openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1608278 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/index.html
Date Sun, 06 Jul 2014 18:37:07 GMT
Author: astepukonis
Date: Sun Jul 6 18:37:07 2014
New Revision: 1608278

URL: http://svn.apache.org/r1608278
Log:
CMS commit to ooo-site by astepukonis

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/index.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/index.html?rev=1608278&r1=1608277&r2=1608278&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/download/index.html Sun Jul 6 18:37:07 2014
@@ -98,7 +98,7 @@
  </noscript>
 
  <!-- Light Blue: Share download with social networks -->
- <div class="button lightblue" style="padding-bottom: 16px;" id="optionitem2">
+ <div class="button lightblue" style="padding-bottom: 26px;" id="optionitem2">
   <div class="lightblue-icon"></div>
   <h2><a style="cursor: default;" title="Padėkite skleisti žinią apie
„Apache OpenOffice“, papasakodami savo draugams">
   Skleisti žinią</a></h2>
@@ -113,7 +113,7 @@
  </div>
 
  <!-- Blue: Extensions -->
- <div class="button blue" style="padding-bottom: 16px;" id="optionitem3" onclick="openItem('optionitem3','http://extensions.openoffice.org');
+ <div class="button blue" style="padding-bottom: 26px;" id="optionitem3" onclick="openItem('optionitem3','http://extensions.openoffice.org');
   return false;">
   <div class="blue-icon"></div>
   <h2><a href="http://extensions.openoffice.org" title="Rinktis iš daugybės
papildomų priemonių">Gauti „Apache OpenOffice“ plėtinių ir žodynų</a></h2>Mime
View raw message