openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1624892 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html
Date Sun, 14 Sep 2014 18:13:23 GMT
Author: astepukonis
Date: Sun Sep 14 18:13:23 2014
New Revision: 1624892

URL: http://svn.apache.org/r1624892
Log:
CMS commit to ooo-site by astepukonis

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html?rev=1624892&r1=1624891&r2=1624892&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/index.html Sun Sep 14 18:13:23 2014
@@ -116,39 +116,44 @@
 
 <div id="news">
 
- <div class="campaign">
-  <h2>Išleistas „Apache OpenOffice 4.1.0“</h2>
+<div class="campaign">
+ <h2>Išleistas „Apache OpenOffice 4.1.0“</h2>
 
-   <p><em>2014 m. balandžio 29 d.:</em>
-„Apache OpenOffice“ projektas praneša
-<a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/the_apache_openoffice_project_announce"
- title="Tarnybinio tinklaraščio pranešimas apie „Apache OpenOffice“ 4.1.0
laidą">
-apie ką tik išėjusią laidą 4.1.0</a>.
-<a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1+Release+Notes"
- title="„Apache OpenOffice“ 4.1.0 laidos informacija">Laidos
-informacijoje</a> galima susipažinti su naujomis priemonėmis, funkcijomis ir
kalbomis. Nepamirškite
-<a href="https://www.openoffice.org/download/"
- title="Gauti „Apache OpenOffice“ 4.1.0">gauti</a> ir asmeniškai išmėginti
naujosios laidos.</p>
- </div>
+   <p><em>2014 m. rugpjūčio 21 d.:</em>
+    „Apache OpenOffice“ projektas praneša
+    <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing_apache_openoffice_4_1"
+    title="Tarnybinio tinklaraščio pranešimas apie „Apache OpenOffice“
4.1.1 laidą">apie išleistą tarnybinę 4.1.1 laidą.</a>.
+    <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.1+Release+Notes"
+    title="„Apache OpenOffice“ 4.1.1 laidos informacija">Laidos informacijoje</a>
galima susipažinti su naujomis priemonėmis,
+    funkcijomis ir kalbomis. Nepamirškite <a href="https://www.openoffice.org/download/"
+    title="Gauti „Apache OpenOffice“ 4.1.1">gauti</a> ir asmeniškai
išmėginti naujosios laidos.
+   </p>
+  </div>
 
- <div class="campaign">
-  <h2>Išplatinta 100 milijonų kopijų</h2>
+<div class="campaign">
+ <h2>Išleistas „Apache OpenOffice 4.1.0“</h2>
 
-   <p><em>2014 m. balandžio 17 d.:</em>
-„Apache OpenOffice“ projektas didžiuojasi, galėdamas pranešti, kad rinkinio
-<a href="https://blogs.apache.org/foundation/entry/the_apache_software_foundation_announces56"
- title="Išplatinta 100 milijonų „Apache OpenOffice“ kopijų">išplatinta
virš 100 milijonų kopijų</a>.
-Pažymėkite šį didelį laimėjimą drauge su mumis!</p>
- </div>
+   <p><em>2014 m. balandžio 29 d.:</em>
+    „Apache OpenOffice“ projektas praneša
+    <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/the_apache_openoffice_project_announce"
+     title="Tarnybinio tinklaraščio pranešimas apie „Apache OpenOffice“
4.1.0 laidą">apie ką tik išėjusią laidą 4.1.0</a>.
+    <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1+Release+Notes"
+     title="„Apache OpenOffice“ 4.1.0 laidos informacija">Laidos informacijoje</a>
galima susipažinti su naujomis priemonėmis,
+    funkcijomis ir kalbomis. Nepamirškite <a href="https://www.openoffice.org/download/"
+     title="Gauti „Apache OpenOffice“ 4.1.0">gauti</a> ir asmeniškai
išmėginti naujosios laidos.
+   </p>
+  </div>
 
- <div class="campaign">
-  <h2>Italijos regionas pereina prie „Apache OpenOffice“, sutaupydamas 2
milijonus eurų</h2>
+<div class="campaign">
+ <h2>Išplatinta 100 milijonų kopijų</h2>
 
-   <p><em>2013 m. spalio 10 d.:</em>
-Italijos Emilijos-Romanijos regionas pranešė apie planus pereiti prie „Apache
OpenOffice“,
-<a href="https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/openoffice-italian-emilia-romagna-save-2-million">
-sutaupant 2 milijonus eurų</a>.</p>
- </div>
+   <p><em>2014 m. balandžio 17 d.:</em>
+    „Apache OpenOffice“ projektas didžiuojasi, galėdamas pranešti,
kad rinkinio
+    <a href="https://blogs.apache.org/foundation/entry/the_apache_software_foundation_announces56"
+    title="Išplatinta 100 milijonų „Apache OpenOffice“ kopijų">išplatinta
virš 100 milijonų kopijų</a>.
+    Pažymėkite šį didelį laimėjimą drauge su mumis!
+   </p>
+  </div>
 <!--
  <div id="SupportedAndSupporters">
   <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"Mime
View raw message