openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r937588 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/product/suite.html
Date Sun, 25 Jan 2015 00:08:26 GMT
Author: buildbot
Date: Sun Jan 25 00:08:25 2015
New Revision: 937588

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
    websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/suite.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun Jan 25 00:08:25 2015
@@ -1 +1 @@
-1654598
+1654603

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun Jan 25 00:08:25 2015
@@ -1 +1 @@
-1654598
+1654603

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/suite.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/suite.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/suite.html Sun Jan 25 00:08:25 2015
@@ -28,10 +28,10 @@ programų. Nuo pat pradžių rinki
 <ul>
 <li>
 <p>Rinkinio programų išvaizda yra labai panaši, dėl to programomis naudotis
-yra lengviau. Vienoje programoje išmokus veiksmą, kitose to paties veiksmo
-mokytis nebereikės, aplinka bus panaši. „Apache OpenOffice“ savaime
-prisitaiko prie naudotojo kompiuterio – keičiant rašomojo stalo išvaizdą,
-atitinkamai keičiasi ir „Apache OpenOffice“.</p>
+lengviau. Veiksmą išmokus viena programa, kita programa to paties veiksmo
+mokytis nebereikės, nes aplinka bus labai panaši. „Apache OpenOffice“ savaime
+prisitaiko prie naudotojo kompiuterio – pakeitus rašomojo stalo išvaizdą,
+atitinkamai paiskeis ir „Apache OpenOffice“.</p>
 </li>
 <li>
 <p>Priemonės rinkinyje taikomos nuosekliai – pavyzdžiui, piešinių
apdorojimo
@@ -43,8 +43,8 @@ priemonės rašyklėje, praneši
 o bylą atitinkanti programa paleidžiama savaime.</p>
 </li>
 <li>
-<p>Rinkinio programose naudojama bendra rašybos ir kitos priemonės; jeigu
-nuostata pasirenkama vienoje programoje, atitinkamai ji pakeičiama ir kitose.</p>
+<p>Rinkinio programose naudojama bendra rašto patikros ir kitos priemonės; jei
+vienoje programoje apibrėžiama nuostata, atitinkamai ji pakeičiama ir kitose.</p>
 </li>
 <li>
 <p>Lengvai perkeliami duomenys iš vienos rinkinio programos į kitą.</p>
@@ -52,7 +52,7 @@ nuostata pasirenkama vienoje programoje,
 <li>
 <p>Dokumentai saugomi atvirojo dokumento forma – tai naujasis tarptautinis
 raštinės dokumentų standartas. Lyginant su kitų gamintojų formomis, XML
-kalba grindžiama forma leidžia gerokai sutaupyti vietos kaupiklyje. Maža to,
+kalba grindžiama ODF forma leidžia gerokai sutaupyti vietos kaupiklyje. Maža to,
 naudotojas savo dokumentus gali laisvai vartyti ir su kitomis atvirojo dokumento
 standartą taikančiomis programomis.</p>
 </li>Mime
View raw message