openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1605397 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_compliance.mdtext
Date Wed, 25 Jun 2014 13:42:03 GMT
Author: astepukonis
Date: Wed Jun 25 13:42:03 2014
New Revision: 1605397

URL: http://svn.apache.org/r1605397
Log:
CMS commit to ooo-site by astepukonis

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_compliance.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_compliance.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_compliance.mdtext?rev=1605397&r1=1605396&r2=1605397&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_compliance.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_compliance.mdtext Wed Jun 25 13:42:03
2014
@@ -1,4 +1,4 @@
-Title:   Atitiktis
+Title:   Licencijų atitikties sąnaudos
 Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
      distributed with this work for additional information
@@ -16,8 +16,6 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      specific language governing permissions and limitations
      under the License.
 
-##Licencijų atitikties sąnaudos
-
 Programinės įrangos sargybinis „Business Software Alliance“ (BSA) nepatenkintiems
įmonių darbuotojams, slapta pranešusiems apie (esamo arba buvusio) darbdavio neteisėtą
programinės įrangos naudojimą arba piratavimą, [siūlo piniginius prizus][1].
  
 Kampanija vadinasi „Išduok savo bosą!“ Prizai siekia iki 1 milijono JAV dolerių.Mime
View raw message