openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1627626 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext
Date Thu, 25 Sep 2014 19:49:00 GMT
Author: astepukonis
Date: Thu Sep 25 19:48:59 2014
New Revision: 1627626

URL: http://svn.apache.org/r1627626
Log:
Edited the translation.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext?rev=1627626&r1=1627625&r2=1627626&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext Thu Sep 25 19:48:59 2014
@@ -38,7 +38,7 @@ nemokamai. [Gauti dabar][1]. Rinkinyje:
 
 ## Kodėl „Apache OpenOffice“? #{ .why }
 
-„Apache OpenOffice“ – **kokybės** sinonimas:
+„Apache OpenOffice“ – kokybiškas:
 
 - [„Apache OpenOffice“ istorija][2] tęsiasi jau 20 metų, per kuriuos sukurtas
    brandus ir veiksmingas programinės įrangos rinkinys;
@@ -47,7 +47,7 @@ nemokamai. [Gauti dabar][1]. Rinkinyje:
 - „Apache OpenOffice“ plėtojamas visiškai atvirai, nieko neslepiant,
   todėl gali kliautis tik savo geru vardu.
 
-„Apache OpenOffice“ **lengva naudotis**:
+„Apache OpenOffice“ – paprastas:
 
 - Savo išvaizda ir veiksena rinkinys atrodo savas, jį iškart gali naudoti kiekvienas,
   anksčiau dirbęs su panašiomis kitų gamintojų programomis;
@@ -58,7 +58,7 @@ nemokamai. [Gauti dabar][1]. Rinkinyje:
 - „Apache OpenOffice“ aptarnauja pasaulinė draugiškų savanorių bendruomenė,

   mielai gelbstinti ir naujokams, ir žinovams.
 
-„Apache OpenOffice“ yra **nemokama programinė įranga**:
+„Apache OpenOffice“ – nemokamas:
 
 - „Apache OpenOffice“ galima gauti nemokamai be jokių licencinių mokesčių;
 - Galima diegti neribotame skaičiuje asmeninių kompiuterių (PC);
@@ -67,7 +67,7 @@ nemokamai. [Gauti dabar][1]. Rinkinyje:
 - Galima dalinti nemokamas kopijas Å¡eimos nariams, draugams,
    bendramoksliams, bendradarbiams ir kt.
 
-„Apache OpenOffice“ **atitinka tarptautinius standartus**:
+„Apache OpenOffice“ atitinka tarptautinius standartus:
 
 - Pirmasis pasaulyje programinės įrangos rinkinys, savo vidine bylų formuote pasirinkęs
   [OASIS][6] [atvirojo dokumento formuotę][7] (ISO/IEC 26300).Mime
View raw message