openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From bour...@apache.org
Subject svn commit: r1619908 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/download/msg_prop_l10n_tr.js
Date Fri, 22 Aug 2014 19:16:02 GMT
Author: bourock
Date: Fri Aug 22 19:16:02 2014
New Revision: 1619908

URL: http://svn.apache.org/r1619908
Log:
Translation

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/download/msg_prop_l10n_tr.js

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/download/msg_prop_l10n_tr.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/download/msg_prop_l10n_tr.js?rev=1619908&r1=1619907&r2=1619908&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/download/msg_prop_l10n_tr.js (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/tr/download/msg_prop_l10n_tr.js Fri Aug 22 19:16:02
2014
@@ -313,19 +313,19 @@ l10n.dl_error_custom_4_text			= "";
 l10n.dl_analyze_headline_text			= "Bozuk bir indirme bağlantısı nasıl bildirilir?";
 l10n.dl_analyze_instruction_select_text		= "<b>Sık kullandıklarınızı
seçin</b>: Aşağıdaki yeşil alandan işletim sistemi, dil ve sürümü.";
 l10n.dl_analyze_instruction_verify_text		= "Verify that these options <b>still do not</b>
lead to valid download links.";
-l10n.dl_analyze_instruction_click_text		= "Click on the button below the green box:";
-l10n.dl_analyze_instruction_copy_text		= "Copy the selected table data into the clipboard:";
+l10n.dl_analyze_instruction_click_text		= "Yeşil kutunun altındaki düğmeye tıklayın:";
+l10n.dl_analyze_instruction_copy_text		= "Seçilen tablo verisini pano içine kopyalayın:";
 l10n.dl_analyze_instruction_new_mail_text	= "Yeni bir posta oluşturun.";
 l10n.dl_analyze_instruction_problem_text	= "<b>Sorunun açıklamasını yazın</b>
(neden çalışmadığı ve ne beklediğiniz).";
 l10n.dl_analyze_instruction_details_text	= "Lütfen ayrıca <b>kullanılan işletim
sistemi hakkında ayrıntıları</b> ekleyin.";
 l10n.dl_analyze_instruction_paste_text		= "Kopyalanan veriyi postanın en sonuna yapıştırın.";
 l10n.dl_analyze_instruction_only_download_text	= "Please <b>send the mail only in case
of download problems</b> and not if you cannot install.";
-l10n.dl_analyze_instruction_no_install_text	= "This webpage cannot help at all with installation
problems.";
+l10n.dl_analyze_instruction_no_install_text	= "Bu sayfa kurulum sorunlarına yardımcı
olamaz.";
 l10n.dl_analyze_instruction_send_mail_text	= "Son olarak, şu adrese <b>posta gönderin</b>:
";
 l10n.dl_analyze_instruction_mailing_list_text	= "Apache OpenOffice Geliştirme Postalama
Listesi";
 l10n.dl_analyze_instruction_mailing_list_title	= "Raporu Apache OpenOffice geliştiricilerinin
postalama listesine gönderin";
-l10n.dl_analyze_instruction_learn_more_text	= "Click here to learn more about what a mailing
list is";
-l10n.dl_analyze_instruction_learn_more_title	= "Learn more about what a mailing list is";
+l10n.dl_analyze_instruction_learn_more_text	= "Postalama listesinin ne olduğuyla ilgili
daha fazlasını öğrenmek için buraya tıklayın";
+l10n.dl_analyze_instruction_learn_more_title	= "Postalama listesinin ne olduğuyla ilgili
daha fazlasını öğrenin";
 l10n.dl_analyze_instruction_answer_text		= "We will try to answer as soon as we get the mail
and the problem analyzed.";
 l10n.dl_analyze_instruction_thanks_text		= "Bildiriniz için teşekkür ederiz.";
 Mime
View raw message