openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r915774 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/why_gov.html
Date Fri, 11 Jul 2014 10:03:49 GMT
Author: buildbot
Date: Fri Jul 11 10:03:48 2014
New Revision: 915774

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_gov.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Jul 11 10:03:48 2014
@@ -1 +1 @@
-1609662
+1609665

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Jul 11 10:03:48 2014
@@ -1 +1 @@
-1609662
+1609665

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_gov.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_gov.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_gov.html Fri Jul 11 10:03:48 2014
@@ -23,8 +23,8 @@
   
   <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“: valdžia</h1>
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“: viešasis
administravimas" src="/why/images/why_gov.png" /></p>
-<p><strong>Visų lygių valdžios</strong> ir viešojo administravimo
įstaigose (savivaldos, centrinėse, regioninėse, valstybinėse ir pan.) plušantiems
tarnautojams „Apache OpenOffice“ tapo idealiu programinės įrangos sprendiniu.
Viename rinkinyje dera <strong>lanksti tekstų rengyklė</strong>, <strong>galinga
skaičiuoklė</strong>, <strong>įspūdinga pranešimų rengyklė</strong>,
<strong>dinamiška braižyklė</strong>, <strong>išsami duomenynų
rengyklė</strong> ir kitos „Apache OpenOffice“ priemonės, tenkinančios
visus kasdienius raštinės darbuotojų poreikius.</p>
-<p>„Apache OpenOffice“ siūlomas <strong>daugeliu kalbų</strong>,
rinkinį į gimtąsias kalbas verčia skirtingus pasaulio kraštus atstovaujantys
savanoriai.</p>
+<p>Visų lygių valdžios ir viešojo administravimo įstaigose (savivaldos,
centrinėse, regioninėse, valstybinėse ir pan.) plušantiems tarnautojams „Apache
OpenOffice“ tapo idealiu programinės įrangos sprendiniu. Viename rinkinyje dera
lanksti tekstų rengyklė, galinga skaičiuoklė, įspūdinga pranešimų
rengyklė, dinamiška braižyklė, išsami duomenynų rengyklė ir kitos „Apache
OpenOffice“ priemonės, tenkinančios visus kasdienius raštinės darbuotojų
poreikius.</p>
+<p>„Apache OpenOffice“ siūlomas daugeliu kalbų, rinkinį į gimtąsias
kalbas verčia skirtingus pasaulio kraštus atstovaujantys savanoriai.</p>
 <ul>
 <li>
 <p><strong>Aukšta vertė</strong></p>Mime
View raw message