openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1604809 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/index.mdtext
Date Mon, 23 Jun 2014 14:08:51 GMT
Author: astepukonis
Date: Mon Jun 23 14:08:51 2014
New Revision: 1604809

URL: http://svn.apache.org/r1604809
Log:
CMS commit to ooo-site by astepukonis

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/index.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/index.mdtext?rev=1604809&r1=1604808&r2=1604809&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/index.mdtext Mon Jun 23 14:08:51 2014
@@ -1,4 +1,4 @@
-Title:   Kodėl „Apache OpenOffice“?
+Title:   Kodėl „Apache OpenOffice“?
 Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
      distributed with this work for additional information
@@ -16,8 +16,6 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      specific language governing permissions and limitations
      under the License.
 
-## Kodėl būtent „Apache OpenOffice“?
-
 ![Kodėl „Apache OpenOffice“?](/images/AOO_logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
 
 „Apache OpenOffice“ – tai pirmaujantis **atvirųjų** raštinės programų
rinkinys, skirtas **tekstams**, **skaičiavimo lentelėms**, **skaidriniams pranešimams**,
**piešiniams**, **duomenynams** ir kitiems dokumentams. Išverstas į **daugelį
kalbų**, veikia visuose **įprastiniuose kompiuteriuose**. Duomenis saugoja **tarptautinio
atvirojo standarto formuote**, skaito ir rašo kitų žinomų raštinės programų
bylas. Galima gauti **nemokamai** ir naudoti **visais tikslais**.Mime
View raw message