openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r915775 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/why_edu.html
Date Fri, 11 Jul 2014 10:07:42 GMT
Author: buildbot
Date: Fri Jul 11 10:07:42 2014
New Revision: 915775

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_edu.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Jul 11 10:07:42 2014
@@ -1 +1 @@
-1609665
+1609668

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Jul 11 10:07:42 2014
@@ -1 +1 @@
-1609665
+1609668

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_edu.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_edu.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_edu.html Fri Jul 11 10:07:42 2014
@@ -23,8 +23,8 @@
   
   <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“: švietimas</h1>
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“: švietimas"
src="/why/images/why_edu.png" /></p>
-<p>Visų pakopų švietimo įstaigos (pradinės ir vidurinės mokyklos,
kolegijos, universitetai ir t.t.) jau įsitikino, kad „Apache OpenOffice“ tenkina
tiek dėstytojų, tiek studentų poreikius. <strong>Lanksti tekstų rengyklė</strong>,
<strong>galinga skaičiuoklė</strong>, <strong>įspūdinga pranešimų
rengyklė</strong>, <strong>dinamiška braižyklė</strong>, <strong>išsami
duomenynų rengyklė</strong> kartu su kitomis „Apache OpenOffice“ priemonėmis
tenkina visus raštinės programų rinkiniui keliamus reikalavimus.</p>
-<p><strong>Atvirosios programinės įrangos licencija</strong> leidžia
„Apache OpenOffice“ naudoti ir platinti laisvai be jokių licencinių rūpesčių.</p>
+<p>Visų pakopų švietimo įstaigos (pradinės ir vidurinės mokyklos,
kolegijos, universitetai ir t.t.) jau įsitikino, kad „Apache OpenOffice“ tenkina
tiek dėstytojų, tiek studentų poreikius. Lanksti tekstų rengyklė, galinga skaičiuoklė,
įspūdinga pranešimų rengyklė, dinamiška braižyklė, išsami duomenynų
rengyklė kartu su kitomis „Apache OpenOffice“ priemonėmis tenkina visus raštinės
programų rinkiniui keliamus reikalavimus.</p>
+<p>Atvirosios programinės įrangos licencija leidžia „Apache OpenOffice“
naudoti ir platinti laisvai be jokių licencinių rūpesčių.</p>
 <ul>
 <li>
 <p><strong>Mokiniams ir studentams</strong></p>Mime
View raw message