openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r936644 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/product/calc.html
Date Sun, 18 Jan 2015 15:41:08 GMT
Author: buildbot
Date: Sun Jan 18 15:41:08 2015
New Revision: 936644

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/calc.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun Jan 18 15:41:08 2015
@@ -1 +1 @@
-1652775
+1652779

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun Jan 18 15:41:08 2015
@@ -1 +1 @@
-1652775
+1652779

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/calc.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/calc.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/calc.html Sun Jan 18 15:41:08 2015
@@ -24,29 +24,29 @@
   <h1 class="title">Skaičiuoklė</h1>
   <p class="rfloatimg"><a href="/product/pix/calc-big.png" title="Didinti"><img
alt="Screendump of Apache OpenOffice Calc" src="/product/pix/calc.png" /></a></p>
 <p>Skaičiuoklė – tai lentelinio skaičiavimo programa. Pradedantieji džiaugsis
-suprantamu ir paprastu jos valdymu, o profesionalai – išsamiomis techninėmis jos
+paprastu ir suprantamu jos valdymu, o profesionalai – išsamiomis techninėmis jos
 galimybėmis.</p>
 <p>Išplėtotąja suvestinių lentelių technologija nesunkiai įvedami
neapdoroti
 duomenys iš įmonių duomenynų, gretinant, apibendrinant ir verčiant juos į
prasmingą
 informaciją.</p>
-<p>Natūraliosios kalbos formulėmis kuriamos žodžiais išreikštos formulės
+<p>Natūraliosios kalbos formulėmis kuriamos žodžiais apibūdinamos formulės
 (pvz., „pajamos – išlaidos“).</p>
-<p>Sparčiuoju sumos mygtuku sudėties funkcija arba tarpinė suma terpiamios,
+<p>Sparčiuoju sumos mygtuku sudėties veiksmas arba tarpinė suma terpiamios,
 atsižvelgus į esamą kontekstą.</p>
-<p>Vedikliais parenkamos ir taikomos žinovui skirtos lentelinio skaičiavimo
-funkcijos, kurių skaičiuoklėje gausu; arba iš plėtinių saugyklos <a
href="http://templates.openoffice.org" title="Download Apache OpenOffice Templates">gaunami
ruošiniai</a>,
+<p>Vedikliais parenkami ir taikomi žinovui skirti lentelinio skaičiavimo
+veiksmai, kurių skaičiuoklėje gausu; arba iš plėtinių saugyklos <a href="http://templates.openoffice.org"
title="Download Apache OpenOffice Templates">gaunami ruošiniai</a>,
 pritaikyti įvairioms lentelinio skaičiavimo užduotims.</p>
-<p>Stiliais ir formavimu paprastai ir lanksčiai taikomos langelių formavimo
+<p>Stiliavimu ir formavimu paprastai ir lanksčiai taikomos langelių formavimo
 nuostatos, įskaitant laisvai sukamus objektus, ruošinius, fonus, kraštines ir daugybę
-kitų sandų. Ekspertiniai rezultatai gaunami, naudojant ruošinius su įtaisytomis
-funkcijomis, leidžiančiomis naudotojui susitelkti į tiesioginį darbą.</p>
+kitų dėmenų. Ekspertiniai rezultatai gaunami, naudojant ruošinius su įtaisytais
+veiksmais, leidžiančiais naudotojui susitelkti į tiesioginį darbą.</p>
 <p>Scenarijų tvarkytuve vienu mygtuko spustelėjimu vykdoma sąlyginė analizė
 „kas, jei …“ – pvz., lyginant didelių, vidutinių ir mažų
pardavimų pelningumą.</p>
 <p>Sprendikliu šalinamos atitaikymo problemos, kai atitaikytoji skaičiuotės
 langelio reikšmė skaičiuojama, vadovaujantis kituose langeliuose apibrėžtomis
sąlygomis.</p>
-<p>Skaičiuokle tą pačią skaičiuotę galima tvarkyti keliese. Skaičiuotę
-atskleidus kitiems naudotojams, šie įveda savo duomenis. Skaičiuotės savininkas
keliais
-pelės spustelėjimais įvestus duomenis įtraukia į dokumentą. Bendradarbiavimo
+<p>Tą pačią skaičiuotę galima tvarkyti keliese. Skaičiuotę atskleidus
kitiems
+naudotojams, šie įveda savo duomenis. Skaičiuotės savininkas įvestus duomenis
+keliais pelės spustelėjimais įtraukia į dokumentą. Bendradarbiavimo
 priemonė drauge pildomuose dokumentuose padeda išvengti nesuderinamų pataisų.</p>
 <p>Dokumentai saugomi atvirojo dokumento forma – tai naujasis tarptautinis
 raštinės dokumentų standartas. XML kalba grindžiama forma laiduoja, kad naudotojas
@@ -54,11 +54,11 @@ skaičiuokle nebus suvaržytas, savo
 dokumento standartą taikančiomis programomis.</p>
 <p>Žinoma, skaičiuokle galima atsiversti ir senąsias „Microsoft Excel“
skaičiuotes,
 arba saugoti darbus „Excel“ forma, pavyzdžiui, siunčiant žmonėms, kuriuos
-saisto „Microsoft“ programinė įranga. Jei tokiems žmonėms darbus reikia
-tik parodyti, pasitelktina nešiojamojo dokumento forma (.pdf) – jokios
-programinės įrangos pirkti nereikia. Pradedant laida nr. 3.0, skaičiuoklė
-skaito operacinei sistemai „Mac OS X“ skirtas „Microsoft Office 2007“
arba
-„Microsoft Office 2008“ bylas (.xlsx).</p>
+saisto „Microsoft“ programinė įranga. Jei tokiems žmonėms darbus tereikia
+parodyti, naudotina nešiojamojo dokumento forma (.pdf) – pirkti programinės
+įrangos šiuo tikslu nereikia. Pradedant laida nr. 3.0, skaičiuokle
+skaitomos operacinei sistemai „Mac OS X“ skirtos „Microsoft Office 2007“
arba
+„Microsoft Office 2008“ bylos (.xlsx).</p>
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->
 </body>



Mime
View raw message