openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r936645 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/product/writer.html
Date Sun, 18 Jan 2015 15:43:49 GMT
Author: buildbot
Date: Sun Jan 18 15:43:48 2015
New Revision: 936645

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
    websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun Jan 18 15:43:48 2015
@@ -1 +1 @@
-1652779
+1652780

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun Jan 18 15:43:48 2015
@@ -1 +1 @@
-1652779
+1652780

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.html Sun Jan 18 15:43:48 2015
@@ -67,8 +67,8 @@ kitomis atvirojo dokumento standartą
 <p>Žinoma, rašykle galima skaityti ir senuosius „Microsoft Word“ rašinius,
 arba saugoti darbus „Word“ forma, pavyzdžiui, siunčiant žmonėms, kuriuos
 saisto „Microsoft“ programinė įranga. Pradedant laida nr. 3.0, rašykle
-galima atsiversti operacinei sistemai „Mac OS X“ skirtas „Microsoft Office
2007“
-arba „Microsoft Office 2008“ bylas (.docx).</p>
+atverčiamos operacinei sistemai „Mac OS X“ skirtos „Microsoft Office 2007“
+arba „Microsoft Office 2008“ bylos (.docx).</p>
   </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->
 </body>Mime
View raw message