openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1608912 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext
Date Tue, 08 Jul 2014 19:32:24 GMT
Author: astepukonis
Date: Tue Jul 8 19:32:23 2014
New Revision: 1608912

URL: http://svn.apache.org/r1608912
Log:
CMS commit to ooo-site by astepukonis

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext?rev=1608912&r1=1608911&r2=1608912&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/index.mdtext Tue Jul 8 19:32:23 2014
@@ -20,15 +20,15 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 „Apache OpenOffice“ – tai pasaulyje pirmaujantis **atvirųjų** raštinės
programų rinkinys, skirtas **tekstams**, **skaičiavimo lentelėms**, **skaidriniams
pranešimams**, **piešiniams**, **duomenynams** ir kitiems dokumentams. Išverstas
į **daugelį kalbų**, veikia visuose **įprastiniuose kompiuteriuose**. Duomenis
saugoja **tarptautinio atvirojo standarto formuote**, skaito ir rašo kitų žinomų
raštinės programų bylas. Galima gauti **nemokamai** ir naudoti **visais tikslais**.
 
- - [Šauni programinė įranga](why_great.html)
+ - [Kokybiška](why_great.html)
 
   „Apache OpenOffice“ – tai virš 20 metų trunkančių programavimo
darbų rezultatas. Rinkinys nuo pat pradžių kurtas vientisai, todėl pasižymi
nuoseklumu, kurio kitos žinomos programos stokoja. Visiškai atvira rinkinio plėtosena
reiškia, kad pranešti apie riktus, prašyti naujų priemonių, arba tiesiogiai
dalyvauti tobulinant programas gali visi naudotojai. Rezultatas: šiandien „Apache
OpenOffice“ siūlo viską, ko naudotojai tikisi iš raštinės programų
rinkinio – taip, kaip naudotojai tikisi.
 
- - [Lengva naudotis](why_easy.html)
+ - [Paprasta](why_easy.html)
 
-  Išmokti naudotis „Apache OpenOffice“ yra lengva. O jei naudotojas jau įvaldęs
kurį nors kitą raštinės programų paketą, su „Apache OpenOffice“
dirbti galės iškart. Didelė tikimybė, kad vertėjų bendruomenė jau pasirūpino,
kad „Apache OpenOffice“ naudotojui būtų pasiekiamas gimtąja kalba. Ir ne
bėda, jei bylos sukurtos kita raštinės programa – „Apache OpenOffice“
bylas greičiausiai perskaitys.
+  Išmokti naudotis „Apache OpenOffice“ yra paprasta. O jei naudotojas jau
įvaldęs kurį nors kitą raštinės programų paketą, su „Apache OpenOffice“
dirbti galės iškart. Didelė tikimybė, kad vertėjų bendruomenė jau pasirūpino,
kad „Apache OpenOffice“ naudotojui būtų pasiekiamas gimtąja kalba. Ir ne
bėda, jei bylos sukurtos kita raštinės programa – „Apache OpenOffice“
bylas greičiausiai perskaitys.
 
- - [Nemokama programinė įranga](why_free.html)
+ - [Nemokama](why_free.html)
 
   Šauniausia – tai, kad „Apache OpenOffice“ galima gauti ir naudoti nemokamai.
Rinkinys platinamas pagal „Apache 2.0“ licenciją. Vadinasi, jį galima naudoti
visais tikslais – namuose, verslo įmonėse, švietimo ir viešojo administravimo
įstaigose. Galima diegti neribotame skaičiuje kompiuterių. Galima kopijuoti ir dalinti
šeimos nariams, draugams, bendramoksliams, bendradarbiams – visiems, kam tik norima.
 Mime
View raw message