openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From r4z...@apache.org
Subject svn commit: r1619830 - in /openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu: extensions/ product/
Date Fri, 22 Aug 2014 15:06:43 GMT
Author: r4zoli
Date: Fri Aug 22 15:06:42 2014
New Revision: 1619830

URL: http://svn.apache.org/r1619830
Log:
test-hu/product/ folder translations.

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/extensions/index.html
  openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/base.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/calc.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/draw.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/impress.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/index.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/leftnav.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/linux.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/mac.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/math.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/reviews.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/suite.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/windows.mdtext
  openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/writer.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/extensions/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/extensions/index.html?rev=1619830&r1=1619829&r2=1619830&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/extensions/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/extensions/index.html Fri Aug 22 15:06:42 2014
@@ -9,18 +9,18 @@
 
 <h1>Kiegészítők és sablonok: fejlesztéstől a végfelhasználókig</h1>
 <p>
-Az Apache OpenOffice egy teljes körű keretprogramot biztosít a külső fejlesztésekhez, mely egyaránt lehetővé teszi a "kiegészítők" és "sablonok" használatát is. 
-A kiegészítő egy harmadik fél által fejlesztett eszköz, mely új funkciókkal gazdagítja az OpenOffice tudását. Ez történhet külső és belső beépülők formájában illetve UNO csomagok használatával. 
+Az Apache OpenOffice egy teljes körű keretprogramot biztosít a külső fejlesztésekhez, mely egyaránt lehetővé teszi a "kiterjesztések" és "sablonok" használatát is. 
+A kiterjesztés egy harmadik fél által fejlesztett eszköz, mely új funkciókkal gazdagítja az OpenOffice tudását. Ez történhet külső és belső beépülők formájában illetve UNO csomagok használatával. 
 A sablonok dokumentumminták, melyeket célirányos felhasználásra fejlesztettek.<br/>
 <br/>
 Szívesen vesszük a honosítási projekteket, melyek segítségével valamennyi itt rendelkezésre álló anyagot az Ön nyelvére is lefordíthatunk. 
 Az OpenOffice wiki-re publikált fordításokat szintén örömmel fogadjuk, melyek bemutatják az itt fellelhető anyagokat és az OpenOffice-szal kapcsolatos információk jelentős részét is tartalmazzák.</p>
 <br/>
 <p>
-<a style="margin-left:6em;margin-bottom:5em;" href="http://extensions.openoffice.org"><img border=0 src="/extensions/OOoEx_Banner_60x234_02.png" alt="Szerezzen be vagy töltsön fel kiegészítőket az OpenOffice Extensions Website-ra"></a>
+<a style="margin-left:6em;margin-bottom:5em;" href="http://extensions.openoffice.org"><img border=0 src="/extensions/OOoEx_Banner_60x234_02.png" alt="Szerezzen be vagy töltsön fel kiterjesztéseket az OpenOffice Extensions Website-ra"></a>
 <br/>
 </p>
-Szerezzen be vagy töltsön fel kiegészítőket az <a href="http://extensions.openoffice.org">OpenOffice kiterjesztések weboldal</a> segítségével.
+Szerezzen be vagy töltsön fel kiterjesztéseket az <a href="http://extensions.openoffice.org">OpenOffice kiterjesztések weboldal</a> segítségével.
 <br/>
 Szerezzen be vagy töltsön fel sablonokat az <a href="http://templates.openoffice.org">OpenOffice sablonok weboldal</a> segítségével.
 <br/>

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/base.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/base.mdtext?rev=1619830&r1=1619829&r2=1619830&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/base.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/base.mdtext Fri Aug 22 15:06:42 2014
@@ -16,42 +16,47 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      specific language governing permissions and limitations
      under the License.
 
-[![Screendump of Apache OpenOffice Base](/product/pix/base.png)](/product/pix/base-big.png "Click for bigger version") # {.rfloatimg}
+[![Apache OpenOffice Base képernyőmentés](/product/pix/base.png)](/product/pix/base-big.png "Kattintson a kép nagyobb változatáért") # {.rfloatimg}
 
-**Base** is a fully featured desktop database management system, designed to
-meet the needs of a broad array of users, from
+A **Base** egy teljeskörű adatbáziskezelő rendszer, melyet a széles felhasználói kör
+sokoldalú igényeinek kielégítésére terveztek, ami lehet
 
- - just tracking your personal CD collection, to
- - producing a corporate monthly departmental sales report.
+ - a saját CD készlet nyilvántartása, de akár
+ - egy nagyvállalat havi osztályszintű termelési kimutatása is.
 
-**Base** offers wizards to help users new to database design (or just new to
-**Base**) to create Tables, Queries, Forms and Reports, along with a set of
-predefined table definitions for tracking Assets, Customers, Sales Orders,
-Invoices and much more.
-
-When a personal use database is all you need, **Base** offers the full HSQL
-relational database engine, configured for single user, with the data stored
-right in the **Base** file, as well as native support for dBase flat files.
-
-For power users in the enterprise, **Base** delivers native support drivers for
-a variety of multi-user database engines: MySQL, Adabas D, MS Access and
-PostgreSQL. In addition, support for JDBC and ODBC standard drivers allows you
-to connect to virtually any existing database.
-
-**Base** integrates seamlessly into the rest of the Apache OpenOffice suite
-applications, for example:
-
- - supplying address book data for mail merge in WRITER using the industry
-  standard LDAP protocol, or common address book formats such as Microsoft
-  Outlook, Microsoft Windows and Mozilla; 
- - creating linked data ranges in CALC files for data pilot analysis or as the 
-  basis for charts.
 
-For more information on working with **Base**, please see the 
-[Apache OpenOffice Wiki Database][1] pages.
+ 
+A **Base** tündérekkel segíti a Táblák, Lekérdezések, Űrlapok és Jelentések megalkotásában
+azon felhasználókat, akik újak az adatbázistervezésben (vagy csak a **Base** használatában).
+Ezen túlmenően előre definiált táblákat kínál pénzügyi, vásárlói, rendelés, 
+számla és egyéb nyilvántartások létrehozásához. 
 
-For technical information, or to help make **Base** even better, stop by the 
-[**Base** project page][2].
+
+Ha csak egy egyszerű saját felhasználású adatbázisra van szüksége, a **Base** biztosítja a teljes HSQL
+relációs adatbázismotort, egy felhasználóra konfigurálva, az adatok közvetlen **Base** 
+fájlba való letárolásával illetve teljes támogatást az egyszerű dBase fájlokhoz.
+
+Nagyvállalati felhasználók számára a **Base** teljes támogatást nyújt 
+számos többfelhasználós adatbázismotorhoz: MySQL, Adabas D, MS Access és
+PostgreSQL. Támogatja továbbá a JDBC és ODBC szabványt, melyek lehetővé teszik,
+hogy Ön tulajdonképpen az összes létező adatbázisformátumhoz csatlakozni tudjon.
+
+
+
+A **Base** tökéletes összhanggal illeszkedik az Apache OpenOffice irodai programcsomag más
+alkalmazásaihoz, mint például:
+
+ - címjegyzék adatok átadása körlevélhez a WRITER programnak az általánosan használt 
+  LDAP protokoll használatával vagy más címjegyzékformátumok támogatása, pl. Microsoft
+  Outlook, Microsoft Windows és Mozilla; 
+ - hivatkozással ellátott adattartományok átadása CALC fájlok részére kimutatás tábla elemzéshez és diagramok 
+  készítéséhez.
+
+A **Base** használatával kapcsolatos további információért látogassa meg a 
+[Apache OpenOffice Wiki Database][1] oldalt.
+
+Technikai információért vagy a **Base** továbbfejlesztésével kapcsolatban látogassa meg a 
+[**Base** project page][2] oldalt.
 
 [1]: http://wiki.services.openoffice.org/wiki/database
 [2]: http://dba.openoffice.org/

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/calc.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/calc.mdtext?rev=1619830&r1=1619829&r2=1619830&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/calc.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/calc.mdtext Fri Aug 22 15:06:42 2014
@@ -18,52 +18,70 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 [![Screendump of Apache OpenOffice Calc](/product/pix/calc.png)](/product/pix/calc-big.png "Click for bigger version") # {.rfloatimg}
 
-*The all-purpose spreadsheet*
 
-**Calc** is the spreadsheet program you've always wanted. Newcomers find it
-intuitive and easy to learn; professional data miners and number crunchers will
-appreciate the comprehensive range of advanced functions.
-
-Advanced *DataPilot* technology makes it easy to pull in raw data from corporate
-databases; cross-tabulate, summarize, and convert it into meaningful information.
-
-*Natural language formulas* let you create formulas using words (e.g. "sales -
-costs").
-
-The *Intelligent Sum Button* inserts a sum function or a subtotal automatically,
-depending on context.
-
-*Wizards* guides you through choosing and using a comprehensive range of
-advanced spreadsheet functions, or [download templates][1] from our Extensions
-repository for ready-made spreadsheet solutions.
-
-*Styles and Formatting* makes it easy to apply flexible cell formatting options,
-including freely rotating contents, templates, backgrounds, borders, and many
-more. You can be your own spreadsheet expert thanks to *templates* with built-in
-functions, allowing you to concentrate on your real work.
-
-*Scenario Manager* allows "what if ..." analysis at the touch of a button - e.g.
-compare profitability for high / medium / low sales forecasts.
-
-**Calc**'s *solver* component allows solving optimization problems where the
-optimum value of a particular spreadsheet cell has to be calculated based on
-constraints provided in other cells.
-
-Encourage collaborative working on spreadsheets with **Calc**'s multiple users
-support. By sharing a spreadsheet other users can easily add their data to the
-spreadsheet. The spreadsheet owner can then easily integrate the new data with a
-few clicks. This collaboration feature helps avoid editing conflicts.
-
-Save your spreadsheets in OpenDocument format, the new international standard
-for office documents. This XML based format means you're not tied in to
-**Calc**. You can access your spreadsheets from any OpenDocument compliant
-software.
-
-Of course, you are free to use your old Microsoft Excel spreadsheets, or save
-your work in Excel format for sending to people who are still locked into
-Microsoft products. If all they want to see is your results, then use Portable
-Document Format (.pdf) - no need to buy any extra software. Since version 3.0,
-**Calc** has been able to read .xlsx files created with Microsoft Office 2007 or
-Microsoft Office 2008 for Mac OS X.
+
+
+
+
+
+
+
+*A minden célnak megfelelő táblázatkezelő*
+
+
+
+A **Calc** az a táblázatkezelő program, amire mindig is vágyott. Az új felhasználók 
+intuitívnak és könnyen elsajátíthatónak találják; a profi adatbányászok és számfalók pedig
+értékelni fogják átfogó és fejlett funkciógazdagságát.
+
+
+
+A továbbfejlesztett *Kimutatástábla* technológia egyszerűvé teszi a vállalati adatbázisból 
+való adatimportálást; táblákon belüli kereszthivatkozásokat, összesítéseket és a kívánt információ előállítását.
+
+
+
+A *Természetes nyelvű képletek* lehetővé teszi az egyszerű szavakkal történő 
+képletbeírást (például "eladások - kiadások").
+
+
+
+Az *Intelligens Összesítő Gomb* környezettől függően automatikusan alkalmazza
+a összeg és részösszeg függvényeket.
+
+A *Tündérek* végig segítik a nagyszámú és összetett függvények kiválasztását és 
+használatát, esetleg további [sablonokat tölthet le][1] a Kieterjesztések tárából,
+ahol előregyártott táblázatkezelési megoldásokkal segítjük munkájában.
+
+
+A *Stílusok és Formázások* egyszerűvé teszik a rugalmas cellaformázások alkalmazását,
+mint például a tetszőleges szögben forgatható cellatartalom, a sablonok, hátterek, 
+szegélyek és sok más lehetőség. A *Sablonoknak* köszönhetően saját táblázatkezelőjének 
+profi felhasználójává válhat, hiszen az előre beépített funkciók alkalmazásával Ön a valódi 
+feladatára koncentrálhat.
+
+
+
+A *Megoldó* egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a "mi lenne, ha ..." elemzést - például
+profitelemzés erős / közepes / gyenge eladási előrejelzések esetén.
+
+A **Calc** *Célérték kereső* része olyan optimalizálási problémák megoldásában segíti Önt, 
+ahol egy adott táblázat cellájának optimális értékét más cellákban lévő értékek/kikötések
+alapján kell kiszámítani.
+A **Calc** többfelhasználós támogatási funkciójának köszönhetően bátran belekezdhet 
+munkafüzeteinek használatába akár kollégáival együttműködve is. A táblázat megosztásával
+más felhasználók is könnyedén elhelyezhetik adataikat a munkafüzetben. A
+munkafüzet tulajdonosa ezután könnyedén, néhány kattintással integrálhatja az új adatot.
+Ezzel a lehetőséggel kiküszöbölhetőek a szerkesztési átfedések és eltérések.
+Mentse táblázatait az új nemzetközi irodai dokumentumszabvány szerint OpenDocument formátumban.
+Az XML alapú formátum használatával Ön nem lesz a **Calc** programhoz kötve. 
+Táblázatait bármely OpenDocument szabványt támogató programmal meg tudja nyitni.
+Természetesen használni tudja korábbi Microsoft Excel táblázatait is, sőt, 
+munkáját el is mentheti Excel formátumban, hogy elküldje azoknak, akik még 
+mindig a Microsoft termékeit használják. 
+Ha csak számítási eredményeit szeretné bemutatni, használja a pdf formátumot, 
+anélkül, hogy bármilyen további szoftverre pénzt kellene kiadnia.
+A 3.0 verziótól a **Calc** képes olvasni és kezelni a Microsoft Office 2007 vagy
+Microsoft Office 2008 Mac OS X által használt .xlsx formátumot is.
 
 [1]: http://templates.openoffice.org "Download Apache OpenOffice Templates"

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/draw.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/draw.mdtext?rev=1619830&r1=1619829&r2=1619830&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/draw.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/draw.mdtext Fri Aug 22 15:06:42 2014
@@ -18,38 +18,49 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 [![Screendump of Apache OpenOffice Draw](/product/pix/draw.png)](/product/pix/draw-big.png "Click for bigger version") # {.rfloatimg}
 
-*The powerful graphics package*
+*Egy erőteljes grafikai csomag*
 
-**Draw** - from a quick sketch to a complex plan, **Draw** gives you the tools
-to communicate with graphics and diagrams. With a maximum page size of 300cm by
-300cm, **Draw** is powerful tool for technical or general posters, etc.
 
-'Park' your most commonly used drawing tools around your screen ready for
-single-click access.
 
-Use *Styles and Formatting* to put all your graphics styles at your finger tips.
 
-Manipulate objects, rotate in two or three dimensions; the *3D controller* puts
-spheres, rings, cubes, etc. at your disposal.
 
-*Arrange objects*: group, ungroup, regroup, and edit objects while grouped.
-Sophisticated *rendering* let you create photorealistic images with your own
-texture, lighting effects, transparency, perspective, and so on.
 
-*Smart connectors* make short work of flowcharts, organization charts, network
-diagrams, etc. Define your own 'glue points' for connectors to 'stick' to.
+Rajzoljon! Akár egy gyors vázlatról, akár egy összetett tervrajzról van szó, a 
+**Draw** biztosítja Önnek az eszközöket, hogy grafikákkal és diagramokkal 
+kommunikálhasson. A maximum 300cm x 300cm-es munkaterületével a **Draw** 
+valóban erőteljes, hatékony eszköz a műszaki rajzolásban, a plakátkészítésben és 
+egyéb grafikai feladatok megoldásában.
+'Rögzítse' le leggyakrabban használt rajzeszközeit bárhol a képernyőn, hogy egyetlen 
+kattintással használhassa őket.
 
-*Dimension lines* automatically calculate and display linear dimensions as you
-draw.
+Használja a *Stílusok és Formázás* menüpontot, hogy minden grafikai formázási beállítása 
+könnyen elérhető legyen.
 
-Use the picture *Gallery* for clipart; create your own art and add it to the
-Gallery.
+Módosítsa objektumait, forgassa el őket akár két- vagy három dimenzióban is; a *3D vezérlő* 
+az Ön tetszése szerint helyez el gömböket, köröket, kockákat, stb. a munkaterületen.
 
-Save your graphics in OpenDocument format, the new international standard for
-office documents. This XML based format means you're not tied in to **Draw**.
-You can access your graphics from any OpenDocument compliant software.
 
-*Import graphics* from all common formats (including BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF,
-and WMF).
 
-Use **Draw**'s free ability to create Flash (.swf) versions of your work.
+Rendszerezze objektumait! Csoportosítsa, bontsa a csoportot, vonja össze újra vagy szerkessze az
+objektumot akár csoporton belül is. A fejlett renderelésnek köszönhetően Ön 
+fotorealisztikus képeket készíthet a saját mintáiból, egyéni világítási hatásokat,
+áttetszőséget, perspektívát, stb. adva meg.
+A *Okos összekötők* egyszerűvé teszik a folyamatábrák, vállalati diagramok, hálózati 
+kapcsolatok, stb. elkészítését. 'Ragasztópontokat' adhat meg, melyhez a csatlakozások 
+'ragadni' fognak.
+A *Méretvonalak* rajzolás közben automatikusan számolják és jelzik a lineáris méreteket.
+
+Használja clipartnak a képgalériát! Alkossa meg saját műveit és adja hozzá a Galériához!
+
+
+
+Mentse munkáját az új nemzetközi irodai dokumentumszabvány szerint OpenDocument formátumban.
+Az XML alapú formátum használatával Ön nem lesz a **Draw** programhoz kötve. 
+Grafikai állományait bármely OpenDocument szabványt támogató programmal meg tudja nyitni.
+Importáljon grafikákat minden általánosan használt formátumból például BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF,
+és WMF).
+
+
+
+Készítse el munkájának Flash (.swf) változatát a **Draw** saját, ingyenesen rendelkezésre álló 
+funkciójával.

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/impress.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/impress.mdtext?rev=1619830&r1=1619829&r2=1619830&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/impress.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/impress.mdtext Fri Aug 22 15:06:42 2014
@@ -18,43 +18,53 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 [![Screendump of Apache OpenOffice Impress](/product/pix/impress.png)](/product/pix/impress-big.png "Click for bigger version") # {.rfloatimg}
 
-*More power to your presentations*
 
-**Impress** is a truly outstanding tool for creating effective multimedia
-presentations. Your presentations will stand out with 2D and 3D clip art,
-special effects, animation, and high-impact drawing tools.
-
-*Master Pages* simplify the task of preparing your materials. Save even more
-time by [downloading templates][1] from our Extensions repository.
-
-A *complete range of Views* are supported: Slides / Outline / Notes /
-Handouts to meet all the needs of presenters and audiences, plus an optional
-multi-pane view to put all the tools at your fingertips.
-
-**Impress** supports multiple monitors, so that presenters can look at something
-else while presenting their slides on a projector. Make the most of this With
-the free [Presenter Console Extension][2], which lets you see your next slides
-as well as the time and the speaker notes.
-
-**Impress** has a complete range of *easy-to-use drawing and diagramming tools*
-to spice up your presentation.
-
-'Park' your most commonly used drawing tools around your screen ready for
-single-click access.
-
-*Slide show Animation and Effects* bring your presentation to life. Fontworks
-provides stunning 2D and 3D images from text. Create lifelike 3D images with
-astounding speed and response.
-
-Save your presentations in OpenDocument format, the new international standard
-for office documents. This XML based format means you're not tied in to
-**Impress**. You can access your presentations from any OpenDocument compliant
-software.
-
-Of course, you are free to use your old Microsoft PowerPoint presentations, or
-save your work in PowerPoint format for sending to people who are still locked
-into Microsoft products. Alternatively, use **Impress**'s built-in ability to
-create Flash (.swf) versions of your presentations.
 
+
+
+
+*Legyenek energikusabbak a bemutatói*
+
+
+
+Az **Impress** egy igazán kitűnő eszköz a hatásos multimédiás prezentációk 
+megalkotásában. Bemutatóinak kiemelkedő része lesz a 2D és 3D clip art,
+a különleges hatások, az animáció és egyéb rajzeszközök.
+
+
+
+A *Minta Oldalak* leegyszerűsítik az új bemutatók létrehozására történő előkészületeket.
+További időt takaríthat meg a Kiterjesztések részben található [sablonok letöltésével][1].
+
+
+
+A *Nézetek teljes sora* támogatott: Diák / Vázlat / Jegyzetek /
+Emlékeztető az előadók és a közönség szükségleteinek kielégítésére, továbbá egy opcionális 
+többoldalas nézet, hogy minden eszköz a keze ügyében legyen.
+
+Az **Impress** támogatja a többmonitoros üzemmódot, így az előadó mást láthat saját 
+monitorán, míg a projektoron diáit mutatja be. Hozza ki a legtöbbet ebből a remek 
+funkcióból az ingyenes [Bemutató kezelő kiterjesztés][2] alkalmazásával, amely 
+lehetővé teszi az Ön számára, hogy előre lássa a következő diáit, akárcsak a időt 
+és az előadói jegyzeteket.
+Az **Impress** széles választékban kínál Önnek *egyszerűen használható rajz- és 
+diagrameszközöket* színesítve ezzel prezentációját.
+'Rögzítse' a leggyakrabban használt rajzeszközeit bárhol a képernyőn, hogy egyetlen 
+kattintással használhassa őket.
+
+
+A *Diavetítési animáció és hatások* életre kelti bemutatóját. A Betűbűvész
+lenyűgöző 2D és 3D képekké alakítja a beírt szöveget. Készítsen élethű 3D 
+képeket meghökkentő sebességgel és élvezze a pozitív fogadtatást.
+
+
+Mentse bemutatóit az új nemzetközi irodai dokumentumszabvány szerint OpenDocument formátumban.
+Az XML alapú formátum használatával Ön nem lesz a **Draw** programhoz kötve. 
+Grafikai állományait bármely OpenDocument szabványt támogató programmal meg tudja nyitni.
+
+Természetesen használni tudja korábbi Microsoft PowerPoint bemutatóit is, sőt, 
+munkáját el is mentheti PowerPoint formátumban, hogy elküldje azoknak, akik még 
+mindig a Microsoft termékeit használják. Készítse el bemutatóinak Flash (.swf) változatát 
+az **Impress** saját, ingyenesen rendelkezésre álló funkciójával.
 [1]: http://templates.openoffice.org "Download Apache OpenOffice Templates"
 [2]: http://extensions.openoffice.org/project/presenter-screen "Download the Presenter Console Extension"

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/index.mdtext?rev=1619830&r1=1619829&r2=1619830&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/index.mdtext Fri Aug 22 15:06:42 2014
@@ -17,65 +17,91 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      under the License.
 css:  /product/styles.css
 
-Compatible with other major office suites, Apache OpenOffice is free to
-download, use, and distribute. [Download it now][1], and get:
 
+
+Az Apache OpenOffice ingyenesen letölthető, használható és terjeszthető. A piacon
+lévő főbb irodai programcsomagokkal kompatibilis [Töltse le most!][1], és tegyen szert:
 ![Apache OpenOffice?](/images/AOO_logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
 
- - [Writer](writer.html "Wordprocessor") a word processor you can use for
-  anything from writing a quick letter to producing an entire book.
+
+
+ - [Writer](writer.html "Szövegszerkesztő") egy szövegszerkesztőre, melyet bármire használhat,
+  egy gyors levélírástól egy teljes könyv összeállításáig.
   # { .product-writer }
- - [Calc](calc.html "Spreadsheet") a powerful spreadsheet with all the tools
-  you need to calculate, analyze, and present your data in numerical reports
-  or sizzling graphics. # { .product-calc }
- - [Impress](impress.html "Presentation program") the fastest, most powerful
-  way to create effective multimedia presentations. # { .product-impress }
- - [Draw](draw.html "Vector drawing tool") lets you produce everything from
-  simple diagrams to dynamic 3D illustrations. # { .product-draw }
- - [Base](base.html "Database") lets you manipulate databases seamlessly.
-  Create and modify tables, forms, queries, and reports, all from within
-  Apache OpenOffice. # { .product-base }
- - [Math](math.html "Mathematical function creator") lets you create
-  mathematical equations with a graphic user interface or by directly typing
-  your formulas into the equation editor. # { .product-math }
-
-## Why Apache OpenOffice? #{ .why }
-
-Apache OpenOffice is synonymous with **quality**:
-
-- The [roots of Apache OpenOffice][2] go back twenty years, creating a mature
- and powerful product
-- Many millions of users
-- [Independent reviewers][3] around the world have recommended the product
-- With a fully open development process, Apache OpenOffice has nothing to
- hide - the product stands or falls on its reputation
-
-Apache OpenOffice is **easy to use**:
-
-- The software looks and feels familiar and is instantly usable by anyone who
- has used a competitive product
-- It's easy to change to Apache OpenOffice - the software reads all major
- competitors' files
-- Few [language barriers][4] - if it's not yet available in your language,
- the chances are it will be soon
-- Apache OpenOffice is supported by a global community of friendly volunteers, 
-happy to provide assistance to newcomers and advanced users alike
-
-Apache OpenOffice is **free software**:
-
-- You may download Apache OpenOffice completely free of any license fees
-- Install it on as many PCs as you like
-- Use it for any purpose - private, educational, government and public
- administration, commercial...
-- Pass on copies free of charge to family, friends, students, employees, etc.
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+	
+ - [Calc](calc.html "Táblázatkezelő") egy hatékony táblázatkezelőre és minden eszközre,
+  amire szüksége lehet adatainak kalkulálása, analizálása illetve kimutatások és meggyőző 
+  diagramok készítése során. # { .product-calc }
+ - [Impress](impress.html "Jelentéskészítő") egy jelentéskészítőre, mely a leggyorsabb, 
+  legalkalmasabb eszköz hatásos multimédiás bemutatók készítésére. # { .product-impress }
+ - [Draw](draw.html "Vektorgrafikai szerkesztő") egy grafikai szerkesztőprogramra, 
+  mellyel bármit elkészíthet az egyszerű diagramtól kezdve a dinamikus 3D-s 
+  illusztrációkig. # { .product-draw }
+	
+ - [Base](base.html "Adatbáziskezelő") egy adatbáziskezelőre, amellyel gond nélkül 
+  dolgozhat adatbázisaival. Táblák, űrlapok,lekérdezések és jelentések létrehozása és módosítása - 
+  mindez együtt, az Apache OpenOffice részeként. # { .product-base }
+	
+	
+	
+ - [Math](math.html "Matematikai függvénykészítő") egy függvénykezelőre, melyben grafikus 
+  felhasználói felületen keresztül adhat meg matematikai egyenleteket, vagy írhatja be képleteit
+  közvetlenül az egyenletszerkesztőbe. # { .product-math }
+## Miért az Apache OpenOffice? #{ .why }
+
+
+Az Apache OpenOffice a **minőség** szinonímiája:
+
+
+
+
+
+- Az [Apache OpenOffice gyökerei][2] 20 évre nyúlnak vissza, kiforrott és hatékony terméket hozva létre
+- Sok millió felhasználó
+- [Független cikkírók][3] a világ minden részéről ajánlják a terméket
+- Egy teljesen nyílt fejlesztési folyamattal az Apache OpenOffice programnak 
+ nincs rejtegetnivalója - a termék sikere vagy bukása a jó hírnevén múlik
+Az Apache OpenOffice **könnyen használható**:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+- A szoftver megjelenése a megszokott és azonnal használható bárki számára, aki 
+ használt már hasonló terméket.
+- Könnyű Apache OpenOffice programra váltani - a szoftver minden főbb versenytársa 
+ fájlformátumát képes kezelni.
+- Kisszámú [nyelvi akadály][4] - ha még nem is érhető el az Ön nyelvén, jó esély 
+ van rá, hogy hamarosan az lesz.
+- Az Apache OpenOffice programot egy a világ minden részéről jelentkező önkéntesek 
+ közössége támogatja, akik örömmel segítenek az újonnan jövők és a jártasabb 
+ felhasználók segítésében egyaránt.
+Az Apache OpenOffice **ingyenes szoftvercsomag**:
+
 
-Apache OpenOffice is **standards compliant**:
 
-- The first software package in the world to use [OASIS][6] [OpenDocument Format][7] (ISO/IEC 26300)
- as its native file format.
 
-### [Find out more][8] or [try it today][1]!
+- Az Apache OpenOffice programot teljesen ingyen, minden licencdíjtól mentesen töltheti le
+- Telepítse annyi számítógépre, amennyire tetszik
+- Használja bármilyen célra - magán, oktatási, kormányzati, közigazgatási, üzleti, ...
+- Adjon ingyenes másolatokat a családjának, barátainak, tanulóknak, alkalmazottaknak, stb.
+Az Apache OpenOffice **szabványoknak megfelelő** programcsomag:
+- Az első szoftvercsomag a világon, amely mint elsődleges alapformátumot támogatja az [OASIS][6] [OpenDocument Format][7] (ISO/IEC 26300)
+ formátumokat.
+ 
 
+### [Tudjon meg többet][8] vagy [próbálja ki még ma][1]!
 
 [1]: /test-hu/download "Download Apache OpenOffice"
 [2]: /about_us/milestones.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/leftnav.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/leftnav.mdtext?rev=1619830&r1=1619829&r2=1619830&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/leftnav.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/leftnav.mdtext Fri Aug 22 15:06:42 2014
@@ -11,5 +11,5 @@ divid: leftnav
 
 # More
 
- - [Suite](/test-hu/product/suite.html)
- - [Reviews](/test-hu/product/reviews.html)
+ - [Programcsomag](/test-hu/product/suite.html)
+ - [Értékelések](/test-hu/product/reviews.html)

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/linux.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/linux.mdtext?rev=1619830&r1=1619829&r2=1619830&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/linux.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/linux.mdtext Fri Aug 22 15:06:42 2014
@@ -16,38 +16,38 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      specific language governing permissions and limitations
      under the License.
 
-## Linux Distro/Version Support
+## Linux kiadás/Verzió támogatás
 
-The current Apache OpenOffice supports the following Linux distros and versions...
+A jelenlegi Apache OpenOffice az alábbi Linux kiadásokat és verziókat támogatja:
 
-Specific distro notes:
+Kiadásspecifikus megjegyzések:
 
- - distro a: notes...
- - distro b: notes...
- - distro c: notes...
+ - A kiadás: megjegyzések
+ - B kiadás: megjegyzések
+ - C kiadás: megjegyzések
 
-In general the following is needed:
+Általánosságban a következőkre van szükség:
 
-- Linux kernel version 2.6 or higher, glibc2 version 2.11.1 or higher
+- Linux kernel 2.6 vagy újabb verzió, glibc2 2.11.1 vagy újabb verzió
 
 
-## Hardware Requirements
+## Hardver követelmények
 
- - **Memory**: Minimum 256 Mbytes RAM (512 MB RAM recommended).
- - **Storage**: At least 400 Mbytes available disk space for a default install via download.
- - **Graphics**: X-Server with 1024 x 768 or higher resolution with at least 256 colours.
+ - **Memória**: Minimum 256 Mbyte RAM (512 MB RAM ajánlott).
+ - **Tárhely**: Legalább 400 Mbyte szabad tárterület a normál telepítséhez letöltéssel.
+ - **Grafika**: X-Server 1024 x 768 vagy nagyobb felbontás, legalább 256 szín.
 
 
-## Linux-specific Features
+## Linux-specifikus tulajdonságok
 
-Apache OpenOffice has the following special features on Linux:
+Az Apache OpenOffice a következő speciális tulajdonságokkal rendelkezik Linux alatt:
 
- - feature 1
- - feature 2
- - feature 3
+ - tulajdonság 1
+ - tulajdonság 2
+ - tulajdonság 3
 
-## Additional Resources
+## További források
 
- - Click here to [download](http://www.openoffice.org/download/)
- - Click here to get [install intructions for OpenOffice on Linux](http://www.openoffice.org/download/common/instructions.html#linux)
- - Click here to get help and support in the [Community Support Forums](http://forum.openoffice.org/)
+ - Kattintson ide a [letöltéshez](http://www.openoffice.org/download/)
+ - Kattintson ide az [OpenOffice Linuxra történő telepítésének útmutatójáért](http://www.openoffice.org/download/common/instructions.html#linux)
+ - Kattintson ide, hogy segítséget/támogatást kapjon a [Közössgi Támogatói Fórumokon](http://forum.openoffice.org/)

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/mac.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/mac.mdtext?rev=1619830&r1=1619829&r2=1619830&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/mac.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/mac.mdtext Fri Aug 22 15:06:42 2014
@@ -16,38 +16,46 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      specific language governing permissions and limitations
      under the License.
 
-## MacOS X Version Support
+## Mac OS X verziótámogatás
 
-The current Apache OpenOffice supports Apple MacOS X version 10.4 (Tiger), 10.5 (Leopard),
-10.6 (Snow Leopard), 10.7 (Lion) and 10.8 (Mountain Lion)
+A jelenlegi Apache OpenOffice az alábbi Mac OS X kiadásokat és verziókat támogatja:
+ - 10.4 (Tiger)
+ - 10.5 (Leopard)
+ - 10.6 (Snow Leopard)
+ - 10.7 (Lion)
+ - 10.8 (Mountain Lion)
 
-Specific platform version notes:
+Kiadásspecifikus megjegyzések:
 
- - version a: notes...
- - version b: notes...
- - version c: notes...
+ - A kiadás: megjegyzések
+ - B kiadás: megjegyzések
+ - C kiadás: megjegyzések
 
+Általánosságban a következőkre van szükség:
 
-## Hardware Requirements
+- Linux kernel 2.6 vagy újabb verzió, glibc2 2.11.1 vagy újabb verzió
 
- - **CPU**: Intel Processor
- - **Memory**: Minimum 512 Mbytes RAM.
- - **Storage**: At least 400 Mbytes available disk space for a default install via download.
- - **Graphics**: 1024 x 768 or higher resolution with 16.7 million colours.
 
+## Hardware követelmények
 
-## Mac-specific Features
+ - **CPU**: Intel Processzor
+ - **Memory**: Minimum 512 Mbyte RAM
+ - **Memória**: Minimum 256 Mbyte RAM (512 MB RAM ajánlott).
+ - **Tárhely**: Legalább 400 Mbyte szabad tárterület a normál telepítséhez letöltéssel.
+ - **Grafika**: X-Server 1024 x 768 vagy nagyobb felbontás, legalább 16,7 millió szín.
 
-Apache OpenOffice has the following special features on MacOS X:
 
- - feature 1
- - feature 2
- - feature 3
+## Mac-specifikus tulajdonságok
 
+Az Apache OpenOffice a következő speciális tulajdonságokkal rendelkezik Mac OS X alatt:
 
-## Additional Resources
+ - tulajdonság 1
+ - tulajdonság 2
+ - tulajdonság 3
 
- - Click here to [download](http://www.openoffice.org/download/)
- - Click here to get [install instructions for OpenOffice on MacOSX](http://www.openoffice.org/download/common/instructions.html#apple)
- - Click here to get help and support in the [Community Support Forums](http://forum.openoffice.org/)
+## További források
+
+ - Kattintson ide a [letöltéshez](http://www.openoffice.org/download/)
+ - Kattintson ide az [OpenOffice Mac OS X-re történő telepítésének útmutatójáért](http://www.openoffice.org/download/common/instructions.html#apple)
+ - Kattintson ide, hogy segítséget/támogatást kapjon a [Közössgi Támogatói Fórumokon](http://forum.openoffice.org/)
 
\ No newline at end of file

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/math.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/math.mdtext?rev=1619830&r1=1619829&r2=1619830&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/math.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/math.mdtext Fri Aug 22 15:06:42 2014
@@ -18,20 +18,25 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 [![Screendump of Apache OpenOffice Math](/product/pix/math.png)](/product/pix/math-big.png "Click for bigger version") # {.rfloatimg}
 
-*Create equations and formulae for your documents*
+*Készítsen egyenleteket és képleteket dokumentumaihoz*
 
-**Math** is Apache OpenOffice's component for mathematical equations. It is most
-commonly used as an equation editor for text documents, but it can also be used
-with other types of documents or stand-alone. When used inside **Writer**, the
-equation is treated as an object inside the text document. Similarly, one can
-also insert these into other Apache OpenOffice programs like [Calc][1] and
-[Impress][2].
-
-Using **Math**, there are three main ways of entering a formula:
-
-- Type markup in the equation editor.
-- Right-click on the equation editor and select the symbol from the context menu.
-- Select a symbol from the *Selection* toolbox.
+A **Math** az Apache OpenOffice képletszerkesztője. Leggyakrabban 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ szöveges dokumentumokban előforduló képletek, egyenletek megszerkesztésére 
+ használatos, de más dokumentumtípusokkal és önmagában is használható. 
+ A **Writer**-en belül használva az egyenlet egy önálló, szöveges dokumentumba 
+ ágyazott objektumként viselkedik. Hasonlóképpen beilleszthetők ezek az objektumok 
+ más OpenOffice programba is, mint például a [Calc][1] és [Impress][2].
+A **Math** három fő eljárást biztosít a képletbeírásra:
 
+
+
+- Jelölőnyelv segítségével az egyenletszerkesztőben
+- Az egyenletszerkesztőben történő jobb kattintással és a szimbólum helyi menüből való kiválasztásával
+- A szimbólum *Képletelemek* eszközpanelből való kiválasztásával
 [1]: calc.html "Apache OpenOffice Calc"
 [2]: impress.html "Apache OpenOffice Impress"

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/reviews.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/reviews.mdtext?rev=1619830&r1=1619829&r2=1619830&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/reviews.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/reviews.mdtext Fri Aug 22 15:06:42 2014
@@ -16,12 +16,20 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      specific language governing permissions and limitations
      under the License.
 
-Please note that Apache OpenOffice does not purchase reprints from
-magazines which print favorable reviews. Neither do we buy advertising
-space in magazines which are about to review or which have reviewed
-Apache OpenOffice. If reviewers say that Apache OpenOffice is a great product,
-then that's their genuine, unbiased, uninfluenced opinion.
-
+		  
+		  
+		  
+		  
+		  
+		  
+		  
+Fontos tudni, hogy az Apache OpenOffice nem alkalmazza a fizetett
+tesztek politikáját, amikor is egy termékről írott áttekintésben a terméket
+pozitív színben tüntetik fel. Hirdetési felületeket sem vásárolunk újságokban,
+akár OpenOffice áttekintést készül kiadni az adott lap, akár már tesztelte az
+OpenOffice programot. Amennyiben a teszt során az Apache OpenOffice programot
+nagyszerű terméknek találják, az kizárólag a saját, egyéni, befolyásolás nélküli
+véleményük.
 ## Apache OpenOffice 4.0 Reviews
 
 ###**English**

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/suite.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/suite.mdtext?rev=1619830&r1=1619829&r2=1619830&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/suite.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/suite.mdtext Fri Aug 22 15:06:42 2014
@@ -16,40 +16,52 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      specific language governing permissions and limitations
      under the License.
 
-Apache OpenOffice is more than a collection of five superb tools.
+		  
+Az Apache OpenOffice több, mint egy öt nagyszerű eszközből álló gyűjtemény.
 
-Unlike some competitors, this suite was not created from a collection of
-separate pieces of software. From the start, it was designed as one complete
-office package.
 
-- All the packages have a similar "look and feel" making them very easy to use,
- with common "learn once use everywhere" tools like the Styles and Formatting.
- Apache OpenOffice takes its "look and feel" from your computer - if you change
- your desktop, Apache OpenOffice will change to match.
 
-- The same tools are used consistently across the suite - for example, the tools
- you use to work with graphics within Writer are also found in Impress and Draw.
+Néhány más versenytársával ellentétben, ez a programcsomag nem különálló 
+szoftverek gyűjteményeként állt össze irodai programcsomaggá. Kezdettől 
+fogva teljes irodai csomagnak tervezték.
 
-- You don"t need to know which application was used to create a particular
- file - you can "File Open" any Apache OpenOffice file from anywhere and the
- correct application will be launched.
 
-- All the packages share a common spell-checker, etc.; and if you change an
- "Option" in one package, it"s changed in them all.
 
-- Information can be transferred easily between all the packages.
 
-- All the components save in OpenDocument format, the new international standard
- for office documents. This XML based format offers substantial disk savings
- compared to common competitors' formats. It also means you can access your
- data from any OpenDocument compliant software.
+- Minden programnak hasonló felépítése van, mely nagyban megkönnyíti használatukat,
+ hiszen elég egy eszköz működését egyszer megtanulni, azután minden csomagban 
+ ugyanúgy alkalmazható lesz (mint például a Stílusok és formázás). 
+ - Az Apache OpenOffice az Ön számítógépétől kölcsönzi megjelenését, ezért ha megváltoztatja 
+ az Asztal (Desktop) beállításait, az Apache OpenOffice is követni fogja a változásokat.
+- Ugyanazok az eszközök vannak használatban az egész programcsomagon belül, vagyis 
+ például a Writer grafikai eszközei megtalálhatóak az Impress és a Draw programokban is.
 
-- All the packages are installed in one single operation, using the installation
- process you are used to on your computer.
+ 
 
-- All the packages are released under the same open licensing model - there are
- no hidden charges now or in the future.
+- Nem szükséges emlékeznie, hogy egy adott fájlt milyen alkalmazással hozott 
+ létre – bármely Apache OpenOffice fájl megnyitható egy egyszerű „Megnyitás” 
+ paranccsal és a megfelelő alkalmazás fog elindulni. 
 
-Everything you need in an office productivity suite - [get it today][1]!
+- Minden program ugyanazt a helyesírás-ellenőrzőt, stb. használja, azaz amennyiben 
+ megváltoztat egy beállítást az egyik programban, a változás minden programra hatással 
+ lesz a programcsomagon belül.
+- Az egyes programok között nagyon egyszerű az információátadás.
 
-[1]: /download/ "Download Apache OpenOffice"
+
+
+
+
+- Minden részprogram az irodai dokumentumok új, nemzetközi szabványa szerint 
+ OpenDocument formátumban menti az adatokat. Ez az XML-alapú formátum a 
+ versenytársak formátumaival összehasonlítva gazdaságosabban használja ki 
+ a lemezterületet, illetve biztosítja, hogy adatait bármilyen OpenDocument 
+ formátumot támogató szoftverrel használhatja. 
+- Valamennyi összetevő egyetlen egyszerű, a számítógépén más telepítési folyamatokból 
+ már jól ismert művelettel telepíthető.
+
+ 
+- Minden program ugyanazon nyílt licensz alá tartozik – sem most, sem a jövőben 
+ nem lesznek rejtett költségek
+ 
+Minden, amire egy irodai programcsomagban szüksége lehet - [szerezze be még ma][1]!
+[1]: /download/ "Apache OpenOffice letöltése"

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/windows.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/windows.mdtext?rev=1619830&r1=1619829&r2=1619830&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/windows.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/windows.mdtext Fri Aug 22 15:06:42 2014
@@ -16,41 +16,47 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      specific language governing permissions and limitations
      under the License.
 
-## Windows Version Support
+## Windows verziótámogatás
 
-The current Apache OpenOffice supports Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 and Windows 8.
+A jelenlegi Apache OpenOffice az alábbi Linux kiadásokat és verziókat támogatja:
 
-Specific platform version notes:
+ - Microsoft Windows XP
+ - Microsoft Windows Vista 
+ - Microsoft Windows 7
+ - Microsoft Windows 8
 
- - **Windows 2000**: OpenOffice may work on Windows 2000, but we don't test or recommend it.
- - **Windows XP**: Tested, stable, no platform-specific problems known.
- - **Windows Vista**: Tested, stable, no platform-specific problems known.
- - **Windows 7**: Tested, stable.
- - **Windows 8**: We run as a "desktop application", not a Metro "App". Requires x86 or 64-bit Windows. We do not support Windows RT, the ARM-based version, intended for tablets.
+Kiadásspecifikus megjegyzések:
 
-**Pleae note**: Apache OpenOffice is distributed as a 32-bit application. It will run successfully in
-32-bit mode on 64-bit versions of Windows 7 and Windows 8. But in those cases a 32-bit JVM is required
-for some functionality. Details are [here](http://www.openoffice.org/download/common/java.html).
+ - **Windows 2000**: az OpenOffice működhet Windows 2000 rendszeren, de nem teszteltük, így nem ajánljuk használatát.
+ - **Windows XP**: Tesztelt, stabil, rendszerspecifikus hibák nem ismertek.
+ - **Windows Vista**: Tesztelt, stabil, rendszerspecifikus hibák nem ismertek.
+ - **Windows 7**: Tesztelt, stabil.
+ - **Windows 8**: "Asztali alkalmazásként" futtatjuk, nem Metro "app"-ként. x86 vagy x64 alapú Windowst igényel. A tabletekbe szánt, ARM alapú Windows RT nem támogatott.
 
+**Fontos tudni**: az Apache OpenOffice 32-bites alkalmazásként kerül kiadásra. 32-bites módban 
+sikeresen futtatható a Windows 7 és Windows 8 64-bites változatain is, ezekben az esetekben azonban 
+néhány funkcióhoz a JVM 32-bites változatának megléte szükséges. Részletek 
+[itt](http://www.openoffice.org/download/common/java.html).
 
-## Hardware Requirements
 
-Hardware demands are quite modest and even older machines should be able to run OpenOffice:
+## Hardware követelmények
 
- - **Memory**: Minimum 256 Mbytes RAM (512 MB RAM recommended).
- - **Storage**: At least 650 Mbytes available disk space for a default install via download. After installation and deletion of temporary installation files, Apache OpenOffice will use approximately 440 Mbytes disk space.
- - **Graphics**: 1024 x 768 or higher resolution with at least 256 colours.
+A hardverigények nagyon visszafogottak, így a régebbi gépek is alkalmasak lehetnek az OpenOffice futtatására:
 
+ - **Memória**: Minimum 256 Mbyte RAM (512 MB RAM ajánlott).
+ - **Tárhely**: Legalább 650 Mbyte szabad tárterület a normál telepítséhez letöltéssel. Telepítés és az átmeneti telepítőfájlok törlése után az Apache OpenOffice körülbelül 440 Mbyte tárhelyet használ.
+ - **Grafika**: X-Server 1024 x 768 vagy nagyobb felbontás, legalább 256 szín.
 
-## Windows-specific Features
 
-Apache OpenOffice has the following special features on Windows:
+## Windows-specifikus tulajdonságok
 
- - Mail client integration via Messaging Application Programming Interface [(MAPI)](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/exchange/aa142548%28v=exchg.65%29.aspx)
+Az Apache OpenOffice a következő speciális tulajdonságokkal rendelkezik Windows alatt:
 
+ - Levelező kliens integráció a Messaging Application Programming Interface-en keresztül [(MAPI)](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/exchange/aa142548%28v=exchg.65%29.aspx)
 
-## Additional Resources
 
- - Click here to [download](http://www.openoffice.org/download/)
- - Click here to get [Install intructions for OpenOffice on Windows](http://www.openoffice.org/download/common/instructions.html#win)
- - Click here to get help and support in the [Community Support Forums](http://forum.openoffice.org/)
+## További források
+
+ - Kattintson ide a [letöltéshez](http://www.openoffice.org/download/)
+ - Kattintson ide az [OpenOffice Windowsra történő telepítésének útmutatójáért](http://www.openoffice.org/download/common/instructions.html#win)
+ - Kattintson ide, hogy segítséget/támogatást kapjon a [Közössgi Támogatói Fórumokon](http://forum.openoffice.org/)

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/writer.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/writer.mdtext?rev=1619830&r1=1619829&r2=1619830&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/writer.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/test-hu/product/writer.mdtext Fri Aug 22 15:06:42 2014
@@ -18,59 +18,75 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 [![Screendump of Apache OpenOffice Writer](/product/pix/writer.png)](/product/pix/writer-big.png "Click for bigger version") # {.rfloatimg}
 
-*For all your documents*
 
-**Writer** has everything you would expect from a modern, fully equipped word
-processor or desktop publisher.
 
-It's simple enough for a quick memo, powerful enough to create complete books
-with contents, diagrams, indexes, etc. You're free to concentrate on your
-message - while **Writer** makes it look great.
-
-The *Wizards* takes all the hassle out of producing standard documents such as
-letters, faxes, agendas, minutes, or carrying out more complex tasks such as
-mail merges. You are of course free to create your own templates, or
-[download templates][1] from our Extensions repository.
-
-*Styles and Formatting* puts the power of style sheets into the hands of every
-user.
-
-Trap typing mistakes on the fly with the *AutoCorrect dictionary*, which can
-check your spelling as you type. If you need to use different languages in your
-document - **Writer** can handle that too.
-
-Reduce typing effort with *AutoComplete*, which suggests common words and
-phrases to complete what you are typing.
-
-*Text frames* and *linking* give you the power to tackle desktop publishing
-tasks for newsletters, flyers, etc. laid out exactly the way you want them to
-be.
-
-Increase the usefulness of your long, complex documents by generating a table of
-contents or indexing terms, bibliographical references, illustrations, tables,
-and other objects.
-
-**Writer** can also display multiple pages while you edit - ideal for complex
-documents, or if you have a large monitor (or multiple monitors).
-
-The advanced notes feature displays notes on the side of the document. This
-makes notes a lot easier to read. In addition, notes from different users are
-displayed in different colors together with the editing date and time.
-
-Make your documents freely available with **Writer**'s HTML export to the web,
-or export in MediaWiki format for publishing to wikis. Publish in Portable
-Document Format (.pdf) to guarantee that what you write is what your reader
-sees. The PDF export feature in Apache OpenOffice provides a huge set of formatting
-and security options; so that PDF files can be customized for many different
-scenarios, including ISO standard PDF/A files.
-
-Save your documents in OpenDocument format, the new international standard for
-office documents. This XML based format means you're not tied in to **Writer**.
-You can access your documents from any OpenDocument compliant software.
-
-**Writer** can of course read all your old Microsoft Word documents, or save
-your work in Microsoft Word format for sending to people who are still locked
-into Microsoft products. From version 3.0 **Writer** can also open .docx files
-created with Microsoft Office 2007 or Microsoft Office 2008 for Mac OS X.
 
+
+
+
+
+
+
+*Minden dokumentumhoz*
+
+
+
+
+
+A **Writer** mindennel rendelkezik, amit el lehet várni egy modern, mindennel 
+ellátott szövegszerkesztőtől vagy kiadványszerkesztőtől.
+
+
+
+Elég egyszerű egy gyors emlékeztető készítéséhez, ám kellően hatékony teljes 
+könyvek szerkesztéséhez tartalomjegyzékkel, ábrákkal, tárgymutatóval stb. 
+Önnek csak a tartalomra kell figyelnie – a megjelenésről a **Writer** gondoskodik.
+
+
+A *Tündérek* segítségével könnyedén készíthet olyan szabványos dokumentumokat, 
+mint például levelek, faxok, napirendek vagy feljegyzések, de akár összetettebb feladatok
+kivitelezéséében is leveszik válláról a terhet, mint amilyen a körlevelek szerkesztése.
+Természetesen szabadon megalkothatja saját sablonjait is, de [tölthet is le] a Kiterjesztések
+közül.
+A *Stílusok és formázás* minden felhasználó számára biztosítja a stíluslapok 
+használatának lehetőségét.
+
+Gépelési hibáit azonnal, gépelés közben javítja az *Automatikus javítás* funkció.
+Ha különböző nyelvek használatára van szüksége, a **Writer** azzal is megbirkózik.
+Az *Automatikus szókiegészítés* funkció gyakori szavakat, kifejezéseket 
+ajánl az éppen gépelt szó kiegészítésére.
+
+
+A *szövegdobozok* és *csatolások* használatával olyan kiadványszerkesztési 
+feladatoknál, mint a hírlevelek, szórólapok, stb. úgy rendezheti az összetevőket,
+ahogyan kedve tartja.
+
+Növelje hosszú, összetett dokumentumai használhatóságát tartalomjegyzék, tárgymutató, 
+irodalomjegyzék létrehozásával, illusztrációk, táblázatok és egyéb objektumok alkalmazásával.
+
+
+
+
+A **Writer** képes több oldal együttes megjelenítésére szerkesztés közben, ami nagyon 
+hasznos az összetett dokumentumokkal való munka során illetve nagyméretű (esetleg több 
+monitor) használata esetén.
+A továbbfejlesztett *jegyzetek* funkció a megjegyzéseket a dokumentum mellett jeleníti meg,
+sokkal olvashatóbbá téve ezáltal a jegyzeteket. Mi több, a különböző felhasználók feljegyzései 
+különböző színnel jelennek meg, a szerkesztés dátumával és időpontjával együtt.
+
+Tegye dokumentumait szabadon elérhetővé a **Writer** *HTML-dokumentum készítése* funkciójának 
+segítségével vagy exportálja őket MediaWiki formátumban a wiki oldalakon történő közzétételhez.
+Publikálja PDF (Portable Document Format) formátumba, hogy az olvasó garantáltan úgy lássa, 
+ahogyan Ön megszerkesztette. Az Apache OpenOffice PDF export funkciója számos formázási és biztonsági beállítási opcióval 
+rendelkezik, ezáltal a PDF fájlok a számos különböző felhasználási terület szerint testre szabhatók, 
+beleértve az ISO szabvány PDF/A fájlokat is.
+
+
+Mentse dokumentumait az új nemzetközi irodai dokumentumszabvány szerint OpenDocument formátumban.
+Az XML alapú formátum használatával Ön nem lesz a **Writer** programhoz kötve. 
+Dokumentumait bármely OpenDocument szabványt támogató programmal meg tudja nyitni.
+Természetesen használni tudja korábbi Microsoft Word dokumentumait is, sőt, 
+munkáját el is mentheti Word formátumban, hogy elküldje azoknak, akik még 
+mindig a Microsoft termékeit használják. A 3.0 verzió óta a **Writer** képes megnyitni a Microsoft Office 2007 és Microsoft 
+Office 2008 for Mac OS X programokkal készült .docx fájlokat.
 [1]: http://templates.openoffice.org "Download Apache OpenOffice Templates"Mime
View raw message