openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1654605 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/suite.mdtext
Date Sun, 25 Jan 2015 00:17:16 GMT
Author: astepukonis
Date: Sun Jan 25 00:17:16 2015
New Revision: 1654605

URL: http://svn.apache.org/r1654605
Log:
Improved translation.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/suite.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/suite.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/suite.mdtext?rev=1654605&r1=1654604&r2=1654605&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/suite.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/suite.mdtext Sun Jan 25 00:17:16 2015
@@ -25,7 +25,7 @@ programų. Nuo pat pradžių rinki
 lengviau. Veiksmą išmokus viena programa, kita programa to paties veiksmo
 mokytis nebereikės, nes aplinka bus pažįstama. „Apache OpenOffice“ savaime
 prisitaiko prie naudotojo kompiuterio – pakeitus rašomojo stalo išvaizdą,
-atitinkamai paiskeis ir „Apache OpenOffice“.
+atitinkamai keičiasi ir „Apache OpenOffice“.
 
 - Priemonės rinkinyje taikomos nuosekliai – pavyzdžiui, piešinių apdorojimo
 priemonės rašyklėje, pranešimų rengyklėje ir braižyklėje yra tokios
pačios.Mime
View raw message