openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1609676 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_oem.mdtext
Date Fri, 11 Jul 2014 10:26:31 GMT
Author: astepukonis
Date: Fri Jul 11 10:26:31 2014
New Revision: 1609676

URL: http://svn.apache.org/r1609676
Log:
CMS commit to ooo-site by astepukonis

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_oem.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_oem.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_oem.mdtext?rev=1609676&r1=1609675&r2=1609676&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_oem.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_oem.mdtext Fri Jul 11 10:26:31 2014
@@ -1,4 +1,4 @@
-Title: Kodėl „Apache OpenOffice“: IT verslas
+Title: Kodėl „Apache OpenOffice“: IT verslas
 Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
      distributed with this work for additional information
@@ -18,18 +18,18 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 ![Kodėl „Apache OpenOffice“: IT verslas](/why/images/why_oem.png) # {.rfloatimg}
 
-Versle „Apache OpenOffice“ gali tapti atskaitos tašku. IT versle „Apache
OpenOffice“ gali teikti daug gerų dalykų. **Lanksti tekstų rengyklė**, **galinga
skaičiuoklė**, **įspūdinga pranešimų rengyklė**, **dinamiška braižyklė**,
**išsami duomenynų rengyklė** kartu su kitomis „Apache OpenOffice“ priemonėmis
tenkina visus raštinės programų rinkiniui keliamus reikalavimus.
+Versle „Apache OpenOffice“ gali tapti atskaitos tašku. IT versle „Apache
OpenOffice“ gali teikti daug gerų dalykų. Lanksti tekstų rengyklė, galinga
skaičiuoklė, įspūdinga pranešimų rengyklė, dinamiška braižyklė,
išsami duomenynų rengyklė kartu su kitomis „Apache OpenOffice“ priemonėmis
tenkina visus raštinės programų rinkiniui keliamus reikalavimus.
 
 „Apache OpenOffice“ leidžia klientams teikti pridėtinę vertę be licencinių
mokesčių ir painių licencijavimo sąlygų.
 
- - **Nenurungiama pridėtinė vertė**
+ - **Pridėtinė vertė**
 
   Nors žiniasklaidos dėmesiu dažniausiai puikuojasi garsių pavadinimų programinės
įrangos tiekėjai, vis dėlto pakuotės išsiuntimas paštu tėra mažutėlė
įvykių grandinės dalelė. Daugumai naudotojų pagrindinę pridėtinę vertę
teikia kiti žmonės: skaitantys mokymo kursus, rašantys naudojimo vadovėlius, teikiantys
pagalbą, integruojantys sistemas, kuriantys priedus nišinėms rinkoms... Visiems šiems
verslams „Apache OpenOffice“ siūlo nenurungiamą galimybę kurti pridėtinę
vertę. Didžiosios užsakovo biudžeto dalies nebereikės išleisti programinės
įrangos licencijoms. „Apache OpenOffice“ aukščiausios kokybės raštinės
programas leis pasiūlyti nemokamai.
 
- - **Atvira taikymui**
+ - **Atvira**
 
-  Atviresnės programinės įrangos už „Apache OpenOffice“ plėtotojai
ir sistemų integruotojai turbūt neras. Šnekant apie bylas – tai pirmasis pasaulyje
programinės įrangos paketas, visiškai įgyvendinęs ISO/IEC 26300 atvirojo dokumento
bylų formuotę (ODF). Standarto laikosi vis daugiau įmonių, todėl ateityje,
keičiantis bylomis tarp skirtingų raštinės programų, bylos bus tiesiog įrašomos,
atverčiamos ir užverčiamos – aplinkinių veiksmų nebereikės. Tokia ir
yra sistemų integruotojo svajonė. „Apache OpenOffice“ siūlo gausių galimybių
ir plėtotojams – nuo plėtinių įvairiomis programavimo kalbomis iki plataus
„Apache OpenOffice“ sandais paremtos architektūros taikymo.
+  Atviresnės programinės įrangos už „Apache OpenOffice“ programuotojai
ir sistemų integruotojai turbūt neras. Šnekant apie bylas – tai pirmasis pasaulyje
programinės įrangos paketas, visiškai įgyvendinęs ISO/IEC 26300 atvirojo dokumento
bylų formuotę (ODF). Standarto laikosi vis daugiau įmonių, todėl ateityje,
keičiantis bylomis tarp skirtingų raštinės programų, bylos bus tiesiog įrašomos,
atverčiamos ir užverčiamos – aplinkinių veiksmų nebereikės. Tokia ir
yra sistemų integruotojo svajonė. „Apache OpenOffice“ siūlo gausių galimybių
ir programuotojams – nuo plėtinių įvairiomis programavimo kalbomis iki plataus
„Apache OpenOffice“ sandais paremtos architektūros taikymo.
 
- - **Atvira verslui**
+ - **Laisva ir suderinama**
 
   „Apache OpenOffice“ didžiuojasi savo suderinamumu su kitomis raštinės
programomis, savo veiksena, savo bylomis. „Apache OpenOffice“ nevaržo klientų
laisvės rinktis, priešingai, teikia jiems naujų galimybių bei progų. Gali skambėti
neįtikėtinai, bet „Apache OpenOffice“ platinamas be jokių licencinių
mokesčių, jokių įtartinų sąlygų smulkiuoju šriftu. Rinkinį galima
diegti pardavimui skirtuose kompiuteriuose, platinti nešiojamose laikmenose, pridėti
prie knygų, prisegti prie žurnalų viršelių – „Apache OpenOffice“
kalbės pats už save.Mime
View raw message