openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r915518 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/why_free.html
Date Tue, 08 Jul 2014 19:56:52 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Jul 8 19:56:52 2014
New Revision: 915518

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_free.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Jul 8 19:56:52 2014
@@ -1 +1 @@
-1608928
+1608929

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Jul 8 19:56:52 2014
@@ -1 +1 @@
-1608928
+1608929

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_free.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_free.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_free.html Tue Jul 8 19:56:52 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Kodėl „Apache OpenOffice“: nemokama programinė įranga</title>
+<title>Kodėl „Apache OpenOffice“: nemokama</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,12 +21,12 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“: nemokama programinė
įranga</h1>
+  <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“: nemokama</h1>
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“: nemokama
programinė įranga" src="/why/images/why_free.png" /></p>
 <p>„Apache OpenOffice“ – tai nemokama programinė įranga, nemokamai
gaunama, nemokamai diegiama neribotame skaičiuje kompiuterių, nemokamai platinama neribotam
skaičiui žmonių, nemokamai naudojama visais tikslais: namuose, švietimo ir viešojo
administravimo įstaigose, verslo ir prekybos įmonėse – nemokamai be jokių
išlygų.</p>
 <ul>
 <li>
-<p><strong>Nemokamai</strong></p>
+<p><strong>Nemokama</strong></p>
 <p>Patikėti, kad tokia kokybiška ir lengvai naudojama programinė įranga,
kaip „Apache OpenOffice“, iš tikrųjų yra nemokama, nėra paprasta. „Apache
OpenOffice“ rinkinys yra naudojamas nemokamai dėka tų, kurie prisidėjo tiek
savo laiku, tiek savo lėšomis – pradedant atskirais asmenimis ir baigiant stambiomis
bei smulkiomis įmonėmis. Atvirosios programinės įrangos licencija laiduoja, kad
naudojimas liks nemokamas ir ateityje. „Apache OpenOffice“ bendruomenė kaskart
džiaugiasi, išgirdusi apie žmonėms teikiamą rinkinio naudą. Padėti skleisti
žinią gali kiekvienas, apie „Apache OpenOffice“ papasakodamas savo pažįstamiems
ar net įteikdamas jiems nemokamą rinkinio kopiją. Dažniausiai „Apache OpenOffice“
įsidiegiamas, apie rinkinį išgirdus iš pažįstamų.</p>
 </li>
 <li>
@@ -34,7 +34,7 @@
 <p>Laisvosios programinės įrangos licencija lemia ne tik vienkartinį sąnaudų
sumažėjimą. Lemia ir tai, kad ateityje nebereikės nerimauti dėl programinės
įrangos teisėtumo arba pasibaigusio galiojimo termino. Žmonėms, atsakingiems už
kelis kompiuterius smulkioje įmonėje, šimtus mokykloje, tūkstančius stambioje
korporacijoje, nuo pečių nusirita didžiulė našta. Nebereikia programinės
įrangos auditų, nebereikia metų metus saugoti pirkimo dokumentų, nebereikia baimintis,
kad vienądien galima atsidurti teismo salėje tik dėl to, kad skaitant licencijos
sutartį, netyčiomis pražiūrėta smulkiuoju šriftu užrašyta sąlyga.</p>
 </li>
 <li>
-<p><strong>Laisvai</strong></p>
+<p><strong>Laisva</strong></p>
 <p>Laisvąją programinę įrangą puoselėjanti bendruomenė brangina
naudotojų laisvę rinktis. „Apache OpenOffice“ skaito ir rašo kitų žinomų
raštinės programų bylas. Rinkinys pirmasis pasaulyje nuosekliai įgyvendino raštinės
bylų formuotėms skirtą ISO standartą, kuriuo vadovaujasi vis daugiau programinės
įrangos tiekėjų. Sudarytos visos sąlygos, kad panorėjęs, naudotojas galėtų
laisvai pereiti prie kitos programinės įrangos, arba laisvai pakeisti savo asmeninį
kompiuterį iš „Microsoft Windows“ į „Apple Mac“, arba „Linux“.
Jeigu tokios pastangos sveikintinos, metas prisijungti prie „Apache OpenOffice“
bendruomenės.</p>
 </li>
 </ul>Mime
View raw message