openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r923574 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/product/writer.html
Date Thu, 25 Sep 2014 20:06:26 GMT
Author: buildbot
Date: Thu Sep 25 20:06:26 2014
New Revision: 923574

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Sep 25 20:06:26 2014
@@ -1 +1 @@
-1627634
+1627636

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Sep 25 20:06:26 2014
@@ -1 +1 @@
-1627634
+1627636

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/product/writer.html Thu Sep 25 20:06:26 2014
@@ -23,32 +23,32 @@
   
   <h1 class="title">Rašyklė</h1>
   <p class="rfloatimg"><a href="/product/pix/writer-big.png" title="Didinti"><img
alt="Screendump of Apache OpenOffice Writer" src="/product/pix/writer.png" /></a></p>
-<p><em>Skirta visiems dokumentams</em></p>
-<p><strong>Rašyklėje</strong> randama viskas, ko galima tikėtis
iš šiuolaikiškos, visomis
+<p><strong>Skirta visiems dokumentams</strong></p>
+<p>Rašyklėje randama viskas, ko galima tikėtis iš šiuolaikiškos,
visomis
 priemonėmis aprūpintos tekstų rengyklės arba rašomajam stalui skirto
 leidybos centro.</p>
 <p>Programą lengva naudoti ne tik paprastoms užduotims, pavyzdžiui,
 glaustiems priminimams užsirašyti, bet ir sudėtingoms, pavyzdžiui,
 rengiant knygas su turiniais, diagramomis ir rodyklėmis. „Rašykle“
 sukurtiems tekstams suteikiama puiki išvaizda.</p>
-<p><em>Vedikliais</em> šalinami nereikalingi rūpesčiai, kuriant
laiškų, faksogramų,
+<p>Vedikliais šalinami nereikalingi rūpesčiai, kuriant laiškų, faksogramų,
 darbotvarkių, protokolų ir kitokius dokumentus, arba vykdant
 sudėtingesnes užduotis, pavyzdžiui, rengiant daugkartinius laiškus.
 Žinoma, naudotojas gali kurti ir savo ruošinius, arba <a href="http://templates.openoffice.org"
title="Download Apache OpenOffice Templates">gauti ruošinių</a>
 iš plėtinių saugyklos.</p>
-<p><em>Stiliai ir formavimas</em> leidžia naudotis ypatingomis stiliaus
puslapių galimybėmis.</p>
-<p><em>Savitaisos žodynu</em> tiesiogiai taisomos klaidos: rašomas
tekstas tikrinamas
-iškart, klaviatūra renkant ženklus. Tame pačiame <strong>rašyklės</strong>
dokumente
+<p>Stiliai ir formavimas leidžia naudotis ypatingomis stiliaus puslapių galimybėmis.</p>
+<p>Savitaisos žodynu tiesiogiai taisomos klaidos: rašomas tekstas tikrinamas
+iškart, klaviatūra renkant ženklus. Tame pačiame rašyklės dokumente
 galima vartoti kelias skirtingas kalbas.</p>
-<p>Naudojant <em>žodžių baigimą</em>, mažėja darbo klaviatūra:
renkant tekstą,
+<p>Naudojant žodžių baigimą, mažėja darbo klaviatūra: renkant
tekstą,
 savaime siūlomi tinkamiausi žodžiai ir frazės.</p>
-<p><em>Teksto kadrais</em> ir <em>siejimu</em> vykdomos rašomo
stalo leidybos užduotys,
+<p>Teksto kadrais ir siejimu vykdomos rašomo stalo leidybos užduotys,
 naujienų grupių laiškus, lankstinukus ir ir kitus dokumentus kuriant ir
 maketuojant pagal kiekvieno naudotojo poreikius.</p>
 <p>Paprasčiau naudoti pratisus ir sudėtingus dokumentus, pasitelktus
 turinio sąrašus, žodžių rodykles, bibliografines nuorodas, paveikslus,
 lenteles ir kitus objektus.</p>
-<p><strong>Rašykle</strong> taisant tekstą, vienu metu galima atsiversti
kelis puslapius –
+<p>Rašykle taisant tekstą, vienu metu galima atsiversti kelis puslapius –
 idealus scenarijus sudėtingiems dokumentams, naudojant vieną didelį
 arba kelis mažesnius monitorius.</p>
 <p>Išplėtota pastabų priemonė dokumento šone išskleidžia pastabas.
Taip
@@ -63,11 +63,11 @@ gausybę formavimo ir apsaugos nuostat
 daugybei skirtingų scenarijų, įskaitant ISO standarto bylas PDF/A.</p>
 <p>Dokumentai saugomi atvirojo dokumento formuote – tai naujasis tarptautinis
 raštinės dokumentų standartas. XML kalba grindžiama formuotė lauduoja, kad
-naudotojas <strong>rašykle</strong> nebus suvaržytas, savo dokumentus galės
vartyti ir su
+naudotojas rašykle nebus suvaržytas, savo dokumentus galės vartyti ir su
 kitomis atvirojo dokumento standartą taikančiomis programomis.</p>
 <p>Žinoma, rašykle galima skaityti ir senuosius „Microsoft Word“ rašinius,
 arba saugoti darbus „Word“ formuote, pavyzdžiui, siunčiant žmonėms,
kuriuos
-saisto „Microsoft“ programinė įranga. Pradedant laida nr. 3.0, <strong>rašykle</strong>
+saisto „Microsoft“ programinė įranga. Pradedant laida nr. 3.0, rašykle
 galima atsiversti operacinei sistemai „Mac OS X“ skirtas „Microsoft Office
2007“
 arba „Microsoft Office 2008“ bylas (.docx).</p>
  </div>Mime
View raw message