openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1606603 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext
Date Sun, 29 Jun 2014 20:48:39 GMT
Author: astepukonis
Date: Sun Jun 29 20:48:38 2014
New Revision: 1606603

URL: http://svn.apache.org/r1606603
Log:
CMS commit to ooo-site by astepukonis

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext?rev=1606603&r1=1606602&r2=1606603&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/index.mdtext Sun Jun 29 20:48:38 2014
@@ -23,17 +23,17 @@ nemokamai. [Gauti dabar][1]. Rinkinyje:
 
 ![Apache OpenOffice?](/images/AOO_logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
 
- - [Rašykle](writer.html "Tekstų rengimo priemonė") (<i>Writer</i>)
kuriami ir taisomi laiškų,
+ - [Rašykle](writer.html "Tekstų rengimo priemonė") kuriami ir taisomi laiškų,
   ataskaitų, dokumentų, tinklalapių tekstai bei piešiniai. # { .product-writer
}
- - [Skaičiuokle](calc.html "Lentelinio skaičiavimo priemonė") (<i>Calc</i>)
nagrinėjama skaičiuotėse
+ - [Skaičiuokle](calc.html "Lentelinio skaičiavimo priemonė") nagrinėjama skaičiuotėse
   išdėstyta informacija, tvarkomi skaičiuotėse sudaryti sąrašai. # {
.product-calc }
- - [Pranešimų rengykle](impress.html "Skaidrinių pranešimų rengimo priemonė")
(<i>Impress</i>) kuriami ir taisomi
+ - [Pranešimų rengykle](impress.html "Skaidrinių pranešimų rengimo priemonė")
kuriami ir taisomi
   skaidrių rodymams, susitikimams, tinklalapiams skirti pranešimai. # { .product-impress
}
- - [Braižykle](draw.html "Vektorinio braižymo priemonė") (<i>Draw</i>)
kuriami ir taisomi brėžiniai,
+ - [Braižykle](draw.html "Vektorinio braižymo priemonė") kuriami ir taisomi brėžiniai,
   ryšių diagramos, logotipai. # { .product-draw }
- - [Duomenynų rengykle](base.html "Duomenynų rengimo priemonė") (<i>Base</i>)
tvarkomi duomenynai, kuriamos
+ - [Duomenynų rengykle](base.html "Duomenynų rengimo priemonė") tvarkomi duomenynai,
kuriamos
   užklausos ir ataskaitos, rikiuojama informacija. # { .product-base }
- - [Sprendykle](math.html "Matematinių funkcijų rašymo priemonė") (<i>Math</i>)
kuriamos ir taisomos
+ - [Sprendykle](math.html "Matematinių funkcijų rašymo priemonė") kuriamos ir
taisomos
   mokslinės formulės bei lygtys. # { .product-math }
 
 ## Kodėl „Apache OpenOffice“? #{ .why }Mime
View raw message