openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r938099 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/participate/contact.html
Date Wed, 28 Jan 2015 20:13:59 GMT
Author: buildbot
Date: Wed Jan 28 20:13:58 2015
New Revision: 938099

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/participate/contact.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed Jan 28 20:13:58 2015
@@ -1 +1 @@
-1655448
+1655451

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed Jan 28 20:13:58 2015
@@ -1 +1 @@
-1655448
+1655451

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/participate/contact.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/participate/contact.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/participate/contact.html Wed Jan 28 20:13:58
2015
@@ -24,7 +24,7 @@
   
   
 <h1>Susisiekti su „Apache OpenOffice“ talkininkais</h1>
-<p>Šiame tinklalapyje vardijami fiziniai ir juridiniai asmenys, talkinę arba
talkinantys „Apache OpenOffice“ projektui. Nurodytais kontaktais kreiptis tik dalykiniais
arba bendro pobūdžio klausimais. Ieškantys techninės pagalbos kviečiami atsiversti
<a href="http://www.openoffice.org/lt/support/" title="Sveiki! Čia „Apache OpenOffice“
pagalba">„Apache OpenOffice“ pagalbos tinklalapį</a>.</p>
+<p>Šiame tinklalapyje vardijami fiziniai ir juridiniai asmenys, talkinę arba
talkinantys „Apache OpenOffice“ projektui. Nurodytais kontaktais kreiptis tik dalykiniais
arba bendro pobūdžio klausimais. Ieškantys techninės pagalbos kviečiami atsiversti
<a href="http://www.openoffice.org/lt/support/" title="„Apache OpenOffice“ pagalba">„Apache
OpenOffice“ pagalbos tinklalapį</a>.</p>
 <br>
 <table border="1">
  <tbody>
@@ -42,7 +42,7 @@
    <td>Naudotojo sąsajos, žinyno, tinklavietės, žodynų ir plėtinių
lietuvinimas ir priežiūra<br>
    </td>
    <td>2013–</td>
-   <td>Nuo 4-osios „Apache OpenOffice“ laidos lietuvina naudotojo sąsają,
verčia žinyną, paskelbė <a href="http://extensions.openoffice.org/en/project/lithuanian-spellcheck-and-hyphenation-dictionaries">lietuvių
kalbos rašto patikros ir skiemenavimo žodynus</a>, verčia ir prižiūri
<a href="http://www.openoffice.org/lt/" title="„Apache OpenOffice“ lietuviškai">lietuviškąją
tinklavietę</a>, dokumentuoja klaidas „Apache OpenOffice“ riktų registre
<a href="https://issues.apache.org/ooo/" title="Riktų registras „Bugzilla“">„Bugzilla“</a>.</td>
+   <td>Nuo 4-osios „Apache OpenOffice“ laidos lietuvina naudotojo sąsają,
verčia žinyną, paskelbė lietuvių kalbos rašto patikros ir skiemenavimo žodynų
<a href="http://extensions.openoffice.org/en/project/lithuanian-spellcheck-and-hyphenation-dictionaries"
title="Lietuvių kalbos rašto patikros ir skiemenavimo žodynai">plėtinį</a>,
verčia ir prižiūri <a href="http://www.openoffice.org/lt/" title="„Apache
OpenOffice“ lietuviškai">lietuviškąją tinklavietę</a>, dokumentuoja
klaidas „Apache OpenOffice“ riktų registre <a href="https://issues.apache.org/ooo/"
title="Riktų registras „Bugzilla“">„Bugzilla“</a>.</td>
    <td>
    <a href="mailto:astepukonis@apache.org" title="Spustelėjus siųsti el. laišką">astepukonis@apache.org</a></td>
   </tr>Mime
View raw message