openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1654587 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/math.mdtext
Date Sat, 24 Jan 2015 22:41:42 GMT
Author: astepukonis
Date: Sat Jan 24 22:41:41 2015
New Revision: 1654587

URL: http://svn.apache.org/r1654587
Log:
Improved translation.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/math.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/math.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/math.mdtext?rev=1654587&r1=1654586&r2=1654587&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/math.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/math.mdtext Sat Jan 24 22:41:41 2015
@@ -18,18 +18,19 @@ Notice:    Licensed to the Apache Softwa
 
 [![Screendump of Apache OpenOffice Math](/product/pix/math.png)](/product/pix/math-big.png
"Didinti") # {.rfloatimg}
 
-Sprendyklė – tai matematinėms lygtims skirtas „Apache OpenOffice“ sandas.
+Matematikos rašyklė – tai mokslinėms lygtims skirtas „Apache OpenOffice“
sandas.
 Dažniausiai programa naudojama lygtims taisyti tekstiniuose dokumentuose,
 tačiau pasitelkiama ir kitokiuose dokumentuose bei savarankiškai.
-Rašyklėje lygtys laikomos tekstinio dokumento objektais. Panašiai jos įtraukiamos
-ir į kitas „Apache OpenOffice“ programas, pavyzdžiui, [skaičiuoklę][1]
ir
-[pranešimų rengyklę][2].
+[Rašyklėje][1] lygtys laikomos tekstinio dokumento objektais. Panašiai jos įtraukiamos
+ir į kitas „Apache OpenOffice“ programas, pavyzdžiui, [skaičiuoklę][2]
ir
+[pranešimų rengyklę][3].
 
-Formulės sprendyklėje įvedamos trejaip:
+Formulės matematikos rašyklėje įvedamos trejaip:
 
 - pažymėjus lygčių rengyklėje;
 - lygčių rengyklėje spustelėjus dešiniuoju pelės klavišu ir kontekstiniame
meniu pasirinkus ženklą;
 - narių langelyje pasirinkus ženklą.
 
-[1]: calc.html "Apache OpenOffice Calc"
-[2]: impress.html "Apache OpenOffice Impress"
+[1]: writer.html "„Apache OpenOffice“ rašyklė"
+[2]: calc.html "„Apache OpenOffice“ skaičiuoklė"
+[3]: impress.html "„Apache OpenOffice“ pranešimų rengyklė"Mime
View raw message