openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1598233 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/download/index.html
Date Thu, 29 May 2014 09:34:05 GMT
Author: astepukonis
Date: Thu May 29 09:34:05 2014
New Revision: 1598233

URL: http://svn.apache.org/r1598233
Log:
CMS commit to ooo-site by astepukonis

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/download/index.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/download/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/download/index.html?rev=1598233&r1=1598232&r2=1598233&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/download/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/download/index.html Thu May 29 09:34:05 2014
@@ -93,17 +93,17 @@
   + "<a href='checksums.html' title='Kaip tikrinti gautą bylą, naudojant kontrolinę
sumą?'>Kaip tikrinti?</a> | " );
  }
  document.write( "<a href='https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.0+Release+Notes'"
- + "title='Kas „Apache OpenOffice“ nauja, kas patobulinta " + VERSION + "?'>Laidos
informacija</a> | <br />"
+ + "title='Kas „Apache OpenOffice“ " + VERSION + " nauja, kas patobulinta ?'>Laidos
informacija</a> | <br />"
  + "<a href='other.html' title='Gauti visas platformas, kalbas ir kalbų paketus'>"
  + "<b>Gauti visas platformas, kalbas ir kalbų paketus</b></a> | "
  + "<a href='other.html#source' title='Gauti pirminį tekstą ir programavimo priemonių
rinkinį (SDK)'>"
  + "Pirminis tekstas ir SDK</a> | <br />"
  + "<a href='../porting/index.html'"
- + "title='Gauti „Apache OpenOffice“ programinę įrangą supakuotą į
nešiojamąsias USB laidas ir trečiųjų šalių vedinius'>"
+ + "title='Gauti „Apache OpenOffice“ programinę įrangą, supakuotą
į nešiojamąsias USB laidas ir trečiųjų šalių vedinius'>"
  + "<b>Nešiojamosios USB laidos</b> ir trečiųjų šalių vediniai</a>
| "
- + "Senosios laidos: <a href='other-341.html' title='Gauti senąsias „Apache OpenOffice“
laidas "
+ + "Senosios laidos: <a href='other-341.html' title='Gauti senąją „Apache
OpenOffice“ laidą "
  + OLDVERSION + "'><b>" + OLDVERSION + "</b></a> + "
- + "<a href='legacy/index.html' title='Gauti pasenusias „OpenOffice.org“ laidas
"
+ + "<a href='legacy/index.html' title='Gauti pasenusią „OpenOffice.org“
laidą "
  + LEGACYVERSION + "'><b>" + LEGACYVERSION + "</b></a>" );
  document.write( "</div>" );
 Mime
View raw message