">  
+<META NAME="CHANGED" CONTENT="20010701;20440429">  
+<STYLE>  
+<!--  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm }  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"}  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif" }  A { font-family: "Arial, sans-serif" } --> </STYLE> </HEAD> 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> <H2>033 - OpenOffice.org nire dezimalak frakzio bihurtzen ari da. Nola alderantzikatzen da ezarpen hori?</H2> 
+<P> 
+<To reverse this setting:</P> <UL> <LI> 
+<P>hautatu <B>Tresnak - Autozuzenketa/Autoformatua-[Ordeztu]</B>. 
+</P> <LI> 
+<P>zerrendaren goialdean, bilatu ".5"entzat ordezpen-aukera 
+</P> <LI> 
+<P>hautatu ordezpen-azalpen hori eta egin klik "Ezabatu" botoian elkarrizketa-koadroaren eskuinean 
+</P> <LI> 
+<P>egin klik 'Ados' botoian elkarrizketa-koadroaren behealdean, aldaketa aplikatzeko. 
+</P> </UL> 
+<P>Automatismoei buruz gehiago jakiteko: <A HREF="025.html">(#025)</A>. 
+</P> 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A>  
+</P> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/034.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/034.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/034.html Thu Feb 11 02:42:16 2016
@@ -0,0 +1,58 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/">eu-320</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/">word_processing</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts"> 
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD>  
+<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">  
+<TITLE></TITLE>  
+<META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)">  
+<META NAME="CREATED" CONTENT="20010418;15260400">  
+<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" ">  
+<META NAME="CHANGED" CONTENT="20010701;20421345">  
+<STYLE>  
+<!--  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm }  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"}  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif" }  A { font-family: "Arial, sans-serif" } --> </STYLE> </HEAD> 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> <H2>034 - Testua minuskulaz idaztean, OpenOffice.org-ek lehenengo letra maiuskula bihurtzen du. Nola alderantzikatzen da ezarpen hori?</H2> 
+<P>Ezarpen hori deskuiduan minuskulaz hasitako esaldiak zuzentzeko diseinatu da. 
+</P> 
+<P>Ezarpen hori alderantzikatzeko, jarraitu urrats hauei: 
+</P> <UL> <LI> 
+<P>Hautatu <B>Tresnak - Autozuzenketa/Autoformatua-[Aukerak]</B> 
+</P> <LI> 
+<P>Zerrendaren goialdean, desautatu &quot;Esaldi guztietako lehen letra maiuskula bihurtu&quot; laukia 
+</P> <LI> 
+<P>Egin klik 'Ados' botoian elkarrizketa-koadroaren behealdean, aldaketa aplikatzeko. 
+</P> </UL> 
+<P>Automatismoei buruz gehiago jakiteko: <A HREF="025.html">(#025)</A>. 
+</P>  
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A>  
+</P> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/035.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/035.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/035.html Thu Feb 11 02:42:16 2016
@@ -0,0 +1,58 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/">eu-320</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/">word_processing</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table>  <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts"> 
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD>  
+<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">  
+<TITLE></TITLE>  
+<META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)">  
+<META NAME="CREATED" CONTENT="20010418;15260400">  
+<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" ">  
+<META NAME="CHANGED" CONTENT="20010701;20400311">  
+<STYLE>  
+<!--  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm }  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"}  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif" }  A { font-family: "Arial, sans-serif" } --> </STYLE> </HEAD> 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> <H2>035 - Izartxoa erabiltzean [ izartxoa = * ], OpenOffice.org-ek izartxoa kendu [ * ] eta testua letra lodiz ematen du. Nola alderantzikatzen da ezarpen hori?</H2> 
+<P>Hitz baten aurretik edo ondoren izartxo bat [ * ] jarriz gero hitzak letra lodi egin daitezke sagua erabili gabe. Antzera, azpimarra bat [azpimarra = _] hitz baten edo batzuen aurrean edo atzean jarriz gero hitzak azpimarratuko dira. 
+</P> 
+<P>Ezarpen hori alderantzikatzeko, jarraitu urrats hauei: 
+</P> <UL> <LI> 
+<P>Aukeratu <B>Tresnak - Autozuzenketa/Autoformatua-[Aukerak]</B> 
+</P> <LI> 
+<P>Zerrendaren goian, egin klik &quot;Automatikoki *lodia* eta _azpimarra_&quot; aukeraren ondoko kontrol-laukian aukera hori desautatzeko. 
+</P> <LI> 
+<P>Egin klik 'Ados' botoian elkarrizketa-koadroaren behealdean, aldaketa aplikatzeko. 
+</P> </UL> 
+<P>Automatismoei buruz gehiago jakiteko: <A HREF="025.html">(#025)</A>. 
+</P>  
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A>  
+</P> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/036.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/036.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/036.html Thu Feb 11 02:42:16 2016
@@ -0,0 +1,59 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/">eu-320</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/">word_processing</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts"> 
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD>  
+<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">  
+<TITLE></TITLE>  
+<META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)">  
+<META NAME="CREATED" CONTENT="20010418;15260600">  
+<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" ">  
+<META NAME="CHANGED" CONTENT="20010701;20375470">  
+<STYLE>  
+<!--  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm }  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"}  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif" }  A { font-family: "Arial, sans-serif" } --> </STYLE> </HEAD> 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> <H2>036 - Nola txertatzen da 'N(e)tik 1. orrialdea' formako orrialde-zenbakia?</H2> <UL> <LI> 
+<P>Egin klik dokumentuko orri-oinaren edo goiburukoaren arean 
+</P> <LI> 
+<P>Idatzi &quot;Orrialdea &quot; testua 
+</P> <LI> 
+<P>Hautatu <B>Txertatu-Eremuak-Orrialde-zenbakiak</B> goitibeherako menuan, orrialde-zenbakiaren eremua txertatzeko 
+</P> <LI> 
+<P>Idatzi &quot;(e)tik &quot; testua 
+</P> <LI> 
+<P>Hautatu <B>Txertatu-Eremuak-Orrialde-zenbakiak</B> goitibeherako menuan, "orrialde-kopurua guztira" eremua txertatzeko. 
+</P> </UL> 
+<P>Orrialde-zenbakiak orrialde bakoitzaren orri-oinean edo goiburukoan agertu behar du. 
+</P> 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A>  
+</P> 
+</P> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/037.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/037.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/037.html Thu Feb 11 02:42:16 2016
@@ -0,0 +1,68 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/">eu-320</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/">word_processing</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts"> 
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD>  
+<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">  
+<TITLE></TITLE>  
+<META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)">  
+<META NAME="CREATED" CONTENT="20010418;15260800">  
+<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" ">  
+<META NAME="CHANGED" CONTENT="20010701;20322921">  
+<STYLE>  
+<!--  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm }  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"}  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif" }  A { font-family: "Arial, sans-serif" } --> </STYLE> </HEAD> 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> <H2>037 - Nola txertatzen dira karaktere bereziak?</H2> 
+<P>Karaktere bereziak txertatzeko modurik errazena karaktere bereziak elkarrizketa-koadrotik haiek hautatzea da: 
+</P> <UL> <LI> 
+<P>Goitibeherako menuan, hautatu <B>Txertatu-Karaktere berezia</B> 
+</P> <LI> 
+<P>Agertzen den elkarrizketa-koadroan, uneko letra-tipoan erabilgarri dauden karaktere guztiak bistaratuko dira 
+</P> <LI> 
+<P>Hautatu karaktere bat klik eginez. Nahi duzun karakterea ikusten ez baduzu, baliteke uneko letra-tipoan erabilgarri ez egotea. Ez badago, saiatu letra-tipoak aldatzen. 
+</P> <LI> 
+<P>Karaktere bat edo gehiago hautatu ondoren, egin klik <B>[OK]</B> botoian, karaktereak testu-kurtsorearen kokalekuan txertatzeko. 
+</P> </UL> 
+<P>Zenbait plataformetan, OpenOffice.org-ek ez ditu karaktere jakin batzuk erabilgarri bere letra-tipoetan; adibidez, m marratxoa eta komatxo bikoitz kurbatuak. 
+</P> 
+<P>Formula matematikoetan erabiltzen diren karaktereak metodo honi jarraituz txerta daitezke: 
+</P> <UL> <LI> 
+<P>Goitibeherako menuan, hautatu <B>Txertatu-Objektua-Formula</B> 
+</P> <LI> 
+<P>"Komandoa" leihoan, sakatu saguaren eskuineko botoia laster-menura joateko. Erabilgarri dauden formula-eragileak menu horretan topatuko dituzu. 
+</P> <LI> 
+<P>"Komandoa" leihoak ez du ixteko botoirik, beraz, egin klik formula laukitik kanpo (dokumentuan beste edonon) leihoa ixteko. 
+</P> </UL> 
+<P>Formulak metodo horrekin txertatutako objektu grafikoak eta karaktereak dira, eta baliteke beste aplikazio batzuetara ondo ez bihurtzea. OpenOffice.org-ek zenbait karaktereren sarrera ere onartzen du (azentudun karaktereak, ligaturak, moneta-ikurrak, etab.) compose-segiden (teklatua) bidez. 
+</P> 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A>  
+</P> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/038.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/038.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/038.html Thu Feb 11 02:42:16 2016
@@ -0,0 +1,58 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1"> 
+<META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+<meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+<meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+<meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+<title>OpenOffice.org</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/">eu-320</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/">word_processing</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   <basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> </tr> </table> <HR SIZE="1" NOSHADE>  <div class="broadcastmessage"> </div> <div id="guts"> 
+<!-- Wrap Servlet-Specific Help --> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD>  
+<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">  
+<TITLE></TITLE>  
+<META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)">  
+<META NAME="CREATED" CONTENT="20010517;15495600">  
+<META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" ">  
+<META NAME="CHANGED" CONTENT="20010701;20313055">  
+<STYLE>  
+<!--  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm }  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"}  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif" }  A { font-family: "Arial, sans-serif" } --> </STYLE> </HEAD> 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> <H2>038 - Nola txertatzen da marka erregistratuaren ikurra?</H2> 
+<P>Ikur hori letra-tipo jakin batzuetan bakarrik dago erabilgarri. Solaris plataformetan, ikurra 'Symbols', 'Serif' eta 'San-Serif' letra-tipoetan dago erabilgarri. Txertatzeko, jarraitu urratsoi. </FONT> 
+</P> <UL> <LI> 
+<P>Jarri kurtsorea ikurra agertzea nahi duzun lekuan 
+</P> <LI> 
+<P>Goitibeherako menuan, hautatu <B>Txertatu-Karaktere berezia</B> 
+</P> <LI> 
+<P>Agertzen den elkarrizketa-koadroan, aukeratu 'Ikurra' 'Letra-tipoa' zerrendan 
+</P> <LI> 
+<P>Marka erregistratuaren ikurra serif letra-tipoan (212 karakterea) edo san-serif letra-tipoan (228 karakterea) dago erabilgarri. Egin klik nahi duzun ikurrean. 
+</P> <LI> 
+<P>Sakatu Ados 
+</P> </UL> 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A>  
+</P> 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/index.html Thu Feb 11 02:42:16 2016
@@ -0,0 +1,115 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+ <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <META CONTENT="text/html; charset=windows-1252" HTTP-EQUIV=CONTENT-TYPE> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000" /> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York" /> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development" /> 
+<!-- documentation.openoffice.org --> 
+ <title>OpenOffice.org</title> 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/style.css" media="screen" /> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon"> 
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body LINK="#6666CC" ALINK="#cc3333" BGCOLOR="#FFFFFF" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/">eu-320</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/">erab_meg</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/">word_processing</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="./logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="./tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99CCFF" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</table> 
+ 
+<HR SIZE="1" NOSHADE>    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 
+<HTML> 
+<HEAD> 
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> 
+ <TITLE></TITLE> 
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="StarOffice/5.2 (Win32)"> 
+ <META NAME="AUTHOR" CONTENT=" "> 
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20010617;20371504"> 
+ <META NAME="CHANGEDBY" CONTENT=" "> 
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20010617;23005285"> 
+ <STYLE> 
+ <!-- 
+  TD P { margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  P { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"; margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  H2 { margin-bottom: 0cm; font-family: "Arial, sans-serif"; margin-left: 1cm; text-indent: -1cm } 
+  A { font-family: "Arial, sans-serif" } 
+ --> 
+ </STYLE> 
+ 
+</HEAD> 
+ 
+<BODY BGCOLOR="#ffffff"> 
+<H2>Testu-prozesadoreko FAQei buruzko indize-orrialdea</H2> 
+<UL STYLE="margin-left: 0.5cm"> 
+ <LI><A HREF="001.html">001</A> - Nola egin dezaket berrikuspen-marka (<B>redlining</B>) OpenOffice.org-en?</LI> 
+ <LI><A HREF="002.html">002</A> - Zer egin behar dut lehenengo orrialdea azal/<B>titulu-orrialde</B> bihurtzeko eta <B>orrialde-numerazioa</B> (1. orrialdea) dokumentuaren bigarren orrialdean hasteko?</LI> 
+ <LI><A HREF="003.html">003</A> - Zer egin behar dut <B>goiburukoa</B> soilik dokumentuaren lehenengo orrialdean agertzeko?</LI> 
+ <LI><A HREF="004.html">004</A> - Zer egin behar dut <B>logotipoa</B> dokumentuko orrialde guztien goialdean agertzeko?</LI> 
+ <LI><A HREF="005.html">005</A> - Nola <B>desaktibatzen da</B> <B>hitz-osatze</B> automatikoaren portaera?</LI> 
+ <LI><A HREF="006.html">006</A> - Nola sor dezaket eskema-estiloko <B>zerrenda zenbakidun</B> <B>soil</B> bat?</LI> 
+ <LI><A HREF="007.html">007</A> - Nola <B>batu</B> ditzaket elkarren ondoan dauden bi <B>taula</B>?</LI> 
+ <LI><A HREF="008.html">008</A> - Nola sor dezaket <B>alderantzizko koska</B> nire dokumentuan?</LI> 
+ <LI><A HREF="009.html">009</A> - Nola egin dezaket <B>hitz-kontaketa</B> nire dokumentuan?</LI> 
+ <LI><A HREF="010.html">010</A> - Nola txerta dezaket '<B>adibide-testua</B>' nire dokumentuan?</LI> 
+ <LI><A HREF="011.html">011</A> - Nola sor ditzaket <B>etiketak</B> OpenOffice.org-en?</LI> 
+ <LI><A HREF="012.html">012</A> - Nola txerta dezaket <B>Orrialde horizontal bat</B> nire dokumentuan (bertikalean)?</LI> 
+ <LI><A HREF="013.html">013</A> - <B>Orrialde huts</B> bat daukat testu-tratamenduko dokumentuan. Eduki guztia aurreko orrialdean sartzen dela dirudi. Nola ken dezaket orrialde estra hori?</LI> 
+ <LI><A HREF="014.html">014</A> - Zer egin behar dut <B>taularen izenburuko</B> errenkada testu-tratamenduko dokumentuan taula agertzen den orrialde bakoitzean <B>errepikatzeko</B>?</LI> 
+ <LI><A HREF="015.html">015</A> - Badu OpenOffice.org-ek Microsoft Word-ek duen '<B>Kopiatu formatua</B>' tresnaren antzekorik?</LI> 
+ <LI><A HREF="016.html">016</A> - Nola <B>ken</B> ditzaket nire dokumentuan, adibidez posta elektronikoko mezu batetik, itsatsitako <B>eskuzko lerro-jauziak</B>?</LI> 
+ <LI><A HREF="017.html">017</A> - Nola <B>babes</B> (blokea) dezaket testuko <B>sekzio</B> bat, edukia aldatua izan ez dadin?</LI> 
+ <LI><A HREF="018.html">018</A> - Testu zati batean hitz bakoitzaren <B>lehenengo karakterea</B> <B>maiuskulaz</B> agertzea nahi dut eta gainerako hitza minuskulaz (hasiera maiuskula). Nola egin dezaket hori <B>automatikoki</B>?</LI> <LI><A HREF="019.html">019</A> - Nire dokumentuan, nola <B>errepika</B> ditzaket <B>taula-errenkada</B> bat baino gehiago taulak <B>jauziak</B> dituenean <B>orrialde artean</B>?</LI> 
+ <LI><A HREF="020.html">020</A> - Nola txerta dezaket <B>Edukien aurkibidea</B> nire dokumentuan?</LI> 
+ <LI><A HREF="021.html">021</A> - Nola <B>egunera</B> dezaket nire Edukien aurkibidea? Datu gehiago gehitu ditut eta nire izenburu berriak ez dira agertzen.</LI> 
+ <LI><A HREF="022.html">022</A> - Nola txerta dezaket <B>aldagai</B> bat uneko <B>daturako</B> dokumentuko <B>orri-oinean</B>?</LI> 
+ <LI><A HREF="023.html">023</A> - <B>Bertsio-kontrolen</B> ezaugarriak erabiltzen saiatu naiz nire testu-tratamenduko dokumenturako, baina lehenago ikusi ditudan <B>menu</B>ko aukera batzuk <B>ez dira ageri</B>. Zer dago gaizki?</P> <LI><P><A HREF="024.html">024</A>- Taula-gelaxka baten edo paragrafo huts baten erdian <B>klik</B> egiten dudanean, OpenOffice.org-ek <B>tabulazioak txertatzen ditu</B> <B>kurtsorearen</B> kokalekuaren aurrean. Nola geldiarazi dezaket hori?</LI> 
+ <LI><A HREF="025.html">025</A> - <B>Automatismo</B> hauek nekatu egiten naute!!</LI> 
+ <LI><A HREF="026.html">026</A> - Nola itzul naiteke erraz <B>karaktere lehenetsia</B> formatura <B>idazten ari naizen bitartean</B> hitz bat eratu nahi nuen unean?</LI> 
+ <LI><A HREF="027.html">027</A> - Nola <B>eman diezaioket formatua</B> <B>testu-</B>zati bati (ez orrialde osoari) <B>zutabetan</B>?</LI> 
+ <LI><A HREF="028.html">028</A> - Nola zuzen dezaket <B>hiperesteka</B> bateko testua? (helburuko dokumentuak kargatzen duen testuan egiten badut klik)</LI> 
+ <LI><A HREF="029.html">029</A> - Nola <B>aldatzen dira lekuz</B> <B>paragrafoak</B> teklatua erabiliz?</LI> 
+ <LI><A HREF="030.html">030 </A>- Nola <B>hautatzen</B> dira testu bateko <B>hainbat</B> zati?</LI> 
+ <LI><A HREF="031.html">031</A> - Lerro bateko '<B>#</B> karaktere-serie batek bere kabuz <B>marra beltz lodi bikoitza</B> sortu du. Nola ken dezaket marra hori?</LI> 
+ <LI><A HREF="032.html">032 </A>- <B>URL</B>ak (Uniform Reference Locators, Baliabide-bilatzaile uniformeak) <B>azpimarratuta</B> eta beste kolore batean agertzen dira gainerako testua ez bezala. Nola alderantzikatzen da ezarpen hori?</LI> 
+ <LI><A HREF="033.html">033</A> - OpenOffice.org nire <B>dezimalak</B> <B>frakzio</B> bihurtzen ari da. Nola alderantzikatzen da ezarpen hori?</LI> 
+ <LI><A HREF="034.html">034</A> - Testua <B>minuskulaz</B> idaztean, OpenOffice.org-ek lehenengo letra <B>maiuskula</B> bihurtzen du. Nola alderantzikatzen da ezarpen hori?</LI> 
+ <LI><A HREF="035.html">035</A> - <B>Izartxoa</B> erabiltzean [ izartxoa = * ], OpenOffice.org-ek izartxoa kendu [ * ] eta testua <B>letra lodiz</B> ematen du. Nola alderantzikatzen da ezarpen hori?</LI> 
+ <LI><A HREF="036.html">036</A> - Nola txertatzen da 'N(e)tik 1. orrialdea' formako <B>orrialde-zenbakia</B>?</LI> 
+ <LI><A HREF="037.html">037</A> - Nola txertatzen dira <B>karaktere bereziak</B>?</LI> 
+ <LI><A HREF="038.html">038</A> - Nola txertatzen da <B>marka erregistratuaren ikurra</B>?</LI> 
+</UL> 
+<P><A HREF="index.html">Itzuli Writer-eko indize-orrialdera</A> | <A HREF="../index.html">Itzuli erabiltzaileen FAQei buruzko indize-orrialde nagusira</A> </P> 
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/logonew.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/logonew.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/tinywhitesquare.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/erab_meg/word_processing/tinywhitesquare.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/index.html Thu Feb 11 02:42:16 2016
@@ -0,0 +1,164 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/">eu-320</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/">dokumentazioa</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+<!-- Hemen gorpurtza hasten da -->
+<H2>Dokumentazioa</H2>
+
+<p>Hemen OpenOffice.org produktuari buruzko dokumentazioari dagokien estekak aurkitzen dira.</p>
+<p>Euskarazko dokumentazio askorik ez dago une honetan, hori dela eta, atsegingarria izango litzateke 
+Ingeles, Alemaniera edota Frantzesetik dokumentazioak itzultzea, edo dokumentazio berria sortzea 
+nahiko luketeen bolondresen ahotsak entzutea. Gora bihotzak!</p>
+
+<p>Orainarte euskaratutako dokumentazioak honako hauek dira:
+<table width="100%" border="0">
+ <tr bgcolor="#00315a"> 
+  <td colspan="3"><div align="center"><b><font color="#FFFFFF">Dokumentazioa</font></b></div></td></tr>
+ <tr bgcolor="#99ccff"> 
+  <td width="50%"> <div align="center"><b>Titulua</b></div> </td> 
+  <td width="40%"> <div align="center"><b>Formatu erabilgarriak</b></div> </td> 
+  <td width="10%"> <div align="center"><b>Data</b></div> </td> 
+  
+ </tr> 
+ <tr bgcolor="#f0f0f0"> 
+  <td width="45%"><b>OpenOffice.org erreferentzia eskuliburua</b><br><bR>
+  Liburu hau <b>Libros&nbsp;de&nbsp;Linux</b> izeneko argitaletxeak kaleratu zuen: <bR><br>
+  <ul><a href="http://www.librosdelinux.com">www.librosdelinux.com</a></ul>.<br><br> Hemendik gure 
+  eskerrik beroena <b>Libros%nbsp;de&nbsp;Linux</b>ekoei pdf hau guztiontzat eskuragarri jartzen 
+  uzteagatik. Liburuaren lizentzia PDF bertan aurkituko duzu.</td> 
+  <td width="40%"> <div align="center"><a href="./OOo-ref.pdf">OpenOffice.org-eko errerefentziak liburua(pdf)</a>.
+  <bR> </div> </td> 
+  <td width="15%"><div align="center"><i>2003/10/08</i></div></td> 
+ </tr>
+ <tr bgcolor="#f0f0f0"> 
+  <td width="45%"><b>Nola idatzi eta maneiatu OpenOffice.org.</b></td> 
+  <td width="40%"> <div align="center"><a href="./nolan/index.html">Nolan (zuzeneko HMTL)</a></div> </td> 
+  <td width="15%"><div align="center"><i>2003/08/20</i></div></td> 
+ </tr>
+ <tr bgcolor="#f0f0f0">
+  <td width="45%"><p><b>Maiz Egindako Galderak (M.E.G edo F.A.Q)</b></p> </td>
+  <td width="40%"> <div align="center"><a href="./erab_meg/index.html">M.E.G (zuzeneko HTML)</a> </div> </td> 
+  <td width="15%"><div align="center"><i>2003/08/20</i></div></td> 
+ </tr> 
+</table>
+</p>  
+
+
+<p>OpenOffice.org-en erabilkerari buruzko trikimailuak 
+<a href="../postazerrenda/index.html">posta-zerrenda</a>n ongi etorriak izango dira! 
+Trikimailuen orrialdean ezar ditzakegu.</p>
+<!-- 
+<p>Ikus ere <a href="http://whiteboard.openoffice.org/doc/user_faq/index.html">user FAQ</a>. 
+Nor prestatzen da hauek itzultzen? :) </p> -->
+<p><b><i>eu-OOo taldea</i></b></p>
+
+<!-- eskuineko zutabea hemen hasten da -->
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#ffffff" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>
+Euskara 
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+<a href="../index.html">Sarrera</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#ffffff" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Softwarea
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="../softwarea/ooori_buruz.html">Deskripzioa</a><br>
+ <a href="../softwarea/jeitsi_buruz.html">Saretik jaitsi</a><br>
+ <a href="../softwarea/cdrom_buruz.html">CD-ROMa</a><br>
+ <a href="../softwarea/zuzentzailea_buruz.html">Zuzentzaile ortografikoa</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#ffffff" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Proiektua
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="../proiektua/orokorra.html">Orokorra</a><br> 
+ <a href="../proiektua/meg.html">MEG</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#ffffff" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Laguntza lortu
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="../postazerrenda/index.html">Posta-zerrendak</a><br> 
+ <a href="../dokumentazioa/index.html">Dokumentazioa</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#ffffff" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Nola Lagundu
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="../lagundu/lagundu_buruz.html">Nola lagundu?</a><br> 
+ <a href="../lagundu/issuezilla_buruz.html">Akatsak jakinarazi</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#ffffff" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Harremanak
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="../postazerrenda/index.html">Posta-zerrendak</a><br>
+ <a href="../postazerrenda/helbideak.html">Helbideak</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td bgcolor="#000080"><font color="#ffffff" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Bestelakoak
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td><font size="2">
+ <a href="../bestelakoak/kredituak.html">Kredituak</a><br>
+ <a href="../bestelakoak/baimenak.html">Baimenak</a><br>
+</font></td></tr>
+
+</table>
+</td>
+</tr>
+</table>
+
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.html Thu Feb 11 02:42:16 2016
@@ -0,0 +1,192 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+ 
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;CHARSET=windows-1252"> 
+ <meta content="text/html; charset=windows-1252" http-equiv="CONTENT-TYPE"> 
+ <meta name="version" content="1.1.3.000"> 
+ <meta name="keywords" content="CollabNet, Collabnet, collabnet, Collaboration, Companies, Open Source, Software, Software Development, Open Source Model, Development, San Francisco, New York"> 
+ <meta name="description" content="CollabNet, Facilitating Open Source Software Development"> 
+<!-- documentation.openoffice.org --><title>OpenOffice.org</title> 
+ 
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="data1_EU.htmlcontent/style.css" media="screen"> 
+ <link rel="shortcut icon" href="../images/favicon.ico" type="image/x-icon">
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
+<!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
+</head>
+<body link="#6666cc" alink="#cc3333" bgcolor="#ffffff" marginwidth="0" marginheight="0" leftmargin="0" topmargin="0">
+<!--#include virtual="/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/">eu</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/">eu-320</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/">dokumentazioa</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/">nolan</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/">data_source</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+   
+<basefont size="-1" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
+ <tbody><tr> 
+    <td width="211" align="right" valign="bottom" rowspan="2"><a href="http://www.openoffice.org/"><img src="data1_EU.htmlcontent/logonew.gif" width="211" height="71" border="0"></a></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="50" colspan="2">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+ <tr> 
+    <td valign="top" align="left" height="21" bgcolor="#003399" width="100%"><img src="data1_EU.htmlcontent/tinywhitesquare.gif" width="6" height="6"></td> 
+    <td valign="bottom" align="left" height="21" bgcolor="#99ccff" width="100%">&nbsp;</td> 
+ </tr> 
+</tbody></table> 
+ 
+<hr size="1" noshade="">    
+ 
+   <div class="broadcastmessage"> 
+   </div> 
+   <div id="guts"><!-- Wrap Servlet-Specific Help --> 
+ 
+ 
+<h2 align="center">Datu-iturburua sortzea</h2> 
+<h5 align="center"> </h5> 
+<h5 align="center"><i>OpenOffice.org dokumentazio-proiektua </i></h5> 
+<a name="Table of Contents"></a> 
+<h3>Edukien aurkibidea</h3> 
+<ol> 
+  <li><a href="#Create"><span style="font-weight: medium">Datu-iturburua sortzea</span></a></li> 
+  <li><a href="#Add%20Tables"><span style="font-weight: medium">Taulak gehitzea datu-iturburuan</span></a></li> 
+  <li><a href="#Editing"><span style="font-weight: medium">Taulak editatzea datu-iturburuan</span></a></li> 
+  <li><a href="#Now"><span style="font-weight: medium">Orain zer egingo dut?</span></a></li> 
+</ol> 
+<a name="Create"></a> 
+<h3 align="center">Datu-iturburua sortzea</h3> 
+<p>Jarraitu urrats hauei datu-iturburu bat sortzeko OpenOffice.org sisteman. dBase motako datu-basea plataformen arteko sendotasuna mantentzeko sortuko da.</p> 
+<ol> 
+  <li>Hautatu <i>Tresnak-Datu-iturburua menua.</i></li> 
+  <li>Egin klik <b>Datu-iturburu berria</b> komandoan.</li> 
+  <li>Sartu izen bat zure Datu-iturburuarentzat. &nbsp;<b>OHARRA:</b> &nbsp;PROBA erabiliko dugu datu-iturburuaren izen gisa.</li> 
+  <li>Sakatu Tab tekla.</li> 
+  <li>Hautatu dBasea datu-iturburu gisa. &nbsp;<b>OHARRA:</b> &nbsp;dBase erabiltzen ari gara, sistema lokal batean datu-basea guztiz kontrolatzeko aukera ematen duelako.</li> 
+  <li>Sakatu Tab tekla.</li> 
+  <li> 
+Idatzi programak datu-fitxategiak zein direktoriotan sartuko dituen. Programak automatikoki sortuko du.</li> 
+  <li>Egin klik <b>Aplikatu</b> botoian.</li> 
+</ol> 
+<a name="Add Tables"></a> 
+<h3>Taulak gehitzea datu-iturburuan</h3> 
+<p>Atal honetan, datu-iturburuan taulak nola gehitzen diren ikusiko dugu. Atal honetan zure datu-iturburuak datu-baserako sarrera osoa duela ulertzen da. Unean, dBase edo kalkulu-orria dira zure ordenagailuko fitxategietara sarbide-mota hori izateko aukera ematen duten tipo bakarrak. &nbsp;JDBC eta ODBC erabil daitezke MySQL, SQL Server, edo ORACLE moduko datu-basearen sistema baduzu.</p> 
+<ol> 
+  <li>Egin klik <b>Taulak</b> fitxan.</li> 
+  <li>Egin klik Taula berria ikonoan. <img src="data1_EU.htmlcontent/newtable.png"></li> 
+  <li>Taula-diseinuaren pantaila agertuko da<br> <img src="data1_EU.htmlcontent/tabledesign.png"></li> 
+  <li>Idatzi izena.</li> 
+  <li>Sakatu <b>Tab</b> tekla 3 aldiz.</li> 
+  <li>Sartu telefonoa.</li> 
+  <li>Sakatu <b>Tab</b> tekla 3 aldiz.</li> 
+  <li>Idatzi helbidea.</li> 
+  <li>Sakatu <b>Tab</b> tekla 3 aldiz.</li> 
+  <li>Idatzi herria.</li> 
+  <li>Sakatu <b>Tab</b> tekla 3 aldiz.</li> 
+  <li>Idatzi herrialdea.</li> 
+  <li>Sakatu <b>Tab</b> tekla 3 aldiz.</li> 
+  <li>Idatzi posta_kode.</li> 
+  <li>Egin klik Fitxategia ikonoan.</li> 
+  <li>Egin klik Gorde botoian.</li> 
+  <li>Hautatu izen bat taularentzat. &nbsp;<b>OHARRA:</b> &nbsp;Eskuliburu honetan, Proba erabiliko dugu.</li> 
+  <li>Itxi taula-diseinuaren pantaila.</li> 
+  <li>Itxi datu-iturburuaren leihoa.</li> 
+</ol> 
+<a name="Editing"></a> 
+<h3>Datuak editatzea datu-iturburuan</h3> 
+<p>Atal honetan OpenOffice.org datu-iturburuan balioak sartzeko, editatzeko eta kentzeko erabil daitekeela frogatzen da.</p> 
+<ol><b>Erregistroak gehitzea</b> 
+  <li>Sakatu <b>F4</b>.</li> 
+  <li>Datu esploradorearen leihoa agertuko da.<br> <img src="data1_EU.htmlcontent/dataexpl.png"></li> 
+  <li>Egin klik <b>Proba</b> datu-iturburuan.</li> 
+  <li>Egin klik Taulak ikonoan.</li> 
+  <li>Egin klik Proba aukeran.</li> 
+  <li> 
+Taulan erregistrorik ez badago, idazten duzun edozerekin erregistro berri bat hasiko da. Bestela, egin klik Erregistro berria botoian <img src="data1_EU.htmlcontent/newrecord.png">.</li> 
+  <li>Sartu ondorengo informazioa Tab sakatuz eremuen artean: 
+  <table border="1"> 
+    <tbody><tr> 
+      <td>Mikel Etxeberria</td> 
+      <td>999-999-9999</td> 
+      <td>1234 Edozein leku</td> 
+      <td>Herri hau</td> 
+      <td>Herrialde hau</td> 
+      <td>12345</td> 
+    </tr> 
+    <tr> 
+      <td>Amaia Etxeberria</td> 
+      <td>122-122-1222</td> 
+      <td>5431 Kalea hemen</td> 
+      <td>Herri hau</td> 
+      <td>Herrialde hau</td> 
+      <td>12345</td> 
+    </tr><tr> 
+  </tr></tbody></table></li> 
+</ol> 
+ 
+<ol><b>Erregistroak editatzea</b> 
+  <li>Egin klik Mikel Etxeberriaren telefonoa eremuan.</li> 
+  <li>Sartu 888-888-8888</li> 
+  <li>Sakatu Behera gezia tekla. &nbsp;<b>OHARRA:</b> &nbsp;Erregistro berri batera aldatzean zure aldaketak gorde egingo dira.</li> 
+</ol> 
+ 
+<ol><b>Erregistroak ezabatzea</b> 
+  <li>Egin klik errenkada hautatzailean Amaia Etxeberriaren aurrean. &nbsp;Batak <img src="data1_EU.htmlcontent/recordselect1.png"> edo <img src="data1_EU.htmlcontent/recordselect2.png"> besteak erregistroa hautatuko du.</li> 
+  <li>Egin klik eskuineko botoiarekin.</li> 
+  <li>Hautatu <b>Ezabatu errenkadak</b>.</li> 
+</ol> 
+<a name="Now"></a> 
+<h3>Orain zer egingo dut?</h3> 
+<p>OpenOffice.org-ek Datu-basearekin egin ditzakeen zenbait gauza ikusi dituzunez, honakoa egitea iradokitzen dizut: </p> 
+<ol> 
+  <li>Taulak gehitzerakoan zutabe-mota desberdinekin jolastea.</li> 
+  <li>Datu-iturburuaren pantailan SQL instrukzioak nola sortzen diren ikustea.</li> 
+</ol> 
+ 
+<p><b>OHARRA:</b> &nbsp;Ez duzu kalterik eragingo eskuliburu honetan sortutako datu-basearekin jolastean.</p> 
+<div> 
+ <h3><b><a name="5"></a>5. Kredituak</b></h3> 
+ <p><b>Egilea</b> : Scott Carr</p> 
+</div> 
+<div> 
+ <p><b>Integrazioa</b> : Gianluca Turconi</p> 
+</div> 
+<div> 
+ <p><b>Azken aldaketa</b>: 2002ko martxoaren 2a</p> 
+</div> 
+<div> 
+ <p><b>Kontaktuak</b> : <span style="font-weight: medium">OpenOffice.org dokumentazio-proiektua </span><a href="http://whiteboard.openoffice.org/doc/index.html"><span style="font-weight: medium">http://whiteboard.openoffice.org/doc/index.html</span></a></p> 
+</div> 
+<div> 
+ 
+ 
+ 
+ 
+   </div> 
+  </div></td> 
+  </tr> 
+ </tbody></table><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<tbody><tr> 
+<td>&nbsp;</td> 
+<td colspan="2"> 
+<br><br> 
+<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> 
+<br> 
+ 
+</td> 
+</tr> 
+</tbody></table> 
+ 
+<!-- end footer -->  
+ 
+ 
+ 
+ 
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/blue_bullet.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/blue_bullet.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/blue_divider.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/blue_divider.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/collabnetlabel.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/collabnetlabel.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/dataexpl.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/dataexpl.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/dot_divider.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/dot_divider.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/gogo.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/gogo.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/logonew.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/logonew.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/newrecord.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/newrecord.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/newtable.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/newtable.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/recordselect1.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/recordselect1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/recordselect2.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/recordselect2.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/spacer.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/spacer.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/style.css
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/style.css (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/style.css Thu Feb 11 02:42:16 2016
@@ -0,0 +1,261 @@
+
+@import url(ns4_toxins.css); 
+body, p, div, li, td, tr, th, dd, input, select, span, font {
+ font-family: verdana, lucida, helvetica, arial, sans-serif;
+ }
+a {
+ text-decoration: none;
+ }
+body, p, div, li, td, th, dd, input, select, span {
+ color: #000;
+ }
+ 
+ a:link { color: #0033CC } 
+ a:visited { color: #660066} 
+ /* a:hover { color: #FF0000} */
+ a:hover { text-decoration:underline; color: #FF0000 }
+
+/* Note: many of the styles below are being phased out, either because they are no longer with purpose or because other methods have been used. When possible, I have created meaningfully named versions below the enigmatically named ones.  */
+ 
+ /* Page Definitions */
+
+@page Acta1
+ {
+ margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
+ }
+
+div.Acta1
+ {
+ page:Acta1;
+ }
+
+
+@page Section1
+ {
+ margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
+ }
+
+div.Section1
+ {
+ page:Section1;
+ }
+ 
+.superscript
+ {vertical-align:super;
+ font-size:75%;
+ }
+ 
+ p.indent, span.indent, li.indent, div.indent 
+ {margin-top:6.0pt;
+ margin-right:0in;
+ margin-bottom:0in;
+ margin-left:.25in;
+ margin-bottom:.0001pt;
+ line-height:100%;
+ }
+
+ 
+ .alt1 {
+  text-align:center; vertical-align: top;
+ } 
+ 
+.alt3 {
+ font-weight:bold; background-color:#CCCCCC;
+ } 
+
+.graybold {
+ font-weight:bold; background-color:#CCCCCC;
+ } 
+
+.alt4 {
+  font-weight:bold; background-color:#99CCFF;
+} 
+
+
+.alt2 {
+ color:#FFFFFF; background-color:#00315A; text-align:left; vertical-align: middle;
+} 
+
+.darkblueleftmiddle {
+ color:#FFFFFF; background-color:#00315A; text-align:left; vertical-align: middle;
+} 
+
+alt5 {
+ color:#333333; font-weight:bold; text-align: left; white-space: normal; padding: 3pt;
+ } 
+ 
+ 
+.alt6 {
+ font-weight: bold; text-align: left; background-color:#F0F0F0;
+ } 
+ 
+ 
+.alt7 {
+font-weight: bold; text-align: left; background-color:#FFFFFF;
+ }
+ 
+ 
+.alt8 {
+font-weight: bold; text-align: left; vertical-align: top; background-color:#FFFFFF;
+ 
+ }
+.alt8b {
+font-weight: bold; text-align: left; vertical-align: top; background-color:#F0F0F0;
+ } 
+ 
+ 
+ .bigboldleft {
+font-weight: bold; text-align: left; vertical-align: top;
+ } 
+
+.alt9 {
+ text-align: left; vertical-align: top; background-color:#FFFFFF;
+ } 
+ 
+ 
+.alt9b {
+ text-align: left; vertical-align: top; background-color:#F0F0F0;
+ } 
+ 
+ 
+.tableF0 {
+  background-color:#F0F0F0;
+ } 
+ 
+ 
+.alt10 {
+ font-size:85%; text-align:left;
+ } 
+ 
+.alt12 {
+  text-align:center; font-weight: bold; color:#0000FF;
+ }
+ 
+.blueboldcenter {
+ text-align:center; font-weight: bold; color:#0000FF;
+ }
+ 
+.alt14 {
+  text-align:right;
+ }
+
+.textcenter {
+  text-align:center;
+ }
+.alt15 {
+  text-align:center;
+ }
+.boldcenter {
+ font-weight: bold; text-align: center;
+ }
+.fontwhite {
+ color:#FFFFFF;
+ }
+.fontwhite { 
+  color:#FFFFFF;
+ }
+.fontwhitesmall {
+ color:#FFFFFF; text-align:left; font-weight:bold;
+ }
+.fontredochre {
+ 
+ color:#cc3300;
+ }
+.smaller {
+ font-size: x-small;
+ }
+h2 {
+ color:#c30;
+ }
+ 
+.subp1em {
+ text-indent: 1em;
+ }
+.subp2em {
+ text-indent: 2em;
+ }
+.subp3em {
+ text-indent: 3em;
+ }
+.subp4em {
+ text-indent: 4em;
+ }
+ 
+.it_nav {
+ color:#ffffff; background-color:#000080; font-weight: bold;
+}
+.liteblue {
+ color:#99CCFF; font-weight: bold;
+}
+
+.liteblue-back {
+ background-color:#99CCFF;
+ }
+
+.PlainTextBold, .StatText, .StatHeader, .DevHeader, .DevName, .Header, .ProjectNameHeader, .NewsDate, .Download, .Welcome, .ProjectCategory, .ResourcesHeader, .ProjectName2, .InputHeader, .InputHeaderReversed, .ProjectHeader, .NewsHeader, .NewsDateTable, .SiteHeader, .ProjectDownloadHeader, .Asterisk, .HelpTextHeader, .HelpTextBold, .SmallHeader, .Warning, .TypewriterBold, .FooterNav, A.FooterTextLink, .HeaderText, .Crumbing, .Download {
+ font-weight: bold;
+ }
+.StatHeader, .InputHeaderReversed, .footer1, .FooterNav, .FooterTextLink, .Crumbing, .SideText  {
+ color: #fff;
+ }
+/* .Copy, .ResourceName {
+ line-height: 14px;
+ }
+.StartCopy {
+ line-height: 13px;
+ } */
+.TableData {
+ color: #a00;
+ }
+.NewsDate {
+ color: #500;
+ }
+.ProjectCategory {
+ color: #a70;
+ }
+.ProjectName2 {
+ color: #ff0;
+ }
+.NewsHeader {
+ color: #aa0;
+ }
+.SiteHeader {
+ color: #550;
+ }
+.SmallHeader {
+ color: #0a0;
+ }
+.Warning {
+ color: #f00;
+ }
+.TypewriterPlain, .TypewriterBold  {
+ font-family: courier, monospace;
+ }
+.FooterTextLink {
+ font-weight: normal;
+ }
+.HeaderText {
+ color: #39f;
+ }
+.Crumbing, .HeaderText {
+ text-transform: uppercase;
+ }
+A.Crumbing {
+ font-style: italic;
+ }
+A.Crumbing:hover, A.FooterNav:active, A.FooterNav:hover, A.FooterTextLink {
+ text-decoration: underline;
+ }
+.BodyText {
+ color: #9cf;
+ }
+.Download, .DevName {
+ color: #666;
+ }
+
+
+.spaced {
+ font-style: normal;
+ line-height: 14pt;
+}
+

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/tabledesign.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/tabledesign.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/tinywhitesquare.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/eu/eu-320/dokumentazioa/nolan/data_source/data1_EU.htmlcontent/tinywhitesquare.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gifMime
View raw message