openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1654454 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/contributors/index.html
Date Sat, 24 Jan 2015 02:20:42 GMT
Author: astepukonis
Date: Sat Jan 24 02:20:41 2015
New Revision: 1654454

URL: http://svn.apache.org/r1654454
Log:
Edited text.

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/contributors/index.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/contributors/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/contributors/index.html?rev=1654454&r1=1654453&r2=1654454&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/contributors/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/contributors/index.html Sat Jan 24 02:20:41 2015
@@ -22,10 +22,10 @@
    <td><a rel="nofollow"
 href="mailto:astepukonis@apache.org">Aivaras Stepukonis<br>
    </a></td>
-   <td>Naudotojo sąsajos, žinyno, tinklavietės, žodynų, plėtinių
lietuvinimas<br>
+   <td>Naudotojo sąsajos, žinyno, tinklavietės, žodynų ir plėtinių
lietuvinimas<br>
    </td>
    <td>2013–</td>
-   <td>Pradėdamas 4-ąja „Apache OpenOffice“ laida, lietuvina naudotojo
sąsają; verčia <i>Žinyną</i>; atnaujino ir paskelbė <a href="http://extensions.openoffice.org/en/project/lithuanian-spellcheck-and-hyphenation-dictionaries">lietuvių
kalbos rašto patikros ir skiemenavimo žodynus</a>; išvertė ir prižiūri
lietuviškąją tinklavietę <a href="http://www.openoffice.org/lt/">www.openoffice.org/lt</a>;
dokumentuoja kalbinius ir programinius trūkumus „Apache OpenOffice“ riktų
registre <a href="https://issues.apache.org/ooo/">Bugzilla</a>.</td>
+   <td>Nuo 4-osios „Apache OpenOffice“ laidos lietuvina naudotojo sąsają;
verčia žinyną; paskelbė <a href="http://extensions.openoffice.org/en/project/lithuanian-spellcheck-and-hyphenation-dictionaries">lietuvių
kalbos rašto patikros ir skiemenavimo žodynus</a>; išvertė ir prižiūri
lietuviškąją tinklavietę <a href="http://www.openoffice.org/lt/">www.openoffice.org/lt</a>;
dokumentuoja klaidas „Apache OpenOffice“ riktų registre „Bugzilla“</a>.</td>
    <td>
    <a href="mailto:astepukonis@apache.org">astepukonis@apache.org</a></td>
   </tr>



Mime
View raw message