openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r914162 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/lt/why/why_office2003-end-of-life.html
Date Fri, 27 Jun 2014 21:03:40 GMT
Author: buildbot
Date: Fri Jun 27 21:03:39 2014
New Revision: 914162

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_office2003-end-of-life.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Jun 27 21:03:39 2014
@@ -1 +1 @@
-1606222
+1606227

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Jun 27 21:03:39 2014
@@ -1 +1 @@
-1606222
+1606227

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_office2003-end-of-life.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_office2003-end-of-life.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_office2003-end-of-life.html Fri Jun
27 21:03:39 2014
@@ -22,7 +22,7 @@
  <div id="content">
   
   <h1 class="title">Pasenęs „Office 2003“: terminas – 2014 m. balandžio
mėn. 8 d.!</h1>
-  <p>„Microsoft“ <a href="http://www.microsoft.com/en-us/windows/endofsupport.aspx">pranešė</a>,
kad nuo 2014 m. balandžio mėn. 8 d. nebeaptarnaus „Office 2003“ ir „Windows
XP“. Ką tai reiškia?</p>
+  <p>„Microsoft“ <a href="http://www.microsoft.com/lt-lt/windows/endofsupport.aspx">pranešė</a>,
kad nuo 2014 m. balandžio mėn. 8 d. nebeaptarnaus „Office 2003“ ir „Windows
XP“. Ką tai reiškia?</p>
 <p>Paties „Microsoft“ žodžiais, „Nuo 2014 m. balandžio mėn.
8 d. nebus naujų saugumo naujinių, sparčiųjų taisinių, mokamos ir nemokamos
pagalbos, atnaujintos techninės literatūros žiniatinklyje“. Pasak „Microsoft“,
„Office 2003“ naudotojams išaugs „saugumo ir atitikties rizikos“.</p>
 <h2 id="ar-yra-alternatyvu">Ar yra alternatyvų?</h2>
 <p>Kai kurios įmonės ir naudotojai „Microsoft“ plačiai pravers pinigines,
įsigydamos naują „Windows“ arba „Office“ laidą. Kitos įmonės
naudosis proga pasidairyti alternatyvų, įskaitant tokius atvirosios programinės įrangos
gaminius, kaip „Apache OpenOffice“ – tai pasaulyje pirmaujantis laisvųjų
raštinės programų rinkinys. Metas gerai pasvarstyti apie perėjimą nuo „Microsoft
Office 2003“ ir „Windows XP“ prie kitų alternatyvų. Daugelis įmonių
tai jau padarė.</p>Mime
View raw message