openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From pesce...@apache.org
Subject svn commit: r1711725 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html
Date Sun, 01 Nov 2015 08:21:47 GMT
Author: pescetti
Date: Sun Nov  1 08:21:46 2015
New Revision: 1711725

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1711725&view=rev
Log:
#i126612# Specify that 4.1.2 is the latest release.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html?rev=1711725&r1=1711724&r2=1711725&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html Sun Nov  1 08:21:46 2015
@@ -16,9 +16,9 @@
 		
 		<!-- here is the content pane -->
 		<td style="border-width: 0px;">
-			<h1>Apache OpenOffice 4.1.0 in het Nederlands downloaden</h1>
-			<p>De nieuwe Apache OpenOffice, versie 4.1.0, is beschikbaar in het Nederlands voor
Windows, Linux en Mac OS X.</p>
-			<p>Hoe krijg je Apache OpenOffice 4.1.0 gemakkelijk binnen? Ga naar de <a href="http://www.openoffice.org/download/">hoofdpagina
voor downloaden</a> en klik
+			<h1>Apache OpenOffice 4.1.2 in het Nederlands downloaden</h1>
+			<p>De nieuwe Apache OpenOffice, versie 4.1.2, is beschikbaar in het Nederlands voor
Windows, Linux en Mac OS X.</p>
+			<p>Hoe krijg je Apache OpenOffice 4.1.2 gemakkelijk binnen? Ga naar de <a href="http://www.openoffice.org/download/">hoofdpagina
voor downloaden</a> en klik
 				op het groene vlak. In de meeste gevallen is de juiste variant (voor jouw besturingssysteem
en in het Nederlands) al geselecteerd.</p>
 			<p>Voor meer keuze kun je ook naar de <a href="http://www.openoffice.org/download/other.html">overzichtspagina
voor downloaden</a> en daar de variant
 				van besturingssysteem en taal kiezen die je wilt. Mime
View raw message