openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r911901 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/sl/index.html
Date Sun, 08 Jun 2014 23:37:06 GMT
Author: buildbot
Date: Sun Jun 8 23:37:06 2014
New Revision: 911901

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/sl/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun Jun 8 23:37:06 2014
@@ -1 +1 @@
-1601269
+1601270

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun Jun 8 23:37:06 2014
@@ -1 +1 @@
-1601269
+1601270

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sl/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sl/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sl/index.html Sun Jun 8 23:37:06 2014
@@ -99,7 +99,7 @@
     <p>OpenOffice.org je tako <a href="/izdelek/index.html"> pisarniški
paket</a>, ki je na voljo za vse pomembnejše <a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/source/sys_reqs_30.html">operacijske
sisteme</a> in v Å¡tevilnih svetovnih <a href="http://www.openoffice.org/project/l10n/languages.html">jezikih</a>,
kot tudi <a href="http://www.opensource.org/docs/definition.php">odprto-kodni</a>
projekt, pri katerem mnogi člani večinoma prostovoljno izdelek vse bolj izpopolnjujejo
in podpirajo. Zato ves čas iščemo nove člane: <a href="sodeluj.html">sodelujte</a>!</p>
     <p>Kot izdelek je OpenOffice.org zastonj: lahko ga brezplačno in svobodno
prenesete, uporabite in razširjate naprej!</p>
     <div>
-      <p><a href="prenosi.html" class="button" id="buttondownload" title="Prenesite
zadnjo različico OpenOffice.org"><span>Prenesite<br />
+      <p><a href="http://www.openoffice.org/download/" class="button" id="buttondownload"
title="Prenesite zadnjo različico OpenOffice.org"><span>Prenesite<br />
 OpenOffice.org<small><br />različica: 3.3</small></span></a></p>
     </div> <!-- Konec "buttondownload" -->
    </div> <!-- Konec "spotlightgull" -->Mime
View raw message