openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1627644 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.mdtext
Date Thu, 25 Sep 2014 20:15:14 GMT
Author: astepukonis
Date: Thu Sep 25 20:15:13 2014
New Revision: 1627644

URL: http://svn.apache.org/r1627644
Log:
Translation improved.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.mdtext?rev=1627644&r1=1627643&r2=1627644&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.mdtext Thu Sep 25 20:15:13 2014
@@ -59,20 +59,20 @@ skaityti pastabas yra daug lengviau. Ski
 rodomos skirtingomis spalvomis, nurodant taisymo datą ir laiką.
 
 Pasitelktus HTML eksportavimą, dokumentai skelbiami žiniatinklyje,
-arba viešinami vikipedijose eksportuojant „MediaWiki“ formuote.
+arba viešinami vikipedijose eksportuojant „MediaWiki“ forma.
 Užtikrinant, kad skaitytojas dokumentą matytų tokį, kokį paruošė
-dokumento autorius, naudojama nešiojamojo dokumento formuotė
+dokumento autorius, naudojama nešiojamojo dokumento forma
 (.pdf). „Apache OpenOffice“ PDF eksportavimo priemonė apima
 gausybę formavimo ir apsaugos nuostatų, PDF bylos pritaikomos
 daugybei skirtingų scenarijų, įskaitant ISO standarto bylas PDF/A.
 
-Dokumentai saugomi atvirojo dokumento formuote – tai naujasis tarptautinis
-raštinės dokumentų standartas. XML kalba grindžiama formuotė lauduoja, kad
+Dokumentai saugomi atvirojo dokumento forma – tai naujasis tarptautinis
+raštinės dokumentų standartas. XML kalba grindžiama forma laiduoja, kad
 naudotojas rašykle nebus suvaržytas, savo dokumentus galės vartyti ir su
 kitomis atvirojo dokumento standartą taikančiomis programomis.
 
 Žinoma, rašykle galima skaityti ir senuosius „Microsoft Word“ rašinius,
-arba saugoti darbus „Word“ formuote, pavyzdžiui, siunčiant žmonėms,
kuriuos
+arba saugoti darbus „Word“ forma, pavyzdžiui, siunčiant žmonėms, kuriuos
 saisto „Microsoft“ programinė įranga. Pradedant laida nr. 3.0, rašykle
 galima atsiversti operacinei sistemai „Mac OS X“ skirtas „Microsoft Office
2007“
 arba „Microsoft Office 2008“ bylas (.docx).Mime
View raw message