openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r913818 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/li-test/product/index.html
Date Wed, 25 Jun 2014 20:32:36 GMT
Author: buildbot
Date: Wed Jun 25 20:32:36 2014
New Revision: 913818

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed Jun 25 20:32:36 2014
@@ -1 +1 @@
-1605591
+1605592

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed Jun 25 20:32:36 2014
@@ -1 +1 @@
-1605591
+1605592

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/index.html Wed Jun 25 20:32:36
2014
@@ -24,7 +24,7 @@
   <h1 class="title">Įranga</h1>
   <p>„Apache OpenOffice“ suderinamas su kitais žinomais raštinės
 programų rinkiniais. Rinkinį galima gauti, naudoti ir platinti
-nemokamai. <a href="/li-test/download" title="Download Apache OpenOffice">Gauti dabar</a>.
Rinkinį sudaro:</p>
+nemokamai. <a href="/li-test/download" title="Download Apache OpenOffice">Gauti dabar</a>.
Rinkinyje:</p>
 <p class="rfloatimg"><img alt="Apache OpenOffice?" src="/images/AOO_logos/orb.jpg"
/></p>
 <ul>
 <li class="product-writer "><a href="writer.html" title="Tekstų rengimo priemonė">Rašykle</a>
kuriami ir taisomi laiškų,Mime
View raw message