openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1652773 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/draw.mdtext
Date Sun, 18 Jan 2015 15:01:44 GMT
Author: astepukonis
Date: Sun Jan 18 15:01:43 2015
New Revision: 1652773

URL: http://svn.apache.org/r1652773
Log:
Improved translation.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/draw.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/draw.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/draw.mdtext?rev=1652773&r1=1652772&r2=1652773&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/draw.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/draw.mdtext Sun Jan 18 15:01:43 2015
@@ -23,7 +23,7 @@ piešiniai ir diagramos. Apdorojamų
 – tai galinga priemonė techniniams ir bendros paskirties brėžiniams kurti.
 
 Dažniausiai naudojamos braižybos priemonės išdėstomos aplink ekraną
-ir pasitelkiamos vienu pelės klavišo spustelėjimu.
+ir pasitelkiamos vienu pelės spustelėjimu.
 
 Stiliais ir formavimu visi piešinių stiliai pasiekiami tiesiogiai.
 
@@ -33,11 +33,11 @@ taisomi rutuliai, žiedai, kubai ir ki
 Objektų išdėstymu grupuojami, išgrupuojami, pergrupuojami ir taisomi
 sugrupuoti objektai.
 
-Pasirinkus faktūrą, puošybinį apšvietimą, skaidrį, perspektyvą ir
t.t., įmantriu
+Pasirinkus faktūrą, puošybinį apšvietimą, skaidrį, perspektyvą ir
t. t., įmantriu
 atvaizdavimu kuriami tikroviški atvaizdai.
 
-Sparčiosiomis jungtimis lengvinamas darbas su ryšių diagramomis, orgogramomis,
-tinklų diagramomis ir t.t. Jungtys šliejasi prie iš anksto apibrėžtų jungimo
taškų.
+Sparčiosiomis jungtimis lengvinamas darbas su ryšių diagramomis, organigramomis,
+tinklų diagramomis ir t. t. Jungtys šliejasi prie iš anksto apibrėžtų jungimo
taškų.
 
 Braižant, matmenų linijos savaime skaičiuoja ir rodo tiesinius matmenis.
 Mime
View raw message