openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1654453 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/contributors/index.html
Date Sat, 24 Jan 2015 02:13:49 GMT
Author: astepukonis
Date: Sat Jan 24 02:13:49 2015
New Revision: 1654453

URL: http://svn.apache.org/r1654453
Log:
Added contributor page for developing and testing.

Added:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/contributors/index.html  (with props)

Added: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/contributors/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/contributors/index.html?rev=1654453&view=auto
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/contributors/index.html (added)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/contributors/index.html Sat Jan 24 02:13:49 2015
@@ -0,0 +1,35 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+<head>
+ <meta http-equiv="Content-Type"
+ content="text/html; charset=UTF-8">
+ <title>„Apache OpenOffice“ talkininkai</title>
+</head>
+<body>
+<h1>„Apache OpenOffice“ talkininkai</h1>
+<p>Šiame puslapyje vardijami fiziniai arba juridiniai asmenys, talkinę arba talkinantys
„Apache OpenOffice“ projektui.</p>
+<br>
+<table border="1">
+ <tbody>
+  <tr>
+   <th>Asmuo</th>
+   <th>Veikla</th>
+   <th>Laikotarpis</th>
+   <th width="50%">Aprašas</th>
+   <th>Ryšiai</th>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td><a rel="nofollow"
+ href="mailto:astepukonis@apache.org">Aivaras Stepukonis<br>
+   </a></td>
+   <td>Naudotojo sąsajos, žinyno, tinklavietės, žodynų, plėtinių
lietuvinimas<br>
+   </td>
+   <td>2013–</td>
+   <td>Pradėdamas 4-ąja „Apache OpenOffice“ laida, lietuvina naudotojo
sąsają; verčia <i>Žinyną</i>; atnaujino ir paskelbė <a href="http://extensions.openoffice.org/en/project/lithuanian-spellcheck-and-hyphenation-dictionaries">lietuvių
kalbos rašto patikros ir skiemenavimo žodynus</a>; išvertė ir prižiūri
lietuviškąją tinklavietę <a href="http://www.openoffice.org/lt/">www.openoffice.org/lt</a>;
dokumentuoja kalbinius ir programinius trūkumus „Apache OpenOffice“ riktų
registre <a href="https://issues.apache.org/ooo/">Bugzilla</a>.</td>
+   <td>
+   <a href="mailto:astepukonis@apache.org">astepukonis@apache.org</a></td>
+  </tr>
+ </tbody>
+</table>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/contributors/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message