openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1654963 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/participate/contact.html
Date Tue, 27 Jan 2015 02:47:40 GMT
Author: astepukonis
Date: Tue Jan 27 02:47:40 2015
New Revision: 1654963

URL: http://svn.apache.org/r1654963
Log:
Edited text.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/participate/contact.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/participate/contact.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/participate/contact.html?rev=1654963&r1=1654962&r2=1654963&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/participate/contact.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/participate/contact.html Tue Jan 27 02:47:40 2015
@@ -7,7 +7,7 @@
 </head>
 <body>
 <h1>Susisiekti su „Apache OpenOffice“ talkininkais</h1>
-<p>Šiame puslapyje vardijami fiziniai arba juridiniai asmenys, talkinę arba talkinantys
„Apache OpenOffice“ projektui. Nurodytais kontaktais kreiptis tik dalykiniais arba
bendro pobūdžio klausimais. Ieškantys techninės pagalbos kviečiami atsiversti
<a href="http://www.openoffice.org/lt/support/" title="Sveiki! Čia „Apache OpenOffice“
pagalba">„Apache OpenOffice“ pagalbos tinklalapį</a>.</p>
+<p>Šiame tinklalapyje vardijami fiziniai arba juridiniai asmenys, talkinę arba
talkinantys „Apache OpenOffice“ projektui. Nurodytais kontaktais kreiptis tik dalykiniais
arba bendro pobūdžio klausimais. Ieškantys techninės pagalbos kviečiami atsiversti
<a href="http://www.openoffice.org/lt/support/" title="Sveiki! Čia „Apache OpenOffice“
pagalba">„Apache OpenOffice“ pagalbos tinklalapį</a>.</p>
 <br>
 <table border="1">
   <tbody>Mime
View raw message