openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1606227 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_office2003-end-of-life.mdtext
Date Fri, 27 Jun 2014 21:02:09 GMT
Author: astepukonis
Date: Fri Jun 27 21:02:09 2014
New Revision: 1606227

URL: http://svn.apache.org/r1606227
Log:
CMS commit to ooo-site by astepukonis

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_office2003-end-of-life.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_office2003-end-of-life.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_office2003-end-of-life.mdtext?rev=1606227&r1=1606226&r2=1606227&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_office2003-end-of-life.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_office2003-end-of-life.mdtext Fri Jun 27
21:02:09 2014
@@ -25,5 +25,5 @@ Paties „Microsoft“ žodži
 Kai kurios įmonės ir naudotojai „Microsoft“ plačiai pravers pinigines,
įsigydamos naują „Windows“ arba „Office“ laidą.  Kitos įmonės
naudosis proga pasidairyti alternatyvų, įskaitant tokius atvirosios programinės įrangos
gaminius, kaip „Apache OpenOffice“ – tai pasaulyje pirmaujantis laisvųjų
raštinės programų rinkinys. Metas gerai pasvarstyti apie perėjimą nuo „Microsoft
Office 2003“ ir „Windows XP“ prie kitų alternatyvų. Daugelis įmonių
tai jau padarė.
 
 
-[1]: http://www.microsoft.com/en-us/windows/endofsupport.aspx
+[1]: http://www.microsoft.com/lt-lt/windows/endofsupport.aspx
 Mime
View raw message