openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1652791 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/draw.mdtext
Date Sun, 18 Jan 2015 16:43:20 GMT
Author: astepukonis
Date: Sun Jan 18 16:43:19 2015
New Revision: 1652791

URL: http://svn.apache.org/r1652791
Log:
Improved translation.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/draw.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/draw.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/draw.mdtext?rev=1652791&r1=1652790&r2=1652791&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/draw.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/draw.mdtext Sun Jan 18 16:43:19 2015
@@ -18,7 +18,7 @@ Notice:    Licensed to the Apache Softwa
 
 [![Screendump of Apache OpenOffice Draw](/product/pix/draw.png)](/product/pix/draw-big.png
"Didinti") # {.rfloatimg}
 
-Braižykle kuriami tiek paprasti eskizai, tiek sudėtingi planai, kartu valdomi
+Braižykle kuriami paprasti eskizai, sudėtingi planai, valdomi
 piešiniai ir diagramos. Apdorojamų puslapių dydis siekia 300cm x 300cm
 – tai galinga priemonė techniniams ir bendros paskirties brėžiniams kurti.
 Mime
View raw message