openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1606614 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/suite.mdtext
Date Sun, 29 Jun 2014 22:38:10 GMT
Author: astepukonis
Date: Sun Jun 29 22:38:10 2014
New Revision: 1606614

URL: http://svn.apache.org/r1606614
Log:
CMS commit to ooo-site by astepukonis

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/suite.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/suite.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/suite.mdtext?rev=1606614&r1=1606613&r2=1606614&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/suite.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/suite.mdtext Sun Jun 29 22:38:10 2014
@@ -1,4 +1,4 @@
-Title: Rinkinys
+Title: Rinkinys
 Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
      distributed with this work for additional information
@@ -18,7 +18,7 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 „Apache OpenOffice“ – tai ne tik pluoštan sudėtos penkios puikios priemonės.
 
-Skirtingai nuo kitų gamintojų įrangos, šis rinkinys nėra sudurtas iš kelių
skirtingų
+Kitaip nei kitų gamintojų įranga, šis rinkinys nėra sudurtas iš kelių
skirtingų
 programų. Nuo pat pradžių rinkinys projektuotas vientisai.
 
 - Rinkinio programų išvaizda yra labai panaši, dėl to programomis naudotisMime
View raw message