openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r915132 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/download/index.html
Date Sat, 05 Jul 2014 17:25:54 GMT
Author: buildbot
Date: Sat Jul 5 17:25:54 2014
New Revision: 915132

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/download/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Jul 5 17:25:54 2014
@@ -1 +1 @@
-1608072
+1608073

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Jul 5 17:25:54 2014
@@ -1 +1 @@
-1608072
+1608073

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/download/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/download/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/download/index.html Sat Jul 5 17:25:54 2014
@@ -11,7 +11,7 @@
  <meta property="og:description" content="Gaukite „Apache OpenOffice“ –
laisvąjį raštinės programų rinkinį, kuriuo pasaulyje naudojasi virš 100
milijonų žmonių." />
  <meta property="og:image" content="http://www.openoffice.org/images/aoo-logo-100x100.png"
/>
  <meta name="description" content="Tarnybinis „Apache OpenOffice“ platinimo
tinklalapis. Gaukite „Apache OpenOffice“ – laisvąjį raštinės programų
rinkinį, kuriuo pasaulyje naudojasi virš 100 milijonų žmonių." />
- 
+
  <title>Tarnybinė „Apache OpenOffice“ platinimo tinklavietė</title><script
type="text/javascript" src="/download/globalvars.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="../../download/globalvars.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="msg_prop_l10n_lt.js"></script>
@@ -28,22 +28,25 @@
  /* ]]> */
  </style>
  <script>
-  if (window.document.referrer.indexOf("shell.windows.com") != -1)
+  if ( window.document.referrer.indexOf( "shell.windows.com" ) != -1 ) {
    location.href = "/lt/why/why_odf.html";
-
-  function shareFacebook() {
-   _gaq.push(['_trackEvent','social', 'shareDownload', 'facebook']); 
-   window.open('https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.openoffice.org%2Fdownload%2F','_blank','toolbar=0,status=0,width=580,height=325');

-  }
-  function shareTwitter(){
-   _gaq.push(['_trackEvent','social', 'shareDownload', 'twitter']); 
-   window.open('https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.openoffice.org%2Fdownload%2F&text=Join+the+OpenOffice+revolution%2C+the+free+office+productivity+suite+with+over+100+million+trusted+downloads.','_blank','toolbar=0,status=0,width=580,height=325');
   }
-  function shareGooglePlus(){
-   _gaq.push(['_trackEvent','social', 'shareDownload', 'google+']); 
-   window.open('https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.openoffice.org%2Fdownload%2F','_blank','toolbar=0,status=0,width=580,height=325');
+
+  function share( platform ) {
+   _gaq.push( ['_trackEvent', 'social', 'shareDownload', platform] ); 
+
+   if ( platform == 'apacheblog' ) {
+    window.open( 'http://blogs.apache.org/OOo/', '_blank' );
+   } else if ( platform == 'facebook' ) {
+    window.open( 'http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.openoffice.org%2Fdownload%2F',
'_blank', 'toolbar=0, status=0, width=580, height=325' );
+   } else if ( platform == 'twitter' ) {
+    window.open( 'http://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.openoffice.org%2Fdownload%2F&text=Join+the+OpenOffice+revolution%2C+the+free+office+productivity+suite+with+over+100+million+trusted+downloads.',
'_blank', 'toolbar=0, status=0, width=580, height=325' );
+   } else if ( platform == 'google+' ) {
+    window.open( 'http://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.openoffice.org%2Fdownload%2F',
'_blank', 'toolbar=0, status=0, width=580, height=325' );
+   }
   }
  </script>
+
 <!--#include virtual="/google-analytics.js" --> 
 <!--#include virtual="/scripts/entourage.js" -->
 </head>
@@ -93,12 +96,13 @@
 
  <!-- Green: Stable release: No JavaScript enabled -->
  <noscript>
- <div class="first button green" id="optionitem1">
+ <div class="first button green-sel" id="optionitem1">
+  <div class="green-sel-icon"></div>
   <h2><a style="cursor: default;">Gauti „Apache OpenOffice“</a></h2>
   <p style="cursor: default;">
   <a style="cursor: default;">Norint gauti „Apache OpenOffice“, būtina
įsidiegti „JavaScript“ kalbą.</a></p>
  </div>
- <div class="sub-green">
+ <div class="sub-green-sel">
   <p><a href="../porting/index.html"
   title="Get Apache OpenOffice software packaged as portable USB versions and third-party
ports">
   <b>Nešiojamosios USB laidos</b> ir trečiųjų šalių vediniai</a>
|
@@ -111,6 +115,7 @@
 
  <!-- Light Blue: Share download with social networks -->
  <div class="button lightblue" id="optionitem2">
+  <div class="lightblue-icon"></div>
   <h2><a style="cursor: default;" title="Padėkite skleisti žinią apie
„Apache OpenOffice“, papasakodami savo draugams">
   Skleisti žinią</a></h2>
   <p style="cursor: default;" id="ShareDownloadLinks">
@@ -126,6 +131,7 @@
  <!-- Blue: Extensions -->
  <div class="button blue" id="optionitem3" onclick="openItem('optionitem3','http://extensions.openoffice.org');
   return false;">
+  <div class="blue-icon"></div>
   <h2><a href="http://extensions.openoffice.org" title="Rinktis iš daugybės
papildomų priemonių">Gauti „Apache OpenOffice“ plėtinių ir žodynų</a></h2>
   <p><a href="http://extensions.openoffice.org" title="Rinktis iš daugybės
papildomų priemonių">Plėsti
 „Apache OpenOffice“ galimybes, pasitelkiant naudotojų sukauptą turtingą
@@ -135,6 +141,7 @@ ir nuolat gausėjančią plėtin
  <!-- Blue: Templates -->
  <div class="button blue" id="optionitem3_1" onclick="openItem('optionitem3_1','http://templates.openoffice.org');
   return false;">
+  <div class="blue-icon"></div>
   <h2><a href="http://templates.openoffice.org" title="Rinktis iš daugybės
papildomų dokumentų">Gauti „Apache OpenOffice“ ruošinių</a></h2>
   <p><a href="http://templates.openoffice.org" title="Rinktis iš daugybės
papildomų dokumentų">Naudoti „Apache OpenOffice“ kūrybiškiau, pasitelkiant
naudotojų sukauptą turtingą ir nuolat gausėjančią ruošinių biblioteką.</a></p>
  </div>
@@ -302,7 +309,7 @@ ir nuolat gausėjančią plėtin
  <h3>Laidos informacijos</h3>
  <ul>
   <li><a href="/license.html" title="„Apache OpenOffice“ licencija">Licencija</a></li>
-  <li><a href="other.html#source" title="Plėtotojams ir įgudusiems naudotojams:
gauti pirminį tekstą „Apache OpenOffice“ sudarymui.">Pirminis tekstas</a>
+  <li><a href="http://openoffice.apache.org/downloads.html" title="Plėtotojams
ir įgudusiems naudotojams: gauti pirminį tekstą „Apache OpenOffice“ sudarymui.">Pirminis
tekstas</a>
   </li><li><a href="http://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/Building_Guide_AOO"
title="Plėtotojams ir įgudusiems naudotojams: kaip sudaryti „Apache OpenOffice“.">Įrangos
sudarymo vadovėlis</a></li>
   <li><a href="/stats/index.html" title="Platinimo ir kita statistika">Platinimo
statistika</a></li>
  </ul>
@@ -330,7 +337,7 @@ ir nuolat gausėjančią plėtin
   <li><a href="http://templates.openoffice.org" title="Spartinti darbą su „Apache
OpenOffice“ dokumentais">Ruošiniai</a></li>
   <li><a href="http://extensions.openoffice.org" title="Rinktis iš daugybės
papildomų priemonių">Plėtiniai</a></li>
   <li><a href="http://openoffice.apache.org/native-lang.html" title="Informacija
ir pagalba pageidaujama kalba">Įrangos vertimai</a></li>
-	 <li><a href="/sdk/index.html" title="Plėtotojams: programavimo priemonių
rinkinys">Programavimo priemonių rinkinys (SDK)</a></li>
+	 <li><a href="http://openoffice.apache.org/downloads.html" title="Plėtotojams:
programavimo priemonių rinkinys">Programavimo priemonių rinkinys (SDK)</a></li>
   <!--
   <li><a href="../distribution/index.html"
   title="FAQ for distributions ">Distributions FAQ</a></li>
@@ -348,7 +355,7 @@ ir nuolat gausėjančią plėtin
   <br>
  <div id="SupportedAndSupporters">
   <a href="http://www.sourceforge.net" target="_blank" title="„Source Forge“
ištekliai atvirosios programinės įrangos bendruomenei">
-  <img src="http://www.openoffice.org/images/sourceforge.png" width="160" height="34"
alt="„Source Forge“ ištekliai atvirosios programinės įrangos bendruomenei"
/></a>
+  <img src="/images/sourceforge.png" width="160" height="34" alt="„Source Forge“
ištekliai atvirosios programinės įrangos bendruomenei" /></a>
 	<br /><br />
   <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer" target="_blank" title="W3C ženklinimo
patikros paslauga - tikrinti tinklo dokumentų ženklinimą (HTML, XHTML, ...)">
   <img src="/images/valid-xhtml10-blue.png" alt="W3C ženklinimo patikros paslauga
- tikrinti tinklo dokumentų ženklinimą (HTML, XHTML, ...)" /></a>Mime
View raw message