openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1605622 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/download/index.html
Date Wed, 25 Jun 2014 22:28:37 GMT
Author: astepukonis
Date: Wed Jun 25 22:28:37 2014
New Revision: 1605622

URL: http://svn.apache.org/r1605622
Log:
CMS commit to ooo-site by astepukonis

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/download/index.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/download/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/download/index.html?rev=1605622&r1=1605621&r2=1605622&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/download/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/download/index.html Wed Jun 25 22:28:37 2014
@@ -107,17 +107,17 @@
  <!-- Blue: Extensions -->
  <div class="button blue" id="optionitem3" onclick="openItem('optionitem3','http://extensions.openoffice.org');
   return false;">
-  <h2><a href="http://extensions.openoffice.org" title="Rinktis iš daugybės
papildomų priemonių, skirtų įvairioms užduotims">Gauti „Apache OpenOffice“
plėtinių ir žodynų</a></h2>
-  <p><a href="http://extensions.openoffice.org" title="Rinktis iš daugybės
papildomų priemonių, skirtų įvairioms užduotims">Plėsti
+  <h2><a href="http://extensions.openoffice.org" title="Rinktis iš daugybės
papildomų priemonių">Gauti „Apache OpenOffice“ plėtinių ir žodynų</a></h2>
+  <p><a href="http://extensions.openoffice.org" title="Rinktis iš daugybės
papildomų priemonių">Plėsti
 „Apache OpenOffice“ galimybes, pasitelkiant naudotojų sukauptą turtingą
-ir nuolatos gausėjančią plėtinių ir žodynų biblioteką.</a></p>
+ir nuolat gausėjančią plėtinių ir žodynų biblioteką.</a></p>
  </div>
 
  <!-- Blue: Templates -->
  <div class="button blue" id="optionitem3_1" onclick="openItem('optionitem3_1','http://templates.openoffice.org');
   return false;">
-  <h2><a href="http://templates.openoffice.org" title="Rinktis iš daugybės
papildomų dokumentų, skirtų įvairioms užduotims">Gauti „Apache OpenOffice“
ruošinių</a></h2>
-  <p><a href="http://templates.openoffice.org" title="Rinktis iš daugybės
papildomų dokumentų, skirtų įvairioms užduotims">Naudoti „Apache OpenOffice“
kūrybiškiau, pasitelkiant naudotojų sukauptą turtingą ir nuolatos gausėjančią
ruošinių biblioteką.</a></p>
+  <h2><a href="http://templates.openoffice.org" title="Rinktis iš daugybės
papildomų dokumentų">Gauti „Apache OpenOffice“ ruošinių</a></h2>
+  <p><a href="http://templates.openoffice.org" title="Rinktis iš daugybės
papildomų dokumentų">Naudoti „Apache OpenOffice“ kūrybiškiau, pasitelkiant
naudotojų sukauptą turtingą ir nuolat gausėjančią ruošinių biblioteką.</a></p>
  </div>
 
  <!-- Yellow: Release Candidate online -->Mime
View raw message