openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1652787 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/math.mdtext
Date Sun, 18 Jan 2015 16:07:26 GMT
Author: astepukonis
Date: Sun Jan 18 16:07:26 2015
New Revision: 1652787

URL: http://svn.apache.org/r1652787
Log:
Improved translation.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/math.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/math.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/math.mdtext?rev=1652787&r1=1652786&r2=1652787&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/math.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/math.mdtext Sun Jan 18 16:07:26 2015
@@ -20,7 +20,7 @@ Notice:    Licensed to the Apache Softwa
 
 Sprendyklė – tai matematinėms lygtims skirtas „Apache OpenOffice“ sandas.
 Dažniausiai programa naudojama lygtims taisyti tekstiniuose dokumentuose,
-tačiau ją galima telktis ir kitokiuose dokumentuose bei naudoti savarankiškai.
+tačiau pasitelkiama ir kitokiuose dokumentuose bei savarankiškai.
 Rašyklėje lygtys laikomos tekstinio dokumento objektais. Panašiai jos įtraukiamos
 ir į kitas „Apache OpenOffice“ programas, pavyzdžiui, [skaičiuoklę][1]
ir
 [pranešimų rengyklę][2].Mime
View raw message