openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1606377 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/reviews.mdtext
Date Sat, 28 Jun 2014 15:41:13 GMT
Author: astepukonis
Date: Sat Jun 28 15:41:13 2014
New Revision: 1606377

URL: http://svn.apache.org/r1606377
Log:
CMS commit to ooo-site by astepukonis

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/reviews.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/reviews.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/reviews.mdtext?rev=1606377&r1=1606376&r2=1606377&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/reviews.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/product/reviews.mdtext Sat Jun 28 15:41:13 2014
@@ -16,7 +16,7 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      specific language governing permissions and limitations
      under the License.
 
-Pažymėtina, kad žurnalų, kuriuose skelbiami palankūs atsiliepimai, egzempliorių
„Apache OpenOffice“ neperka; taip pat neperka reklaminės vietos žurnaluose,
kurie ketina atsiliepti apie „Apache OpenOffice“ arba tai jau padarė. Jeigu vertintojas
„Apache OpenOffice“ laiko šaunia programine įranga, vadinasi, tokia yra jo
nuoširdi, nešališka, išoriškai nepaveikta nuomonė.
+Pažymėtina, kad žurnalų, kuriuose skelbiami palankūs atsiliepimai, egzempliorių
„Apache OpenOffice“ neperka; taip pat neperka reklaminės vietos leidiniuose,
kurie ketina atsiliepti apie „Apache OpenOffice“ arba tai jau padarė. Jeigu vertintojas
„Apache OpenOffice“ laiko šaunia programine įranga, vadinasi, tokia yra jo
nuoširdi, nešališka, išoriškai nepaveikta nuomonė.
 
 ##Atsiliepimai apie „Apache OpenOffice 4.0“
 Mime
View raw message