openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1654604 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/suite.mdtext
Date Sun, 25 Jan 2015 00:14:34 GMT
Author: astepukonis
Date: Sun Jan 25 00:14:34 2015
New Revision: 1654604

URL: http://svn.apache.org/r1654604
Log:
Improved translation.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/suite.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/suite.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/suite.mdtext?rev=1654604&r1=1654603&r2=1654604&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/suite.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/suite.mdtext Sun Jan 25 00:14:34 2015
@@ -23,7 +23,7 @@ programų. Nuo pat pradžių rinki
 
 - Rinkinio programų išvaizda yra labai panaši, dėl to programomis naudotis
 lengviau. Veiksmą išmokus viena programa, kita programa to paties veiksmo
-mokytis nebereikės, nes aplinka bus labai panaši. „Apache OpenOffice“ savaime
+mokytis nebereikės, nes aplinka bus pažįstama. „Apache OpenOffice“ savaime
 prisitaiko prie naudotojo kompiuterio – pakeitus rašomojo stalo išvaizdą,
 atitinkamai paiskeis ir „Apache OpenOffice“.
 Mime
View raw message