openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r937644 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/index.html
Date Sun, 25 Jan 2015 11:05:14 GMT
Author: buildbot
Date: Sun Jan 25 11:05:14 2015
New Revision: 937644

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
    websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun Jan 25 11:05:14 2015
@@ -1 +1 @@
-1654643
+1654644

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun Jan 25 11:05:14 2015
@@ -1 +1 @@
-1654643
+1654644

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.html Sun Jan 25 11:05:14 2015
@@ -35,7 +35,7 @@
 </li>
 <li>
 <p><a href="why_free.html">Nemokama</a></p>
-<p>Šauniausia – tai, kad „Apache OpenOffice“ galima gauti ir naudoti
nemokamai. Rinkinys platinamas pagal [„Apache 2.0“ licenciją] (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
"„Apache 2.0“ licencija"). Vadinasi, jį galima naudoti visur: namuose, verslo
įmonėse, švietimo ir viešojo administravimo įstaigose. Galima diegti neribotame
skaičiuje kompiuterių. Galima kopijuoti ir dalinti šeimos nariams, draugams, bendramoksliams,
bendradarbiams – visiems, kam tik norima.</p>
+<p>Šauniausia – tai, kad „Apache OpenOffice“ galima gauti ir naudoti
nemokamai. Rinkinys platinamas pagal <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html"
title="„Apache 2.0“ licencija">„Apache 2.0“ licenciją</a>.
Vadinasi, jį galima naudoti visur: namuose, verslo įmonėse, švietimo ir viešojo
administravimo įstaigose. Galima diegti neribotame skaičiuje kompiuterių. Galima
kopijuoti ir dalinti šeimos nariams, draugams, bendramoksliams, bendradarbiams – visiems,
kam tik norima.</p>
 </li>
 </ul>
 <h2 id="kur-siuo-metu-naudojamas-apache-openoffice">Kur šiuo metu naudojamas „Apache
OpenOffice“?</h2>Mime
View raw message