openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1627664 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.mdtext
Date Thu, 25 Sep 2014 20:46:35 GMT
Author: astepukonis
Date: Thu Sep 25 20:46:34 2014
New Revision: 1627664

URL: http://svn.apache.org/r1627664
Log:
Translation improved.

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.mdtext?rev=1627664&r1=1627663&r2=1627664&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_odf.mdtext Thu Sep 25 20:46:34 2014
@@ -16,25 +16,25 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      specific language governing permissions and limitations
      under the License.
 
-![Kodėl „Apache OpenOffice“: atvirojo dokumento formuotė](/why/images/shell.png)
# {.rfloatimg}
+![Kodėl „Apache OpenOffice“: atvirojo dokumento forma](/why/images/shell.png)
# {.rfloatimg}
 
 Kažkur matyta?
 
-Mėginant atversti atvirojo dokumento formuotę (ODF) kompiuteryje, kuriame nėra ODF
skaitančios programos, operacinė sistema „Windows“ atveria dialogo langą,
kuriame pripažįsta savo negalią ir pasiūlo kai kurių ODF skaitančių programų
sąrašą.
+Mėginant atversti atvirojo dokumento formą (ODF) kompiuteryje, kuriame nėra ODF
skaitančios programos, operacinė sistema „Windows“ atveria dialogo langą,
kuriame pripažįsta savo negalią ir pasiūlo kai kurių ODF skaitančių programų
sąrašą.
 
 Jeigu taip ir nutiko, atsakymas – priešais Jūsų akis. „Apache OpenOffice“
– tai apdovanojimus pelnęs nemokamas raštinės programų rinkinys, skaitantis
tiek ODF, tiek „Microsoft“ dokumentus.
 
 ##Kas yra ODF dokumentai?
 
-ODF – tai 2006 metais sukurta tarptautinė ISO standarto formuotė raštinės
dokumentams. ODF apima tokius bylų prievardžius:
+ODF – tai 2006 metais sukurta tarptautinė ISO standarto forma raštinės dokumentams.
ODF apima tokius bylų prievardžius:
 
 - *.odt (tekstų rengyklės dokumentai)
 - *.ods (skaičiuoklės dokumentai)
 - *.odp (skaidrinių pranešimų rengyklės dokumentai)
 
-ODF formuotės nesaisto joks pavienis raštinės programų rinkinys. ODF standartą
savo programinėje įrangoje gali taikyti visos įmonės.
+ODF formos nesaisto joks pavienis raštinės programų rinkinys. ODF standartą savo
programinėje įrangoje gali taikyti visos įmonės.
 
-„Apache OpenOffice“ ODF formuotę laiko numatytąja dokumentų formuote.
ODF gali importuoti ir eksportuoti dauguma pastarojo meto tekstų rengyklių.
+„Apache OpenOffice“ ODF formą laiko numatytąja dokumentų forma. ODF gali
importuoti ir eksportuoti dauguma pastarojo meto tekstų rengyklių.
 
 ##„Apache OpenOffice“
 Mime
View raw message