openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r910269 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/li-test/product/reviews.html
Date Wed, 28 May 2014 16:40:01 GMT
Author: buildbot
Date: Wed May 28 16:40:01 2014
New Revision: 910269

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/reviews.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed May 28 16:40:01 2014
@@ -1 +1 @@
-1598066
+1598067

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed May 28 16:40:01 2014
@@ -1 +1 @@
-1598066
+1598067

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/reviews.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/reviews.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/reviews.html Wed May 28 16:40:01
2014
@@ -22,7 +22,7 @@
  <div id="content">
   
   <h1 class="title">Atsiliepimai apie programinę įrangą</h1>
-  <p>Pažymėtina, kad žurnalų, kuriuose skelbiami palankūs atsiliepimai,
egzempliorių „Apache OpenOffice“ neperka; taip pat neperka reklaminės vietos
žurnaluose, kurie ketina atsiliepti apie „Apache OpenOffice“ arba tai jau padarė.
Jeigu vertintojas skelbia, esą „Apache OpenOffice“ yra šauni programinė
įranga, vadinasi, tokia yra jo nuoširdi, nešališka, išoriškai nepaveikta
nuomonė.</p>
+  <p>Pažymėtina, kad žurnalų, kuriuose skelbiami palankūs atsiliepimai,
egzempliorių „Apache OpenOffice“ neperka; taip pat neperka reklaminės vietos
žurnaluose, kurie ketina atsiliepti apie „Apache OpenOffice“ arba tai jau padarė.
Jeigu vertintojas „Apache OpenOffice“ laiko šaunia programine įranga, vadinasi,
tokia yra jo nuoširdi, nešališka, išoriškai nepaveikta nuomonė.</p>
 <h2 id="atsiliepimai-apie-apache-openoffice-40">Atsiliepimai apie „Apache OpenOffice
4.0“</h2>
 <h3 id="angliskai"><strong>Angliškai</strong></h3>
 <ul>Mime
View raw message