openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1672996 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_new_computers.mdtext
Date Sun, 12 Apr 2015 09:41:29 GMT
Author: astepukonis
Date: Sun Apr 12 09:41:29 2015
New Revision: 1672996

URL: http://svn.apache.org/r1672996
Log:
Improved translation.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_new_computers.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_new_computers.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_new_computers.mdtext?rev=1672996&r1=1672995&r2=1672996&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_new_computers.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_new_computers.mdtext Sun Apr 12 09:41:29
2015
@@ -18,7 +18,7 @@ Notice:    Licensed to the Apache Softwa
 
 Perkant kompiuterį, galima sutaupyti. Apsukrūs pardavėjas šią galimybę
nuo pirkėjų dažnai nuslepia.
 
-Visai nebūtina mokėti 300 Lt, 600 Lt arba dar daugiau už „Microsoft Office“
kopiją. Galima įsigyti kompiuterį be „Microsoft Office“, sutaupant nemažai
pinigų, o tuomet, grįžus namo, išmėginti nemokamą [„Apache OpenOffice“
(AOO)][1]. Rinkinyje naudotojas ras tekstų rengyklę, skaičiuoklę, skaidrinių
pranešimų rengyklę ir daugiau priemonių. „Apache OpenOffice“ skaitys
„Microsoft“ bylas, eksportuos PDF bylas, veiks visose platformose nuo „Windows
XP“ iki „Windows 8“, taip pat „Mac OS“ ir „Linux“. Visa
tai naudotojas gaus nemokamai!
+Visai nebūtina mokėti 90 Eur, 180 Eur arba dar daugiau už „Microsoft Office“
kopiją. Galima įsigyti kompiuterį be „Microsoft Office“, sutaupant nemažai
pinigų, o tuomet, grįžus namo, išmėginti nemokamą [„Apache OpenOffice“
(AOO)][1]. Rinkinyje naudotojas ras tekstų rengyklę, skaičiuoklę, skaidrinių
pranešimų rengyklę ir daugiau priemonių. „Apache OpenOffice“ skaitys
„Microsoft“ bylas, eksportuos PDF bylas, veiks visose platformose nuo „Windows
XP“ iki „Windows 8“, taip pat „Mac OS“ ir „Linux“. Visa
tai naudotojas gaus nemokamai!
 
 Kaip galima tiek daug siūlyti nemokamai? „Apache OpenOffice“ prižiūrinti
įstaiga „Apache Software Foundation“ užsiima ne pelnu, o labdara, visuomenei
platindama nemokamą programinę įrangą. Įstaigos tikslas – daryti, kad
programine įranga žmonės galėtų naudotis nemokamai.
 Mime
View raw message