openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From r4z...@apache.org
Subject svn commit: r1624816 [3/3] - in /openoffice/ooo-site/trunk/content/hu: ./ download/ extensions/ news/ participate/ product/ social/ support/ why/
Date Sun, 14 Sep 2014 08:52:17 GMT
Added: openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_compliance.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_compliance.mdtext?rev=1624816&view=auto
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_compliance.mdtext (added)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_compliance.mdtext Sun Sep 14 08:52:16 2014
@@ -0,0 +1,72 @@
+Title:  Megfelelőségi költségek és az Apache Licence
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.
+
+##Szoftver licence megfelelőségi költségek
+
+A szoftveripar házőrzője, a BSA (Business Software Alliance - Üzleti Szoftver Szövetség) elégedetlen dolgozóknak [ajánl fel készpénzjutalmat][1], hogy feladják kalózszoftvert 
+használó munkadóikat (vagy volt munkaadóikat). A kampány "Tartóztasd le a főnököd!" név alatt fut, a jutalom akár az 1 millió dollárt is elérheti.
+
+Amint azt talán már Ön is tudja, egy szoftvert Ön nem olyan formában birtokolhat, ahogyan például egy széket vagy egy íróasztalt. Előbbiekkel ellentétben Ön licenceli a szoftvert a kiadótól, 
+s ez a licence jogosítja fel Önt a szoftver használatára, de kizárólag csak a licenceben meghatározott feltételeknek megfelelően. Ezek a feltételek általában azt határozzák meg, mennyi 
+felhasználó vagy mennyi PC futtathatja a szoftvert. A feltételek akár egy záradékot is tartalmazhatnak, amelyek lehetővé teszik az eladó számára az Ön által vásárolt szoftver használatának ellenőrzését.
+
+Annak érdekében, hogy elkerüljék az egy BSA ellenőrzés során felmerülő költségeket és büntetéseket, a szervezetek egyre nagypbb számban alkalmazzák a Szoftveres Vagyonkezelés 
+(Software Asset Management - SAM) gyakorlatát annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy üzleti szoftvereik felhasználása megfelel az alkalmazott licenceknek.
+Ezek a eljárások általában magukban foglalják az alkalmazottak oktatását, ahogyan egy olyan szoftver megvásárlását is, amely nyomon követi a szervezeten belüli licenceket és szoftverhasználatot.
+
+Ezen SAM eljárások együttes költségét nevezzük "megfelelőségi költségnek", melyre az üzleti szoftverek használata miatt van szükség. Ez egy olyan költség, mely nem teszi termelékenyebbé az adott szervezetet
+(vállalatot, közintézményt, alapítványt), semmi előnyt nem jelent az Ön üzletfeleinek és egyáltalán semmilyen pozitívummal nem járul hozzá a szervezet működéséhez.
+Semmi más, mint kockázatcsökkentés. A licencedíjjal, karbantartási és oktatási költségekkel együtt olyan költségek egyike ez, melyet az üzleti szoftverek használata miatt kell megfizetni.
+
+
+##Nyílt Forrású megfelelőségi költségek
+
+Az üzleti szoftverlicencek ellentéteként a nyílt forrású szoftverek licencei kifejezetten megengedik a szoftver szabad terjesztését.
+Ez számos szervezetnél csökkenti a megfelelőségi költséget, mivel szoftver- és licencehasználat követő program alkalmazására sincs szükség.
+
+Előfordulnak olyan helyzetek, amikor egy szervezet nyílt forrású szoftvert használ és közben maga is saját tulajdonú, védett szoftvert fejleszt és publikál. Ezen szervezetek 
+gondban lehetnek egyes nyílt forrás lecencek vírusszerű természete miatt (copyleft licencek). Abban az esetben, ha az Ön egyik alkalmazottja vagy alvállalkozója 
+figyelmetlenségből ilyen copyleft kódot helyez el az Ön védett termékébe, akkor Ön felszólíthatóvá válik e licence által, hogy teljes termékének forráskódját 
+szabadon hozzáférhetővé tegye a nyilvánosság számára.
+
+Ez azonban nem csak egy elméleti álláspont. Amennyire agresszíven védi a BSA saját üzleti tagjainak érdekeit, úgy támogatja a Szabad Szoftver Törvény Központ 
+(Software Freedom Law Center - SFLC) a GPL licencet [magasszintű polgári perekben a nagyvállalatokkal szemben][2]. A Szabad Szoftver Alapítvány 
+(Free Software Foundation - FSF), [2012. novemberi közleményében][4] ír az "aktív licence alkalmazásáról".
+
+Copyleft kód alkalmazásával tehát a megfelelőségi költség még több is lehet, mint jogvédett szoftverek használatával, mivel adott szervezet kockáztatja annak lehetőségét, 
+hogy rákényszerítik jogvédett programjához tartozó forráskódjának nyilvánosságra hozatalára és elérhetővé tételére, melyet azután bárki felhasználhat 
+bárminemű ellentételezés nélkül. E kockázat csökkentése alaposabb felkészítést kíván az alkalmazottak részére, több jóváhagyási ciklust, több belső ellenőrzést és több 
+aggódást. Ez tehát a megnövekedett megfelelőségi költség egy szervezetnél copyleft szoftverek használata esetén. De ez nem feltétlenül rossz dolog. 
+Tudatában kell lenni a nyílt forrású szoftverek ilyen licenceszel történő használatának és számításba kell venni, mint a költségvetési tényezők egyikét.
+
+##Az Apache előnye
+
+Meg kell azonban említeni, hogy nem minden nyílt forrású licence copyleft licence. S nem is rendelkezik mindegyik azzal a vírusszerű jellemzővel, ami 
+radikálisan növelné egy vállalat kockázatát. A nyílt forrású licencek egy alcsoportja - általában "megengedő" licenceként ismertek - különösen kedvező 
+vállalati felhasználók esetén. Ezek közé a licencek közé tartozik a MIT és BSD licence, akárcsak az [Apache Szoftver licence 2.0][3], 
+melyet az Apache OpenOffice csomagnál alkalmazunk.
+
+Más nyílt forrású licencekhez hasonlóan az Apache licence díj és egyéb jogdíj nélkül határozottan megengedi Önnek az érintett termék másolását és terjesztését. 
+Megengedi továbbá, hogy Ön a szoftvertermékből származó újabb, saját szoftverterméket készítsen és jelentessen meg, anélkül, hogy saját forráskódját közzé kellene tennie.
+Így tehát mind a BSA, mind pedig az SFLC/FSF kockázatait elkerülheti, s üzletének megfelelőségi költségeit is nagmértékben csökkentheti.
+
+
+[1]: https://reporting.bsa.org/r/report/add.aspx?src=us
+[2]: http://www.softwarefreedom.org/news/2009/dec/14/busybox-gpl-lawsuit/
+[3]: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+[4]: http://www.fsf.org/bulletin/2012/fall/why-gpl-compliance-work-matters

Added: openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_easy.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_easy.mdtext?rev=1624816&view=auto
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_easy.mdtext (added)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_easy.mdtext Sun Sep 14 08:52:16 2014
@@ -0,0 +1,34 @@
+Title: Miért az Apache OpenOffice: könnyű használni
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.
+
+![Miért az Apache OpenOffice? Könnyű használni](/why/images/why_easy.png) # {.rfloatimg}
+
+Könnyű kiválasztani, könnyű feltelepíteni, könnyű megtanulni - az Apache OpenOffice könnyű választás az irodai programcsomagok között. Az OpenOffice teljesen kezdőknek is megfelelő, de ha Ön már használt másik programcsomagot, akkor sem lesz gond. Az OpenOffice - az ismerős képernyőkön és menükön keresztül - teljes mértékben hasznosítani fogja az Ön eddigi tapasztalatait és a fájlokat, amiket eddig létrehozott - nincs szükség az újraírásukra.
+
+ - **Azonnal használható**
+
+  Azok számára, akik már hozzászoktak valamilyen iradai szoftverhez, az Apache OpenOffice kellemes meglepetés lesz. Annyira egyértelmű! Tanulmányok igazolták, hogy könnyebb (és olcsóbb) Microsoft Office-ról OpenOffice-ra váltani, mint a Microsoft Office 2007-re frissíteni. Mivel az OpenOffice egyetlen szoftver, minden zökkenőmentesen működik az alkalmazások között. Még a segítségnyújtó is ugyanaz. Arra sem kell emlékeznie, hogy melyik alkalmazással készített egy dokumentumot - az OpenOffice a megfelelőt foja elindítani. Egy egyszerű internetes letöltéssel vagy cd-ről történő telepítéssel máris használatba vehet egy irodai programcsomagot.
+
+ - **Nem kell újragépelni**
+
+  Figyelembe vesszük, hogy sokan rendelkeznek már más irodai programcsomag által létrehozott fájlokkal. Az Apache OpenOffice nagyon nagyfokú pontossággal olvassa ezeket a fájlokat, nagyon megbízhatóvá téve ezzel az OpenOffice programra való áttérést. Tény, hogy érkezett már visszajelzés, miszerint az OpenOffice képes volt kezelni azokat a fájlokat, melyeket az eredeti szoftvercsomag sérültnek és használhatatlannak jelzett. Ha barátai vagy kollégái másfajta programot használnak, akkor is megoszthatja fájljait velük és olvashatja az ő fájljaikat - de ami még jobb megoldás: adjon nekik egy ingyenes Apache OpenOffice szoftvercsomagot!
+
+ - **Egy közösség része**
+
+  Amikor valami új dologba kezd, nagyszerű tudni, hogy emberek tízmilliói tették már ezt Ön előtt. Az Apache OpenOffice programot lelkes tízezrek nemzetközi közössége fejleszti, fordítja, támogatja és reklámozza. Ha várt már 'éveket' fizetett támogatású üzleti szoftverrel kapcsolatos segítségért, lelkes és felkészült önkéntesekből álló közösségünk támogatási munkája meglepetésként érheti Önt. Talán még az is előfordulhat, hogy épp azokkal folytat beszélgetést, akik fejlesztették vagy fordították az Ön által használt programot. Üdvözöljük közösségünkben!
+

Added: openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_edu.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_edu.mdtext?rev=1624816&view=auto
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_edu.mdtext (added)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_edu.mdtext Sun Sep 14 08:52:16 2014
@@ -0,0 +1,35 @@
+Title: Miért az Apache OpenOffice: Oktatás
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.
+
+![Miért az Apache OpenOffice: Oktatás](/why/images/why_edu.png) # {.rfloatimg}
+
+Az oktatás valamennyi szereplője (általános iskolák, középiskolák, felsőoktatási intézmények) olyan szoftvernek találja az Apache OpenOffice csomag programjait, mely mind a tanárok, mind a diákok elvárásaiak megfelel, legyen az akár a **rugalmas szövegszerkesztő**, a **hatékony táblázatkezelő**, a **dinamikus grafikai program**, az **adatbáziskezelő** vagy más összetevő.
+
+A **nyílt forrású licence** biztosítja az OpenOffice szabad felhasználását és terjesztését bárminemű licence miatti aggodalom nélkül.
+
+ - **Tanulóknak, hallgatóknak**
+
+  Az Apache OpenOffice ideális oktatási felületet kínál az alapfontosságú számítástechnikai ismeretek elsajátítására, anélkül, hogy a tanulókat üzleti szoftverek használatához kötné. Az ingyenes szoftver licence, ami annyit jelent, hogy a tanulók megkapthatják a program másolatát otthoni használatra - teljesen jogszerűen - egy igen hasznos 'hozzáadott érték'. Számítástechnikai szakon tanulóknak az OpenOffice komponens alapú szoftvere szintén ideális felület számítástechnikai ismereteik szélesítésére és a valós életben zajló szoftverfejlesztés megértésére.
+
+ - **Tanároknak, akadémikusoknak**
+
+  Az Apache OpenOffice szintén nagyszerű eszköz oktatási segédanyagok készítésére és adminisztrációs feladatok kezelésére. A *Writer* szövegszerkesztő például könnyen használható egyszerű emlékeztetők megírására, de kiválóan alkalmas egy bonyolult disszertáció elkészítésére is. A számítástechnikai (IT) részleg számára a nyílt forrású szoftver licence a licence megfelelőségi aggodalmak, a szoftver ellenőrzésektől való fenyegetettség végét jelenti. Az OpenOffice pragramcsomagot egy nemzetközi közösség fejleszti, fordítja és támogatja, akiket az internet kapcsol össze, izgalmas lehetőségeket nyitva meg ezzel az iskolai projektek számára is.
+
+ - **Szabadon, mindenkinek**
+
+  Az Apache OpenOffice élenjáró nemzetközi erő a digitális nyitás mozgalmában - olyan szoftverek készítésében, melyek a legmagasabb minőségi követelményeknek is megfelelnek és mindenki számára elérhetőek, anyagi helyzettől függetlenül. Az OpenOffice számos nyelven elérhető és kifejezetten bátorítjuk a helyi közösségeket saját nyelvváltozatuk megalkotására. A szoftvert nyílt forrású folyamatban fejlesszük - mely a társszerzői kiadások számítástechnikai megfelelője - a legmagasabb minőségű szoftvert állítva így elő.

Added: openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_foss.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_foss.mdtext?rev=1624816&view=auto
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_foss.mdtext (added)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_foss.mdtext Sun Sep 14 08:52:16 2014
@@ -0,0 +1,35 @@
+Title:	Miért az Apache OpenOffice: Szabad/Nyílt forrású szoftver
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.
+
+![Miért az Apache OpenOffice: Szabad/Nyílt forrású szoftver](/why/images/why_foss.png) # {.rfloatimg}
+
+A Szabad/Nyílt forrású szoftver (F/OSS) támogatók végfelhasználóként és hozzájárulóként egyaránt keresik az Apache OpenOffice programot. A **rugalmas szövegszerkesztő**, a **hatékony táblázatkezelő**, a **dinamikus grafikai program**, az **adatbáziskezelő** és más összetevők egységeként az OpenOffice-t többmillió felhasználó választotta irodai programcsomagjának.
+
+Az OpenOffice a OSI által jóváhagyott Apache License feltételekkel kerül kiadásra, egy több, mint 750 támogatót és egy közel 400 000 tagot számláló nemzetközi közösséggi háttérrel.
+
+ - **Egy szoftver, ami mindenkihez eljut**
+
+  Az Apache OpenOffice egy olyan alapvető programcsomag, melyet emberek tízmilliói használnak számítógépeiken - egy nyílt forrású eszköz, melyet családtagjai, barátai, szomszédai is értékelnek. Ingyenes szoftver licencével és aktív nemzetközi közösségével az OpenOffice kulcsszerepet játszik a digitális kirekesztettség felszámolásában és a kisebbségi nyelvek megőrzésében, melyek egyetlen bűne e digitális megosztottságban, hogy rossz oldalra kerültek. A közösségi tagok tízezrei számára ez teszi az OpenOffice közösséget az önkéntes tevékenységük területei közül az első számú választási lehetőséggé. 
+
+ - **Szabadon fejleszthető**
+
+  Az Apache OpenOffice egy kiforrott szoftvertermék, egy több, mint 20 éves folyamatos fejlesztés eredménye. Többféle operációs rendszerre is elérhető. A 'mag' fejlesztését megérteni és ehhez hozzájárulni komoly elkötelezettséget és szoftverfejlesztési gyakorlatot igényel. De, mint minden sikeres nyílt forrású projekt, az OpenOffice programnak is van egy aktív fejlesztői közössége, ami odaadóan segíti az újonnan érkezőket. Alternatív megoldásként megpróbálkozhat kiterjesztések fejlesztésével, esetleg az OpenOffice UNO alapú összetevőinek más programokban való hasznosításával.
+
+ - **Nyílt világ**
+
+  Ha Ön az Apache OpenOffice programot használja, értékelni fogja a szoftverbe fektetett munkát, melynek eredményét Ön ingyen használhatja. Segítsen bennünket abban, hogy a jövő felhsználói is ingyenesen használhasák ezt a programot. Az OpenOffice közösség szívesen fogadja a támogatókat: *Bármiben a legjobb Ön, végezze azt az OpenOffice-nál is!* Akárcsak a fejlesztőket, a közösség örömmel látja a fordítókat, művészeket, technikai munkatársakat, tesztelőket, felhasználók támogatására jelentkezőket, lobbistákat, anyagi támogatókat... hosszú a lista. A közösség az internet által összekapcsolva, nemzetközileg, minden időzónában jelenlevően végzi munkáját. Lépjen kapcsolatba velünk akár most!

Added: openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_free.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_free.mdtext?rev=1624816&view=auto
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_free.mdtext (added)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_free.mdtext Sun Sep 14 08:52:16 2014
@@ -0,0 +1,33 @@
+Title: Miért az Apache OpenOffice: ingyenes szoftver
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.
+
+![Miért az Apache OpenOffice: ingyenes szoftver](/why/images/why_free.png) # {.rfloatimg}
+
+Az Apache OpenOffice ingyenes szoftver. Ami annyit jelent, hogy Ön ingyenesen töltheti le, ingyenesen telepítheti annyi számítógépre, amennyire akarja és szabadon adhat annyi másolatot annyi embernek, amennyinek szeretne. Korlátozás nélkül használhatja az OpenOffice programot bármilyen célra: magán, oktatási, közigazgatási, üzleti... Ingyenes, valóban ingyenes.
+
+ - **Díjmentes**
+
+  Nehéz elhinni, hogy egy magas minőségű, könnyen használható szoftver, mint az Apache OpenOffice igazán ingyenes lehet, de a magánemberek, a (kis és nagy) cégek időbeli és anyagi hozzájárulásainak köszönhetően az OpenOffice ma ingyenesen az Ön rendelkezésére áll. Ezen túlmenően az OpenOffice által használt nyílt forrás licence biztosítja, hogy ezeket a jogokat soha többé nem vehetik el Öntől. Az OpenOffice közösség örül annak, ha Ön hasznát veszi programunknak. Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy beszél - ha teheti, másolatot is ad - másoknak az Apache OpenOffice programról. Több ember használja az OpenOffice programot személyes ajánlás alapján, mint bármi más ok miatt.
+
+ - **Ne aggódjon**
+
+  Az ingyenes szoftver licence sokkal többet jelent egy egyszeri költségmegtakarításnál. Azt is jelenti, hogy soha többé nem kell aggódnia, hogy szoftvere jogtiszta-e vagy hogy egy nap esetleg lejár a licence. Azok számára, akik számítógépekért felelősek - néhányért egy kisvállalkozásnál, százakért egy iskolában, ezrekért egy nagyvállalatnál - ez nagy megkönnyebbülést jelent. Nincs szükség szoftverellenőrzésekre, a számlák éveken keresztüli megőrzésére, nem kell aggóni amiatt, hogy a bíróságon köt ki, mert félreolvasott egy apró betűs részt a licence szerződésben.
+
+ - **Szabadsága érték számunkra**
+
+  Egy szabad szoftverek iránt elkötelezett közösség részeként, értéknek tekintjük az Ön szabad választási lehetőségét is. Az Apache OpenOffice olyan formátumban olvassa és írja a fájlokat, melyeket más irodai programokkal is képes lesz kezelni. Az első szoftver volt a világon, amely teljes mértékben támogatta az ISO szabványt az irodai fájlformátumokban, melyek használatát egyre több szoftverfejlesztő cég alkalmazza. Ha más szoftvert kíván használni, szeretnénk, ha szabadon tehetné meg azt. Ha számítógépén át kíván térni a Microsoft Windows vagy Apple Mac használatáról Linux rendszerre, szeretnénk, ha szabadon megtehetné azt. Ha tetszik Önnek ez a hozzáállás, csatlakozzon Ön is az Apache OpenOffice közösséghez.

Added: openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_gov.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_gov.mdtext?rev=1624816&view=auto
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_gov.mdtext (added)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_gov.mdtext Sun Sep 14 08:52:16 2014
@@ -0,0 +1,35 @@
+Title: Miért az Apache OpenOffice: közigazgatás
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.
+
+![Miért az Apache OpenOffice: közigazgatás](/why/images/why_gov.png) # {.rfloatimg}
+
+A közigazgatásban és **a kormányzás minden szintjén** (helyi / járási / régiószintű / nemzeti, stb.) dolgozók az Apache OpenOffice programot ideális szoftvermegoldásnak találják. A **rugalmas szövegszerkesztő**, a **hatékony táblázatkezelő**, a **dinamikus grafikai program**, az **adatbáziskezelő** és más összetevők egységeként az OpenOffice tökéletesen megfelel egy tipikus, elfoglalt irodai dolgozó mindennapi munkavégzéséhez szükséges elvárásoknak.
+
+Az OpenOffice már **számos nyelven** elérhető, s szabadon fordítható helyi közösségek által is.
+
+ - **Legjobb érték**
+
+  Az Apache OpenOffice használatával Ön kinyilvánítja a legmagasabb szintű szolgáltatások iránti elkötelezettségét. E szoftvert egyetlen üzleti vállalkozás sem birtokolja. A nyílt forrású licence értelmében nincsenek fizetendő licence díjak, nincsenek költséges éves ellenőrzések és nincs a súlyos és zavaros licence feltételeknek való megfelelőség miatti aggodalom sem. Lehetősége van továbbá a szoftver ingyenes továbbadására más munkavállalók számára, legyen az akár az oktatási rendszer vagy bármely más Önnek tetsző lehetőség.
+
+ - **Az adatok biztonságban vannak**
+
+  Az Információ Szabadságáról szóló törvény kimondja, hogy a ma létrehozott dokumentumok évek múltán is hozzáférhetőek legyenek a jövőben. Az Apache OpenOffice az első szoftver a világon, ami az ISO szabvány szerinti fájlformátumokat használja alapbeállításként. Rendelkezik továbbá PDF fájl készítési opcióval, ha az információt standard 'csak olvasható' formátumban kell közzétennie. Amennyiben Ön már rendelkezik (feltehetően érvényes licence nélküli) irodai szoftverrel, az Apache OpenOffice minden bizonnyal képes lesz korábbi, ezzel a programmal létrehozott fájljainak kezelésére is.
+
+ - **Bárki számára elérhető**
+
+  Az Apache OpenOffice programnak nincsenek titkai - nyílt-forrás politikánk alapján bárki ellenőrizheti a forráskódot vagy akár a szoftver fejlesztésében is segédkezhet. Aktívan támogatjuk a helyi közösségeket kisebbségi nyelvváltozatuk megalkotására. Az OpenOffice vezető erő a digitális kirekesztettség felszámolásában - kiváló minőségű szoftvert hozva létre, mely jövedelemtől függetlenül bárki számára elérhető.

Added: openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_great.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_great.mdtext?rev=1624816&view=auto
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_great.mdtext (added)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_great.mdtext Sun Sep 14 08:52:16 2014
@@ -0,0 +1,33 @@
+Title: Miért az Apache OpenOffice: nagyszerű szoftver
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.
+
+![Miért az Apache OpenOffice: nagyszerű szoftver](/why/images/why_great.png) # {.rfloatimg}
+
+Egy nagyszerű szoftver nagyszerű embereket kíván. Az Apache OpenOffice több, mint 20 év folyamatos, magasszintű szoftverfejlesztési munkájának az eredménye. Kezdettől fogva **egyetlen, egységes szoftver**nek tekintjük, így az Apache OpenOffice konzisztenciája és minősége világszínvonalú. **Nyílt forrású** fejlesztési folyamatából kifolyólag nem rejteget titkokat.
+
+ - **Jobb tervezés**
+
+  Több, mint 20 év fejlesztéssel a háta mögött az Apache OpenOffice egy kiforrott, megbízható termék. Kezdettől fogva egyetlen, egységes szoftvernek terveztük - nem különálló szoftvercsomagokból lett összetákolva. Ez teszi rendkívül konzisztenssé és könnyen használhatóvá - amit az egyik alkalmazásban megtanul, azt a másikban is azonnal felhasználhatja. A környezetfüggő segítségnyújtó valamennyi alkalmazást egységbe fogva működik, feltűnősködés nélkül biztosítva Önnek a precíz segítéséget, amire épp szüksége van. Még azt is megteheti, hogy bármelyik alkalmazásból megnyithat bármilyen dokumentumtípust - az OpenOffice a gyakorlatban is egyetlen összefüggő szoftver. Futtatható minden főbb operációs rendszeren - Microsoft Windows, GNU/Linux, Sun Solaris, Apple Mac. Hát nem nagysz
 erű?!
+
+ - **Önnek is jobb**
+
+  Az Apache OpenOffice egyetlen csomagba összefogva tartalmaz minden irodai szoftvert, amire Önnek szüksége lehet. Nem kell aggódnia, melyik változatot kellene telepítenie: egyetlen telepítő program van, ami mindent biztosít Önnek. A telepítés magában foglal további olyan funkciókat, melyeket más, költséges vetélytársak nem nyújtanak - például .pdf fájlok létrehozása, ha garantálni szeretné, hogy a fogadó fél ugyanazt lássa a számítógépén, amit Ön a sajátján. Ott van továbbá a kiterjesztések egyre növekvő köre: ezek kiegészítő funkciók, melyeket bárki fejleszthet. Az Apache OpenOffice projekt évente több alkalommal jelentet meg szoftverkiadást, így Ön olyan gyorsan veheti hasznát az új funkcióknak, amennyire csak lehet. 
+
+ - **Őszinte szoftver**
+
+  Az Apache OpenOffice fejlesztése a nyílt szoftver, "nincs titok" hozzáállás jegyében történik. Bárki belenézhet a programba, javasolhat fejlesztéseket, javíthat hibákat. Bárki jelezhet problémákat vagy kérhet javításokat és bárki láthatja a többi fejlesztőtől vagy felhasználótól érkező válaszokat. A jelenlegi és jövőbeli kiadások állapotát a nyilvános wiki oldalakon lehet megtekinteni, így Ön döntheti el, akar-e egyáltalán, s ha igen, mikor szeretne frssíteni, hogy kihasználhassa az új funkciók nyújtotta előnyöket. Bárki, aki számára ismerősek az üzleti szoftverek és azok reklámjai, üzleti szövegei, az Apache OpenOffice programot felüdítően másnak fogja találni. Élvezze Ön is a nyílt forrás előnyeit!

Added: openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_new_computers.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_new_computers.mdtext?rev=1624816&view=auto
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_new_computers.mdtext (added)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_new_computers.mdtext Sun Sep 14 08:52:16 2014
@@ -0,0 +1,30 @@
+Title:   Apache OpenOffice for New Computers
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.
+
+##Save money on your new computer
+
+Are you buying yourself a new computer?, or buying one for someone else? If so, here is a money saving tip that your computer vendor may not be telling you.
+
+You are not required to spend $100, $200 or more for a copy of Microsoft Office. You can buy a computer without Office installed, and save that money. Then when you go home, try the free, [Apache OpenOffice (AOO)][1]. It has a word processor, a spreadsheet and a presentation editor. It can read Microsoft files. It can export to PDF. It works on Windows XP-Windows 8, Mac OS and Linux. And it is absolutely free!
+
+How can we give this to you for free? We're a nonprofit organization with the charitable mission to publish free software for the public. That's what we do. We want you to have free software.
+
+So when the salesman tries to load up your computer invoice with all those "extras", just say "Thank you, but No. I will install AOO".
+
+[1]: /test-hu/download
+

Added: openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_nfp.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_nfp.mdtext?rev=1624816&view=auto
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_nfp.mdtext (added)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_nfp.mdtext Sun Sep 14 08:52:16 2014
@@ -0,0 +1,35 @@
+Title: Miért az Apache OpenOffice: Nonprofit szervezetek
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.
+
+![Miért az Apache OpenOffice: Nonprofit szervezetek](/why/images/why_nfp.png) # {.rfloatimg}
+
+A kisebb és nagyobb nonprofit (azaz nem nyereségorientált) szervezetek is az OpenOffice programcsomagot használják, mivel minden igényüket kielégíti és megosztja értékeiket. A **rugalmas szövegszerkesztő**, **erőteljes táblázatkezelő**, **dinamikus rajzoló program** és nem utolsósorban az **adatbázis kezelő**, mind megfelelnek egy irodai programcsomaggal szemben támasztott elvárásoknak.
+
+Az OpenOffice magas szintű kompatibilitással rendelkezik, mindezt költségmentesen és jogi feltételek nélkül.
+
+ - **Egy program mindenkinek**
+
+  Jobban, mint bármikor, a nonprofit szervezeteknek egy zsúfolt piacon kell a figyelemért versenyezniük. Az Apache OpenOffice segitségével ezek a szervezetek hozzáférhetnek egy olyan elengedhetetlen irodai programcsomaghoz, amely minden tekintetben van olyan jó, mint a drága irodai eszközök, amiket azok használnak, akiknek a pénz nem lényeges. A több, mint 20 éves fejlesztésnek köszönhetően az OpenOffice egy kiforrott, stabil termék, amely garantálja a problémamentes használatot. Az OpenOffice egy vezető nemzetközi erő abban a digitális mozgalomban, melynek célja, hogy mindenki az elérhető legmagasabb minőségű programokhoz juthasson hozzá, bevételtől függetlenül. Csatlakozzon Ön is az OpenOffice nemzetközi közösségéhez, ha ötleteket szeretne cserélni, inspirációra vagy csak segítségre van szüksége.
+
+ - **Jobb, de kompatibilis**
+
+  Az Apache OpenOffice büszke más irodai programokkal való kompatibilitására. A nonprofit szervezetek - melyek önkéntesek munkájára támaszkodnak - értékelik azt, hogy akik csak egy kicsit is járatosak más irodai programok használatában, az OpenOffice programot is azonnal otthonosan kezelik. Az OpenOffice figyelembe veszi, hogy egy szervezet sem szigetelődhet el a többitől, s épp ezért biztosítja a fájlok cseréjét más irodai szoftverekkel. Lehetővé teszi PDF fájlok létrehozását azokra az esetekre, amikor irányitása alatt akarja tartani a dokumentumait miután azok elhagyták az irodáját. Az OpenOffice a világon az első olyan program, amellyel lehetséges az érzékeny információkat ISO által jóváhagyott formában tárolni - a legjobb garancia a jövőre tekintve.
+
+ - **Nyílt világ**
+
+  Szerencsére az Apache OpenOffice teljesen ingyenes és mentes mindenféle kisbetűs résztől. Annyi számítógépre telepítheti, amennyire csak szeretné, arra használja amire csak akarja, ráadásul még másolatot is adhat belőle alkalmazottainak, támogatóinak, stb. akár otthoni használatra is. A programcsomag számos nyelven elérhető és az OpenOffice aktívan ösztönzi a helyi közösségeket további fordítások elkészítésére. A nonprofit szervezetek számára - jótékonysági, önkéntes ágazatú szervezetek, stb. - az OpenOffice a legegyszerübb és legolcsóbb módja annak, hogy biztosítsák a hatékony működéshez szükséges irodai eszközöket.
\ No newline at end of file

Added: openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_odf.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_odf.mdtext?rev=1624816&view=auto
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_odf.mdtext (added)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_odf.mdtext Sun Sep 14 08:52:16 2014
@@ -0,0 +1,53 @@
+Title:   ODF dokumentumok kezelése (*.odt, *.ods, *.odp) az Apache OpenOffice programmal
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.
+
+![Miért az Apache OpenOffice: a nyílt dokumentum formátum (OpenDocument Format - ODF)](/why/images/shell.png) # {.rfloatimg}
+
+##"A Windows nem tudja megnyitni a fájlt"
+
+Ismerősnek tűnik?
+
+Ha ODF (Nyílt Dokumentum Formátum - Open Document Format) dokumentumot kíván megnyitni, de nincs telepítve olyan alkalmazás a gépére, ami kezelné ezt a formátumot, a Windows a fenti üzenetet jeleníti meg és felkínálja, hogy válaaszon a további alkalmazások közül, amelyek esetleg kezelhetik az ODF formátumot.
+
+Amennyiben ez történt Önnel, mi tudunk segíteni. Az Apache OpenOffice díjnyertes, ingyenes irodai programcsomag, mely egyaránt kezeli az ODF dokumentumokat és a Microsoft dokumentumokat is.
+
+##WMik azok az ODF dokumentumok?
+
+Az ODF egy 2006-ban megalkotott nemzetközi ISO szabvány formátum irodai dokumentumokhoz. Az ODF fájlok a következő kiterjesztéssel rendelkeznek:
+
+- *.odt (szövegszerkesztővel létrehozott dokumentum)
+- *.ods (táblázatkezelővel létrehozott dokumentum)
+- *.odp (jelentéskészítővel létrehozott dokumentum)
+- *.odg (grafikus szerkesztővel létrehozott dokumentum)
+- *.odb (adatbáziskezelővel létrehozott dokumentum)
+- *.odf (egyenletszerkesztővel létrehozott dokumentum)
+
+
+Az ODF előnye, hogy semmilyen irodai alkalmazáscsomaghoz nincs kötve. Ez egy nyílt szabvány melyet bármely cég beépíthet saját szoftverébe. 
+Az OpenOffice az ODF formátumot alapbeállításként használja. Ma már számos más szövegszerkesztő is rendelkezik az ODF formátum importálási és exportálási képességével.
+
+##Az Apache OpenOffice
+
+Az Apache OpenOffice a vezető nyílt forrású irodai szoftvercsomag, mely használható szövegszerkesztésre, táblázatkezelésre, jelentéskészítésre, grafikai munkákra, adatbáziskezelésre és sok minden másra is. A nonprofit Apache Szoftver Alapítvány (Apache Software Foundation) kiadásában jelenik meg. Számos nyelven elérhető és minden átlagos felhasználású számítógépen futtatható. Az OpenOffice képes az ODF dokumentumok kezelésére, akárcsak a többi, ismert programcsomag által létrehozott fájlokkal való munkára. Teljesen ingyen, bármilyen célra szabadon letölthető és használható.
+
+Ha többet akar tudni az Apache OpenOffice programról, [ide kattintva](/test-hu/why/) tájékozódhat.
+
+##Mit kell tennem, hogy használni tudjam az ODF dokumentumaimat?
+
+[Töltse le az Apache OpenOffice programot](/test-hu/download) és telepítse számítógépére. Ez csupán néhány percet vesz igénybe. Telepítés után Ön képes lesz az ODF dokumentumok olvasására és írására egyaránt.
+

Added: openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_oem.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_oem.mdtext?rev=1624816&view=auto
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_oem.mdtext (added)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_oem.mdtext Sun Sep 14 08:52:16 2014
@@ -0,0 +1,35 @@
+Title: Miért az OpenOffice.org: IT vállalatok
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.
+
+![Why Apache OpenOffice: IT business](/why/images/why_oem.png) # {.rfloatimg}
+
+Építse vállalkozását az OpenOffice köré. Ha információs technikával foglalkozik, az OpenOffice egy kiváló üzlet lehet Önnek. A **rugalmas szövegszerkesztő**, **erőteljes táblázatkezelő**, **dinamikus rajzoló program** és nem utolsó sorban az **adatbázis kezelő**, mind megfelelnek az elvárásoknak egy irodai programcsomaggal szemben.
+
+Használja az OpenOffice-t hogy értéket nyújthasson ügyfeleinek, mely nemcsak hogy ingyenes, de mindezen felül jogi feltételektől is mentes.
+
+ - **A hozzáadott érték verhetetlen**
+
+  Igaz ugyan, hogy a vezető programfejlesztő cégek vannak az élvonalban, mert a csomag kézbesítése csak egy kis része a folyamatnak. Ennek ellenére a felhasználók többségének a többi ember az aki valós értéket ad hozzá: az emberek akik iskolázásokat tartanak, felhasználói útmutatókat írnak, támogatást nyújtanak, rendszereket építenek ki, piaci megoldásokat nyújtanak... Mindezeknek a vállalkozásoknak, az OpenOffice egy verhetetlen értékű üzletet nyújt. Nem kell többé ügyfelei költségvetésének terhére programfelhasználói jogokat vásárolnia. Az OpenOffice-szel, a legmagasabb mindőségű irodai programokkal rendelkezhet költségmentesen.
+
+ - **Nyitott a befogadásra**
+
+  A fejlesztőknek és rendszer beágyazóknak, az Apache OpenOffice annyira nyílt mint amennyire a neve is utal rá. A fájl szinttől kezdve, ez az első programcsomag a világon amely teljesen támogatja az ISO/IEC 26300 Nyílt Dokumentum Formátumú fájlokat (ODF). Ahogy egyre több cég befogadja a szabványokat, az adatok cseréje legalább annyira egyszerű lesz, mint elmenteni vagy megnyitni egy fájlt - ez minden fejlesztő álma. Az Apache OpenOffice a fejlesztők számára széleskörű lehetőségeket ajánl - programozó nyelvek nagy válaszékából - a komponens orientált rendszer teljes használatán keresztül.
+
+ - **Nitott a vállalkozások számára**
+
+  Az Apache OpenOffice teljeskörű kompatibilitással büszkélkedik más a irodai programokkal mint működési stílusban, ugyanúgy a fájlokkal is amelyekkel dolgozik. Tehát az OpenOffice nemhogy korlátozza ügyfeleit - inkább új lehetőségek sorát nyitja meg előttük. Szerencsére, az Apache OpenOffice teljesen ingyenes, és mindenféle kisbetűs részektől mentes. Annyiszor telepíti számítógépein amennyiszer csak szeretné, továbbküldheti CD-n, csatolhatja könyvekhez vagy ujságok címlapjaihoz... így nem kell minden hirdetésén azt mondania *Önnek is ajánljuk az OpenOffice-t*.

Added: openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_office2003-end-of-life.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_office2003-end-of-life.mdtext?rev=1624816&view=auto
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_office2003-end-of-life.mdtext (added)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_office2003-end-of-life.mdtext Sun Sep 14 08:52:16 2014
@@ -0,0 +1,33 @@
+Title:   Office 2003 End of Life
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.
+
+##The April 2014 deadline
+
+Microsoft has [announced][1] that they are ending support of Office 2003 and Windows XP on April 8th, 2014. What does this mean? As they describe,
+"After April 8, 2014, there will be no new security updates, non-security hotfixes, free or paid assisted support options or online technical content updates." This,
+according to Microsoft, exposes Office 2003 users to greater "Security & Compliance Risks".
+
+##Exploring the alternatives
+
+Some companies and users will write a big check to Microsoft and upgrade to a new version of Windows and a new version of Office. But other companies will see this as an opportunity 
+to explore the alternatives, including open source products like Apache OpenOffice, the leading free productivity suite. It is not too early to start planning for a migration off 
+of Microsoft Office 2003 and Windows XP. Many companies have already started.
+
+
+[1]: http://www.microsoft.com/en-us/windows/endofsupport.aspx
+

Added: openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_other.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_other.mdtext?rev=1624816&view=auto
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_other.mdtext (added)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_other.mdtext Sun Sep 14 08:52:16 2014
@@ -0,0 +1,41 @@
+Title:   Miért az Apache OpenOffice: További okok
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.
+
+Itt van még néhány további indok, miért is érdemes az Apache OpenOffice-t használni:
+
+ - **Mert képesnek kell lennie szerkeszteni és olvasni az Nyílt Dokumentum Formátumú (ODF) fájlokat (.odt, .ods, *.odp)**
+  
+ - **Mert ha Ön Microsoft Windows XP vagy Vista operációs rendszerekkel rendelkezik, a Microsoft többé nem támogatja az Office-t ezeken a rendszereken**
+
+ - **Mert az öregebb dokumentum formátumokat is szükséges időnként írni és olvasni**
+
+ - **Ha Ön asztali vagy notebook OEM verzióval rendelkezik, használhatja a Microsoft Office Starter Edition helyett**
+
+ - **Ha szeretne egy ingyenes irodai programcsomagot nyújtani a látogatóknak egy könyvtárban, egy közösségi központban vagy egy internet kávézóban**
+
+ - **Ha Microsoft Office-szel rendelkezik a munkahelyén, de szüksége van valamire, amit használhat otthon is időnkét**
+
+ - **Ha szüksége van rá a Microsoft Office 2003 helyett, amikor annak támogatása 2014-ben megszűnik**
+
+ - **Mert kiváló választás ha egy olyan irodai csomagot keres, amit beágyazhat set-top, kiosk vagy más hasonló eszközökbe**
+
+  
+
+
+
+

Added: openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_sme.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_sme.mdtext?rev=1624816&view=auto
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_sme.mdtext (added)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_sme.mdtext Sun Sep 14 08:52:16 2014
@@ -0,0 +1,35 @@
+Title: Why Apache OpenOffice: Enterprises
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.
+
+![Why Apache OpenOffice: Enterprises](/why/images/why_sme.png) # {.rfloatimg}
+
+Enterprises from corner-shops to corporate giants are turning to Apache OpenOffice to power their businesses. The **flexible word processor**, **powerful spreadsheet**, **dynamic graphics**, **database access** and more meet all the requirements for an office software package.
+
+OpenOffice offers a high degree of compatibility with commercial office software, but with none of the costs or license worries.
+
+ - **The no-hassle answer**
+
+  For small businesses, IT is a hassle and an expense. Apache OpenOffice is simply the easiest and cheapest way of providing the essential software tools required to support a growing business. Developed over twenty years, OpenOffice is a mature, stable, product, guaranteeing trouble-free usage. Behind the scenes, it stores all your valuable data in a format approved by the International Organization for Standardization - the first software package in the world to meet this exacting standard. As more companies adopt the standard, exchanging data between office software, accounting software, planning software - any software - will become as easy as saving and opening a file. No transcription errors, no typing the same information twice - no hassle computing.
+
+ - **Better but compatible**
+
+  Apache OpenOffice prides itself on its compatibility with other office software. Companies moving to OpenOffice simply take their existing files with them. In fact, changing to OpenOffice may be a simpler process than having to upgrade because your commercial software vendor has brought out a new version. OpenOffice also understands that no business is an island, which is why it can exchange files with other office software - for example, the one your accountants use. It also allows you to create PDF files for those all-important times when you want to retain control of documents after they leave your office.
+
+ - **Open for business**
+
+  Amazingly, Apache OpenOffice comes without any license fees, or any worrying small print. You can install it on as many computers as you like, use it for any purpose, and even give copies away for employees to use at home. No more threats of heavy-handed software audits disturbing your business. You don't even have to worry about what to install - OpenOffice is one complete package. If you need extra languages, simply install them.

Added: openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_volunteers.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_volunteers.mdtext?rev=1624816&view=auto
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_volunteers.mdtext (added)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/hu/why/why_volunteers.mdtext Sun Sep 14 08:52:16 2014
@@ -0,0 +1,44 @@
+Title:   Volunteers, not Amateurs
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.
+
+##Complicated software, developed by volunteers?
+
+Apache OpenOffice is developed 100% by volunteers. Apache does not pay for developers, for translators, for QA, for marketing, for UI, for support, etc. Of course, we're
+happy to accept [donations to the Apache Software Foundation][1], to keep our servers running and for similar overhead expenses. But our products are developed entirely by volunteers.
+
+Some users are initially worried by this statement. How can software for free, developed by volunteers, be any good?
+
+##Talent as deep as any corporation
+
+OpenOffice, through its decade plus existence, has had, and continues to benefit from the contributions of many professionals. Some are sponsored by their employers to volunteer
+with the project. At one time or another Sun, Oracle, Novell, Redhat, IBM and others have sponsored their employees to work on OpenOffice. Some professional are recently retired
+and work on the project to keep their skills sharp or to "give back" to the open source community. Others have a business based on OpenOffice consulting, and volunteer with the 
+project to stay close to potential customers.  Others are students, studying software engineering or a related field, and participate in our project as a form of electronic 
+internship. Among our volunteers are several programmers with over a decade's experience working on OpenOffice. We are fortunate to have a depth of talent working on this project
+that would be the envy of many corporations.
+
+So our all-volunteer principle is a statement of how we are organized, as a non-profit. We do not pay for developers. But this is not a statement on the professionalism and 
+talent of our volunteers. In fact, very few corporations would be able to afford the kind of talent that we have, as volunteers, helping with Apache OpenOffice.
+
+##Join us!
+
+If you have skills in programming, quality assurance, translation, technical writing, graphic design, marketing or related disciplines, then you can make difference by 
+[volunteering with the Apache OpenOffice project][2]. With the generous contributions of your time and talent, we can make OpenOffice even better!
+
+[1]: http://www.apache.org/foundation/contributing.html
+[2]: http://openoffice.apache.org/get-involved.htmlMime
View raw message