openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1604812 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/index.mdtext
Date Mon, 23 Jun 2014 14:13:36 GMT
Author: astepukonis
Date: Mon Jun 23 14:13:36 2014
New Revision: 1604812

URL: http://svn.apache.org/r1604812
Log:
CMS commit to ooo-site by astepukonis

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/index.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/index.mdtext?rev=1604812&r1=1604811&r2=1604812&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/index.mdtext Mon Jun 23 14:13:36 2014
@@ -18,8 +18,6 @@ Notice:    Licensed to the Apache Softwa
 
 ## Kodėl būtent „Apache OpenOffice“?
 
-![Kodėl „Apache OpenOffice“?](/images/AOO_logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
-
 „Apache OpenOffice“ – tai pirmaujantis **atvirųjų** raštinės programų
rinkinys, skirtas **tekstams**, **skaičiavimo lentelėms**, **skaidriniams pranešimams**,
**piešiniams**, **duomenynams** ir kitiems dokumentams. Išverstas į **daugelį
kalbų**, veikia visuose **įprastiniuose kompiuteriuose**. Duomenis saugoja **tarptautinio
atvirojo standarto formuote**, skaito ir rašo kitų žinomų raštinės programų
bylas. Galima gauti **nemokamai** ir naudoti **visais tikslais**.
 
   - [Puiki programinė įranga](why_great.html)Mime
View raw message