openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r910248 [1/2] - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/li-test/ content/li-test/extensions/ content/li-test/news/ content/li-test/participate/ content/li-test/product/ content/li-test/social/ content/li-test/why/
Date Wed, 28 May 2014 15:08:18 GMT
Author: buildbot
Date: Wed May 28 15:08:17 2014
New Revision: 910248

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/extensions/index.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/index.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/news/index.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/participate/index.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/base.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/calc.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/draw.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/impress.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/index.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/math.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/suite.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/writer.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/social/index.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/index.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_compliance.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_easy.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_edu.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_foss.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_free.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_gov.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_great.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_new_computers.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_nfp.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_odf.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_oem.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_office2003-end-of-life.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_sme.html
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_volunteers.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -1 +1 @@
-1598030
+1598033

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -1 +1 @@
-1598030
+1598033

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/extensions/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/extensions/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/extensions/index.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -22,7 +22,7 @@
   
   
 
-<h1>Plėtiniai ir ruošiniai kūrėjams ir naudotojams</h1>
+<h1>Plėtiniai ir ruošiniai kūrėjams bei naudotojams</h1>
 <p>
 „Apache OpenOffice“ galima praturtinti plėtiniais ir ruošiniais.
 Plėtiniai – tai trečiųjų šalių sukurtos priemonės, teikiančios „Apache

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/index.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -172,7 +172,7 @@ plėtotojų ir vertėjų darbo, 
 naudotojo sąsajos kūrimo, aptarnavimo ir kitų paslaugų. Žinoma, mielai
 priimama&nbsp;<a href="http://www.apache.org/foundation/contributing.html">„The Apache Software Foundation“ skirta parama</a>, kad būtų užtikrintas tarnybinių stočių veikimas bei padengtos einamosios išlaidos. Tačiau pačią įrangą plėtoja tik savanoriai.
 
-  </p><p>Kai kurie naudotojai nerimauja, išgirdę klausimą:<br /><strong>Ko verta programinė įranga, kuria plėtoja savanoriai?<br /></strong><a href="why/why_volunteers.html">Atsakymą rasite čia...</a></p>
+  </p><p>Kai kurie naudotojai nerimauja, išgirdę klausimą:<br /><strong>Ko verta programinė įranga, kurią plėtoja savanoriai?<br /></strong><a href="why/why_volunteers.html">Atsakymą rasite čia...</a></p>
  </div>
 
  <div class="campaign">
@@ -181,7 +181,7 @@ priimama&nbsp;<a href="http://www.apache
   <p><em>2012 m. rugsėjo 18 d.:</em>
 „InfoWorld“ suteikė „Apache OpenOffice“ du geriausios atvirosios
 programinės įrangos apdovanojimus „Bossie“, vieną – už „OpenOffice“
-programą ir vieną – už&nbsp;<a href="http://templates.openoffice.org/">ruošinių tinklavietę</a>.<br />
+programą, kitą – už&nbsp;<a href="http://templates.openoffice.org/">ruošinių tinklavietę</a>.<br />
   <a href="https://plus.google.com/u/0/b/114598373874764163668/114598373874764163668/posts/guW3vcCvFFy">
   Read more on our Google+ page</a>.</p>
  </div> 

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/news/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/news/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/news/index.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>News</title>
+<title>Naujienos</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,7 +21,7 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">News</h1>
+  <h1 class="title">Naujienos</h1>
   <h2 id="todo">TODO</h2>
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/participate/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/participate/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/participate/index.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Get Involved</title>
+<title>Dalyvauti</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,26 +21,26 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Get Involved</h1>
+  <h1 class="title">Dalyvauti</h1>
   <h2 id="kodel-dalyvautina-openoffice-projekte">Kodėl dalyvautina „OpenOffice“ projekte?</h2>
 <p>Tokiuose atvirosios programinės įrangos projektuose, kaip „Apache OpenOffice“,
 savanoriškai dalyvauja įvairiomis dingstimis, dažniausiai siekiant:</p>
 <ul>
 <li>mažinti „skaitmeninę atskirtį“, galimybę naudotis laisvosiomis 
 aukštos kokybės raštinės programomis užtikrinant visame pasaulyje;</li>
-<li>skleisti „OpenOffice“ naudą savo šalyje arba krašte;</li>
+<li>skleisti „Apache OpenOffice“ naudą savo šalyje arba krašte;</li>
 <li>„grąžinti skolą“ atvirajai programinei įrangai;</li>
-<li>įvaldyti naujų įgūdžių, šiuos tiesiogiai pritaikant veikloje;</li>
-<li>praturtinti CV arba kūrybinę dosjė projekte atliktais parodomaisiais darbais;</li>
+<li>lavinti naujus įgūdžius, tiesiogiai pritaikant veikloje;</li>
+<li>praturtinti veiklos aprašą (CV) arba kūrybinį dosjė projekte atliktais parodomaisiais darbais;</li>
 <li>teikti pagalbą užsakovui arba ūkio subjektui, darbe naudojančiam „Apache OpenOffice“;</li>
 <li>pelnyti patikimo konsultanto vardą, patariant „Apache OpenOffice“ naudojimo klausimais;</li>
-<li>įdiegti į „Apache OpenOffice“ priemones, kurių ligi šiol nebuvo;</li>
-<li>gerai praleisti laiką su glaudžiai tarpusavyje susijusiu tarptautiniu savanorių kolektyvu,
+<li>skiepyti į „Apache OpenOffice“ priemones, kurių ligi šiol nebuvo;</li>
+<li>gerai praleisti laiką su glaudžiu tarptautiniu savanorių kolektyvu,
 talkinant vienam seniausių ir garsiausių atvirosios programinės įrangos projektų.</li>
 </ul>
-<h2 id="ivairiadalykis-atvirosios-programines-irangos-projektas">Įvairiadalykis atvirosios programinės įrangos projektas</h2>
+<h2 id="ivairiapusis-atvirosios-programines-irangos-projektas">Įvairiapusis atvirosios programinės įrangos projektas</h2>
 <p>Norint talkinti „Apache OpenOffice“, nebūtina būti programuotoju. Projekte
-skleidžiasi skirtingi įgūdžiai, dalyvavimo lygiai bei techninio išmanymo laipsniai.
+pasitelkiami skirtingi įgūdžiai, dalyvavimo lygiai bei techninio išmanymo laipsniai.
 Norintieji prisidėti prie „Apache OpenOffice“, nesunkiai ras sau
 tinkamą vaidmenį.</p>
 <p>Laukiami žmonės, kurie galėtų:</p>
@@ -57,19 +57,19 @@ tinkamą vaidmenį.</p>
 <li>tenkinti visus kitus projekto poreikius.</li>
 </ul>
 <p>Šie įnašai projektą daro gyvybingesnį, o pačią bendruomenę – stipresnę.
-Dalyvauti yra kviečiami ir skatinami visi. Stengiamasi, kad
+Dalyvauti kviečiami ir skatinami visi. Stengiamasi, kad
 dalyvavimas būtų kuo paprastesnis.</p>
 <h2 id="kur-pradetina">Kur pradėtina?</h2>
 <p>„OpenOffice“ – tai didelis ir sudėtingas atvirosios programinės įrangos projektas,
 pasižymintis ilgus metus plėtojamo savarankiško projekto kultūra, į kurią
 įsilieja ir „Apache“ bendruomenėje sukaupta ilgametė patirtis.</p>
-<p>Jeigu „Apache“ bendruomenei būdinga atvirosios programinės įrangos plėtojimo
-tvarka jau yra pažįstama, galima nerti tiesiai į darbus: jungtis prie atitinkamo
-projekto [susirašinėjimo grupės] (http://openoffice.apache.org/mailing–lists.html) ir
+<p>Jeigu „Apache“ bendruomenei būdinga atvirosios programinės įrangos plėtosena
+jau yra pažįstama, galima nerti tiesiai į darbus: jungtis prie atitinkamo
+projekto <a href="http://openoffice.apache.org/mailing–lists.html">susirašinėjimo grupės</a> ir
 prisistatyti kitiems dalyviams. Darbui pradėti bus suteikta visa reikalinga pagalba.</p>
-<p>Naujokams arba ieškantiems nuoseklesnio metodo darbui pradėti išsamesni aiškinimai įvairiomis gretutinėmis temomis, susijusiomis su „Apache OpenOffice“ projektu ir čia susiklosčiusia darbo tvarka, yra teikiami <a href="http://openoffice.apache.org/orientation/index.html">naujų savanorių nukreipimo moduliuose</a>.</p>
+<p>Naujokams arba ieškantiems nuoseklesnio būdo darbui pradėti išsamesni aiškinimai įvairiomis gretutinėmis temomis, susijusiomis su „Apache OpenOffice“ projektu ir čia susiklosčiusia darbo tvarka, yra teikiami <a href="http://openoffice.apache.org/orientation/index.html">naujų savanorių nukreipimo moduliuose</a>.</p>
 <p>Katruo keliu žengti – sprendžia pats savanoris. Galima žengti ir abiem!</p>
-<p>Vikipedijos puslapyje <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Help+Wanted">„Reikalinga pagalba“</a> vardijamas sąrašas sričių, kuriose savanoriai yra ypač laukiami.</p>
+<p>Vikipedijos puslapyje <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Help+Wanted">„Reikalinga pagalba“</a> vardijamas sąrašas sričių, kuriose savanoriai ypač laukiami.</p>
 <p>Studentai, studijų programos užduotis norintys vykdyti, talkindami projektui, kviečiami susipažinti su informacija puslapyje <a href="/students.html">„Patarimai studentams“</a>.</p>
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/base.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/base.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/base.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Apache OpenOffice Base</title>
+<title>Duomenynų rengyklė</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,19 +21,16 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Apache OpenOffice Base</h1>
+  <h1 class="title">Duomenynų rengyklė</h1>
   <p class="rfloatimg"><a href="/product/pix/base-big.png" title="Didinti"><img alt="Screendump of Apache OpenOffice Base" src="/product/pix/base.png" /></a></p>
 <p><strong>Duomenynų rengyklė</strong> – tai rašomajam stalui skirta visavertė duomenynų
-tvarkymo sistema, tenkinanti įvairius naudotojų poreikius nuo</p>
-<ul>
-<li>asmeninės garso įrašų kolekcijos apskaitos iki</li>
-<li>mėnesinės verslo įmonės padalinio pardavimų ataskaitos.</li>
-</ul>
+tvarkymo sistema, tenkinanti įvairius naudotojų poreikius nuo asmeninės garso
+įrašų kolekcijos apskaitos iki mėnesinės verslo įmonės padalinio pardavimų ataskaitos.</p>
 <p><strong>Duomenynų rengyklė</strong> siūlo vediklius, gelbstinčius pradedantiesiems
 duomenynų projektuotojams (ar tiesiog naujiems <strong>duomenynų rengyklės</strong>
 naudotojams) kurti lenteles, užklausas, formas ir ataskaitas kartu su iš anksto
 apibrėžtomis lentelėmis turtui, užsakovams, pardavimo sąskaitoms, važtaraščiams
-ir kitiems duomenis surašyti.</p>
+ir kitiems duomenims surašyti.</p>
 <p>Jeigu duomenynas yra reikalingas tik asmeniniam naudojimui, <strong>duomenynų
 rengyklė</strong> siūlo visapusišką sąryšinio duomenyno variklį „HSQL“, pritaikytą
 vienam naudotojui, duomenis saugojant <strong>duomenynų rengyklės</strong> byloje.
@@ -55,7 +52,7 @@ rinkinio programomis, pavyzdžiui:</p>
 <p>Daugiau informacijos apie darbą su <strong>duomenynų rengykle</strong> skelbiama
 <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/database">„Apache OpenOffice“ duomenynų vikipedijos</a> puslapiuose.</p>
 <p>Techninė informacija ir pagalba <strong>duomenynų rengyklės </strong> naudotojams 
-teikiama <a href="http://dba.openoffice.org/"><strong>duomenynų rengyklės</strong> projekto puslapyje</a>.</p>
+teikiama <a href="http://dba.openoffice.org/">duomenynų rengyklės projekto puslapyje</a>.</p>
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->
 </body>

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/calc.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/calc.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/calc.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Apache OpenOffice Calc</title>
+<title>Skaičiuoklė</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,18 +21,18 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Apache OpenOffice Calc</h1>
+  <h1 class="title">Skaičiuoklė</h1>
   <p class="rfloatimg"><a href="/product/pix/calc-big.png" title="Didinti"><img alt="Screendump of Apache OpenOffice Calc" src="/product/pix/calc.png" /></a></p>
 <p><em>Bendrosios paskirties skaičiuoklė</em></p>
 <p><strong>Skaičiuoklė</strong> – tai lentelinio skaičiavimo programa. Pradedantieji džiaugsis
 suprantamu ir paprastu jos valdymu, o profesionalai – išsamiomis techninėmis jos
 galimybėmis.</p>
-<p>Ekspertine <em>suvestinių lentelių</em> technologija nesunkiai įvedami neapdoroti
+<p>Išplėtotąja <em>suvestinių lentelių</em> technologija nesunkiai įvedami neapdoroti
 duomenys iš įmonių duomenynų, gretinant, apibendrinant ir verčiant juos į prasmingą
 informaciją.</p>
 <p><em>Natūraliosios kalbos formulėmis</em> kuriamos žodžiais išreikštos formulės
 (pvz., „pajamos – išlaidos“).</p>
-<p><em>Sparčiuoju sumos mygtuku</em> sudėties funkcija arba tarpinis rezultatas terpiamas,
+<p><em>Sparčiuoju sumos mygtuku</em> sudėties funkcija arba tarpinis rezultatas terpiami,
 atsižvelgus į esamą kontekstą.</p>
 <p><em>Vedikliais</em> parenkamos ir taikomos žinovui skirtos lentelinio skaičiavimo
 funkcijos, kurių skaičiuoklėje gausu; arba iš plėtinių saugyklos <a href="http://templates.openoffice.org" title="Download Apache OpenOffice Templates">gaunami ruošiniai</a>,
@@ -41,8 +41,8 @@ pritaikyti įvairioms lentelinio skai�
 nuostatos, įskaitant laisvai sukamus objektus, ruošinius, fonus, kraštines ir daugybę
 kitų sandų. Ekspertiniai rezultatai gaunami, naudojant <em>ruošinius</em> su įtaisytomis
 funkcijomis, leidžiančiomis naudotojui susitelkti į tiesioginį darbą.</p>
-<p><em>Scenarijų tvarkytuve</em> vienu mygtuko paspaudimu vykdoma sąlyginė „kas, jei …“
-analizė – pvz., lyginant didelių, vidutinių ir mažų pardavimų pelningumą.</p>
+<p><em>Scenarijų tvarkytuve</em> vienu mygtuko spustelėjimu vykdoma sąlyginė analizė
+„kas, jei …“ – pvz., lyginant didelių, vidutinių ir mažų pardavimų pelningumą.</p>
 <p><em>Sprendikliu</em> šalinamos atitaikymo problemos, kai atitaikytoji skaičiuotės
 langelio reikšmė skaičiuojama, vadovaujantis kituose langeliuose apibrėžtomis sąlygomis.</p>
 <p>Skaičiuokle tą pačią skaičiuotę galima tvarkyti keliese. Skaičiuotę

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/draw.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/draw.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/draw.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Apache OpenOffice Draw</title>
+<title>Braižyklė</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,15 +21,15 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Apache OpenOffice Draw</h1>
+  <h1 class="title">Braižyklė</h1>
   <p class="rfloatimg"><a href="/product/pix/draw-big.png" title="Didinti"><img alt="Screendump of Apache OpenOffice Draw" src="/product/pix/draw.png" /></a></p>
 <p><em>Galingas grafikos paketas</em></p>
 <p><strong>Braižykle</strong> kuriami tiek paprasti eskizai, tiek sudėtingi planai, kartu valdomi
-priešiniai ir diagramos. Apdorojamų puslapių dydis siekia 300cm x 300cm
+piešiniai ir diagramos. Apdorojamų puslapių dydis siekia 300cm x 300cm
 – tai galinga priemonė techniniams ir bendros paskirties brėžiniams kurti.</p>
 <p>Dažniausiai naudojamos braižybos priemonės išdėstomos aplink ekraną
 ir pasitelkiamos vienu pelės klavišo spustelėjimu.</p>
-<p><em>Stiliais ir formavimu</em> visi piešinių stiliai pasiekiami tiesiog.</p>
+<p><em>Stiliais ir formavimu</em> visi piešinių stiliai pasiekiami tiesiogiai.</p>
 <p>Dviejuose arba trijuose matmenyse sukami ir keičiami objektai, <em>trimačiu valdikliu</em>
 taisomi rutuliai, žiedai, kubai ir kitos figūros.</p>
 <p><em>Objektų išdėstymu</em> grupuojami, išgrupuojami, pergrupuojami ir taisomi

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/impress.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/impress.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/impress.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Apache OpenOffice Impress</title>
+<title>Pranešimų rengyklė</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,10 +21,10 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Apache OpenOffice Impress</h1>
+  <h1 class="title">Pranešimų rengyklė</h1>
   <p class="rfloatimg"><a href="/product/pix/impress-big.png" title="Didinti"><img alt="Screendump of Apache OpenOffice Impress" src="/product/pix/impress.png" /></a></p>
 <p><em>Dar įtaigesni skaidriniai pranešimai</em></p>
-<p><strong>Pranešimų rengyklė</strong> – puiki priemonė patraukliems daugialypės terpės
+<p><strong>Pranešimų rengyklė</strong> – tai puiki priemonė patraukliems daugialypės terpės
 pranešimams kurti. Pranešimai pagyvinami dvimačiais ir trimačiais piešinukais,
 ypatinga puošyba, animavimu bei sustiprinto poveikio braižybos priemonėmis.</p>
 <p><em>Jungtiniai puslapiai</em> paprastina medžiagos ruošimą. Daug laiko sutaupoma,
@@ -42,7 +42,7 @@ braižybos ir diagramų kūrybos p
 pranešimus.</p>
 <p>Dažniausiai naudojamos braižybos priemonės išdėstomos aplink ekraną
 ir pasitelkiamos vienu pelės klavišo spustelėjimu.</p>
-<p>Pranešimus pagyvina <em>skaidrių rodymo animavimas ir puošyba</em>. Meninis
+<p>Pranešimus pagyvina <em>animuojamas ir puošiamas skaidrių rodymas</em>. Meninis
 šriftas tekstą verčia įstabiais dvimačiais ir trimačiais paveikslais. Tikroviški
 trimačiai paveikslai kuriami lengvai ir sklandžiai.</p>
 <p>Pranešimai saugomi atvirojo dokumento formuote – tai naujasis tarptautinis

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/index.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Apache OpenOffice Product Description</title>
+<title>Įranga</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 <link href="/product/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
@@ -21,10 +21,10 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Apache OpenOffice Product Description</h1>
-  <p>„Apache OpenOffice“ yra suderinamas su kitais žinomais raštinės
+  <h1 class="title">Įranga</h1>
+  <p>„Apache OpenOffice“ suderinamas su kitais žinomais raštinės
 programų rinkiniais. Rinkinį galima gauti, naudoti ir platinti
-nemokamai. <a href="/li-test/download" title="Download Apache OpenOffice">Gauti dabar</a>. Rinkinyje:</p>
+nemokamai. <a href="/li-test/download" title="Download Apache OpenOffice">Gauti dabar</a>. Rinkinį sudaro:</p>
 <p class="rfloatimg"><img alt="Apache OpenOffice?" src="/images/AOO_logos/orb.jpg" /></p>
 <ul>
 <li class="product-writer "><a href="writer.html" title="Wordprocessor">Rašykle</a> kuriami ir taisomi laiškų,
@@ -66,7 +66,7 @@ nemokamai. <a href="/li-test/download" t
 <li>„Apache OpenOffice“ galima gauti nemokamai be jokių licencinių mokesčių;</li>
 <li>Galima diegti neribotame skaičiuje asmeninių kompiuterių (PC);</li>
 <li>Galima naudoti visais tikslais – namuose, švietimo, valdžios, viešojo
- administravimo įstaigose, verslo įmonėse...;</li>
+ administravimo įstaigose, verslo įmonėse ir t.t.;</li>
 <li>Galima dalinti nemokamas kopijas Å¡eimos nariams, draugams,
  bendramoksliams, bendradarbiams ir kt.</li>
 </ul>

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/math.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/math.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/math.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Apache OpenOffice Math</title>
+<title>Sprendyklė</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,7 +21,7 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Apache OpenOffice Math</h1>
+  <h1 class="title">Sprendyklė</h1>
   <p class="rfloatimg"><a href="/product/pix/math-big.png" title="Didinti"><img alt="Screendump of Apache OpenOffice Math" src="/product/pix/math.png" /></a></p>
 <p><em>Lygčių ir formulių kūrimas dokumentuose</em></p>
 <p><strong>Sprendyklė</strong> – tai matematinėms lygtims skirtas „Apache OpenOffice“ sandas.
@@ -34,7 +34,7 @@ ir į kitas „Apache OpenOfficeâ�
 <ul>
 <li>pažymėjus lygčių rengyklėje;</li>
 <li>lygčių rengyklėje spustelėjus dešiniuoju pelės klavišu ir kontekstiniame meniu pasirinkus ženklą;</li>
-<li><em>atrankos</em> priemonių langelyje pasirinkus ženklą.</li>
+<li><em>narių</em> langelyje pasirinkus ženklą.</li>
 </ul>
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/suite.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/suite.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/suite.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>The Suite Advantage</title>
+<title>Rinkinys</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,17 +21,17 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">The Suite Advantage</h1>
+  <h1 class="title">Rinkinys</h1>
   <p>„Apache OpenOffice“ – tai ne tik pluoštan sudėtos penkios puikios priemonės.</p>
 <p>Skirtingai nuo kitų gamintojų įrangos, šis rinkinys nėra sudurtas iš kelių skirtingų
 programų. Nuo pat pradžių rinkinys projektuotas vientisai.</p>
 <ul>
 <li>
 <p>Rinkinio programų išvaizda yra labai panaši, dėl to programomis naudotis
-yra lengviau. Vienoje programoje išmokus veiksmą, kitose mokytis nebereikės,
-aplinka bus panaši. „Apache OpenOffice“ savaime prisitaiko prie naudotojo
-kompiuterio – kečiant rašomojo stalo išvaizdą, atitinkamai keičiasi ir
- „Apache OpenOffice“.</p>
+yra lengviau. Vienoje programoje išmokus veiksmą, kitose to paties veiksmo
+mokytis nebereikės, aplinka bus panaši. „Apache OpenOffice“ savaime
+prisitaiko prie naudotojo kompiuterio – keičiant rašomojo stalo išvaizdą,
+atitinkamai keičiasi ir „Apache OpenOffice“.</p>
 </li>
 <li>
 <p>Priemonės rinkinyje taikomos nuosekliai – pavyzdžiui, piešinių apdorojimo
@@ -39,7 +39,7 @@ priemonės rašyklėje, praneši
 </li>
 <li>
 <p>Nebūtina žinoti, kuria programa kurta viena ar kita byla. Visos
-„Apache OpenOffice“ bylos atverčiamos, pasirinkus „Byla &gt; Atversti...“
+„Apache OpenOffice“ bylos atverčiamos, pasirinkus „Byla &gt; Atversti...“,
 o bylą atitinkanti programa paleidžiama savaime.</p>
 </li>
 <li>

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/writer.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/writer.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/product/writer.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Apache OpenOffice Writer</title>
+<title>Rašyklė</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,13 +21,13 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Apache OpenOffice Writer</h1>
+  <h1 class="title">Rašyklė</h1>
   <p class="rfloatimg"><a href="/product/pix/writer-big.png" title="Didinti"><img alt="Screendump of Apache OpenOffice Writer" src="/product/pix/writer.png" /></a></p>
 <p><em>Skirta visiems dokumentams</em></p>
 <p><strong>Rašyklėje</strong> randama viskas, ko galima tikėtis iš šiuolaikiškos, visomis
 priemonėmis aprūpintos tekstų rengyklės arba rašomajam stalui skirto
 leidybos centro.</p>
-<p>Programą lengva naudoti ne tik paprastoms užduotis, pavyzdžiui,
+<p>Programą lengva naudoti ne tik paprastoms užduotims, pavyzdžiui,
 glaustiems priminimams užsirašyti, bet ir sudėtingoms, pavyzdžiui,
 rengiant knygas su turiniais, diagramomis ir rodyklėmis. „Rašykle“
 sukurtiems tekstams suteikiama puiki išvaizda.</p>
@@ -45,7 +45,7 @@ savaime siūlomi tinkamiausi žod�
 <p><em>Teksto kadrais</em> ir <em>siejimu</em> vykdomos rašomo stalo leidybos užduotys,
 naujienų grupių laiškus, lankstinukus ir ir kitus dokumentus kuriant ir
 maketuojant pagal kiekvieno naudotojo poreikius.</p>
-<p>Pratisų ir sudėtingų dokumentų naudojimas tampa paprastesnis, pasitelktus
+<p>Paprasčiau naudoti pratisus ir sudėtingus dokumentus, pasitelktus
 turinio sąrašus, žodžių rodykles, bibliografines nuorodas, paveikslus,
 lenteles ir kitus objektus.</p>
 <p><strong>Rašykle</strong> taisant tekstą, vienu metu galima atsiversti kelis puslapius –
@@ -55,11 +55,11 @@ arba kelis mažesnius monitorius.</p>
 skaityti pastabas yra daug lengviau. Skirtingų naudotojų pastabos
 rodomos skirtingomis spalvomis, nurodant taisymo datą ir laiką.</p>
 <p>Pasitelktus HTML eksportavimą, dokumentai skelbiami žiniatinklyje,
-arba eksportuojant formuote „MediaWiki“, viešinami vikipedijose.
-Siekiant užtikrinti, kad skaitytojas dokumentą matys tokį, kokį
-paruošė dokumento autorius, naudojama nešiojamojo dokumento
-formuotė (.pdf). „Apache OpenOffice“ PDF eksportavimo priemonė
-apima gausybę formavimo ir apsaugos nuostatų, PDF bylos pritaikomos
+arba viešinami vikipedijose eksportuojant „MediaWiki“ formuote.
+Užtikrinant, kad skaitytojas dokumentą matytų tokį, kokį paruošė
+dokumento autorius, naudojama nešiojamojo dokumento formuotė
+(.pdf). „Apache OpenOffice“ PDF eksportavimo priemonė apima
+gausybę formavimo ir apsaugos nuostatų, PDF bylos pritaikomos
 daugybei skirtingų scenarijų, įskaitant ISO standarto bylas PDF/A.</p>
 <p>Dokumentai saugomi atvirojo dokumento formuote – tai naujasis tarptautinis
 raštinės dokumentų standartas. XML kalba grindžiama formuotė lauduoja, kad

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/social/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/social/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/social/index.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -40,7 +40,7 @@ svarbius naujinius.
 </p>
 <p>Užsisakoma, išsiunčiant elektroninį laišką adresu <a href="mailto:announce-subscribe@openoffice.apache.org">announce-subscribe@openoffice.apache.org</a> ir atsakant į gautą patvirtinimo laišką.
 </p>
-<p>Nuodugniau apie „Apache OpenOffice“ pasakojama&nbsp;<a href="http://blogs.apache.org/OOo/">tarnybiniame projekto tinklaraštyje</a>: apžvelgiamos kuriamos priemonės, skelbiami pokalbiai su projekto nariais.
+<p>Nuodugniau apie „Apache OpenOffice“ pasakojama&nbsp;<a href="http://blogs.apache.org/OOo/">tarnybiniame projekto tinklaraštyje</a>: apžvelgiamos šiuo metu kuriamos priemonės, skelbiami pokalbiai su projekto nariais.
 </p>
 <h1>Žiniasklaida</h1>
 <p>„Apache OpenOffice“ projektas naujienas platina ir populiariosios

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/index.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Why Apache OpenOffice</title>
+<title>Kodėl „Apache OpenOffice“?</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,14 +21,14 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Why Apache OpenOffice</h1>
+  <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“?</h1>
   <h2 id="kodel-butent-apache-openoffice">Kodėl būtent „Apache OpenOffice“?</h2>
 <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“?" src="/images/AOO_logos/orb.jpg" /></p>
 <p>„Apache OpenOffice“ – tai pirmaujantis <strong>atvirųjų</strong> raštinės programų rinkinys, skirtas <strong>tekstams</strong>, <strong>skaičiavimo lentelėms</strong>, <strong>skaidriniams pranešimams</strong>, <strong>piešiniams</strong>, <strong>duomenynams</strong> ir kitiems dokumentams. Išverstas į <strong>daugelį kalbų</strong>, veikia visuose <strong>įprastiniuose kompiuteriuose</strong>. Duomenis saugoja <strong>tarptautinio atvirojo standarto formuote</strong>, skaito ir rašo kitų žinomų raštinės programų bylas. Galima gauti <strong>nemokamai</strong> ir naudoti <strong>visais tikslais</strong>.</p>
 <ul>
 <li>
 <p><a href="why_great.html">Puiki programinė įranga</a></p>
-<p>„Apache OpenOffice“ – virš 20 metų trunkančio programavimo rezultatas. Rinkinys nuo pat pradžių kurtas vientisai, todėl pasižymi nuoseklumu, kurio kitos žinomos programos stokoja. Visiškai atvira rinkinio plėtosena reiškia, kad pranešti apie riktus, prašyti naujų priemonių, arba tiesiogiai dalyvauti tobulinant programas gali visi naudotojai. Rezultatas: šiandien „Apache OpenOffice“ siūlo viską, ko naudotojai tikisi iš raštinės programų rinkinio – taip, kaip naudotojai tikisi.</p>
+<p>„Apache OpenOffice“ – tai virš 20 metų trunkančio programavimo rezultatas. Rinkinys nuo pat pradžių kurtas vientisai, todėl pasižymi nuoseklumu, kurio kitos žinomos programos stokoja. Visiškai atvira rinkinio plėtosena reiškia, kad pranešti apie riktus, prašyti naujų priemonių, arba tiesiogiai dalyvauti tobulinant programas gali visi naudotojai. Rezultatas: šiandien „Apache OpenOffice“ siūlo viską, ko naudotojai tikisi iš raštinės programų rinkinio – taip, kaip naudotojai tikisi.</p>
 </li>
 <li>
 <p><a href="why_easy.html">Lengva naudotis</a></p>
@@ -39,7 +39,7 @@
 <p>Šauniausia – tai, kad „Apache OpenOffice“ galima gauti ir naudoti nemokamai. Rinkinys platinamas pagal „Apache 2.0“ licenciją. Vadinasi, jį galima naudoti visais tikslais – namuose, verslo įmonėse, švietimo ir viešojo administravimo įstaigose. Galima diegti neribotame skaičiuje kompiuterių. Galima kopijuoti ir dalinti šeimos nariams, draugams, bendramoksliams, bendradarbiams – visiems, kam tik norima.</p>
 </li>
 </ul>
-<h2 id="kur-siuo-metu-apache-openoffice-naudojamas">Kur šiuo metu „Apache OpenOffice“ naudojamas?</h2>
+<h2 id="kur-siuo-metu-naudojamas-apache-openoffice">Kur šiuo metu naudojamas „Apache OpenOffice“?</h2>
 <ul>
 <li><a href="why_gov.html" title="Why Apache OpenOffice for Public Administration">Valdžia</a></li>
 <li><a href="why_edu.html" title="Why Apache OpenOffice for Education">Å vietimas</a></li>

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_compliance.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_compliance.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_compliance.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Compliance Costs and the Apache License</title>
+<title>Atitiktis</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,20 +21,20 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Compliance Costs and the Apache License</h1>
+  <h1 class="title">Atitiktis</h1>
   <h2 id="licenciju-atitikties-sanaudos">Licencijų atitikties sąnaudos</h2>
 <p>Programinės įrangos sargybinis „Business Software Alliance“ (BSA) nepatenkintiems įmonių darbuotojams, slapta pranešusiems apie (esamo arba buvusio) darbdavio neteisėtą programinės įrangos naudojimą arba piratavimą, <a href="https://reporting.bsa.org/r/report/add.aspx?src=us">siūlo piniginius prizus</a>.</p>
 <p>Kampanija vadinasi „Išduok savo bosą!“ Prizai siekia iki 1 milijono JAV dolerių.</p>
-<p>Įsigyta programinė įranga nuosavybe netampa taip, kaip nusipirkta kėdė arba stalas. Programinę įrangą leidėjai ne parduoda, o licencijuoja. Licencija naudotojui leidžiama programine įranga naudotis, tačiau tik licencijoje numatytomis sąlygomis. Šiose sąlygose paprastai nurodoma, kiek naudotojų arba asmeninių kompiuterių (PC) programinę įrangą leidžiama pasiekti. Sąlygos gali įtraukti pastraipą, kuria pardavėjui leidžiama tikrinti programinės įrangos naudojimą.</p>
-<p>Vengdamos BSA audito išlaidų ir galimų nuobaudų, įmonės vis dažniau imasi programinės įrangos turto tvarkybos (PĮTT), rūpindamosi, kad programinės įrangos naudojimas įmonėje atitiktų turimų licencijų sąlygas. PĮTT paprastai apima darbuotojų švietimą bei papildomų programų įsigijimą įmonės licencijoms ir programinei įrangai apskaityti.</p>
+<p>Įsigyta programinė įranga nuosavybe netampa taip, kaip nusipirkta kėdė arba stalas. Programinę įrangą leidėjai ne parduoda, o licencijuoja. Licencija naudotojui leidžiama programine įranga naudotis, tačiau tik licencijoje numatytomis sąlygomis. Šiose sąlygose paprastai nurodoma, kiek naudotojų arba asmeninių kompiuterių (PC) leidžiama pasiekti programinę įrangą. Sąlygos gali įtraukti pastraipą, kuria pardavėjui leidžiama tikrinti programinės įrangos naudojimą.</p>
+<p>Vengdamos BSA audito išlaidų ir galimų nuobaudų, įmonės vis dažniau imasi programinės įrangos turto tvarkybos (PĮTT), rūpindamosi, kad programinės įrangos naudojimas atitiktų turimų licencijų sąlygas. PĮTT paprastai apima darbuotojų švietimą bei papildomų programų įsigijimą įmonės licencijoms ir programinei įrangai apskaityti.</p>
 <p>Bendrosios PĮTT išlaidos sudaro naudojamos programinės įrangos „atitikties sąnaudas“. Šios sąnaudos nekelia įmonių našumo, neteikia naudos klientams, nedidina pelningumo. Tai tik būdas švelninti riziką. PĮTT papildo kitas programinės įrangos naudojimo sąnaudas – licencijavimo, priežiūros ir mokymo.</p>
 <h2 id="atvirosios-programines-irangos-atitikties-sanaudos">Atvirosios programinės įrangos atitikties sąnaudos</h2>
 <p>Skirtingai nuo komercinės programinės įrangos licencijų, atvirosios programinės įrangos licencijos leidžia programinę įrangą platinti laisvai. Atitikties sąnaudos įmonėms mažėja, nes poreikio apskaityti programų naudojimą nebelieka.</p>
-<p>Kartais įmonės, naudodamos atvirąją programinę įrangą ir kartu plėtodamos bei platindamos savo nuosavybinius gaminius, patenka į keblią padėtį dėl virusinio kai kurių atvirosios programinės įrangos licencijų pobūdžio, kai reikalaujama priverstinio viešumo (angl. copyleft). Jeigu įstaigos darbuotojas arba rangovas į nuosavybinį gaminį netyčiomis įtraukia pirminį priverstinio viešumo tekstą, gaminio savininkas ilgainiui gali būti priverstas padaryti viešai prieinamą visą pirminį minėto gaminio tekstą.</p>
+<p>Kartais įmonės, naudodamos atvirąją programinę įrangą ir kartu plėtodamos bei platindamos savo nuosavybinius gaminius, patenka į keblią padėtį dėl virusinio kai kurių atvirosios programinės įrangos licencijų pobūdžio, kai reikalaujama priverstinio viešumo (angl. <em>copyleft</em>). Jeigu įstaigos darbuotojas arba rangovas į nuosavybinį gaminį netyčiomis įtraukia pirminį priverstinio viešumo tekstą, gaminio savininkas ilgainiui gali būti priverstas padaryti viešai prieinamą visą pirminį minėto gaminio tekstą.</p>
 <p>Rūpestis – neišgalvotas. Kaip BSA aršiai gina komercinius savo narių interesus, taip <a href="http://www.softwarefreedom.org/news/2009/dec/14/busybox-gpl-lawsuit/">rezonansiniais ieškiniais prieš dideles korporacijas</a> „Software Freedom Law Center“ (SFLC) gina bendrąją viešąją licenciją (GPL). Savo <a href="http://www.fsf.org/bulletin/2012/fall/why-gpl-compliance-work-matters">2012 m. lapkričio pranešime</a> „Free Software Foundation“ (FSF) rašo apie plečiamą „aktyvų licencijų vykdymą“.</p>
 <p>Vadinasi, atitikties sąnaudos, pasitelkus pirminius priverstinio viešumo tekstus, nuosavybinės programinės įrangos naudojimo sąnaudas netgi viršija, kadangi įmonė rizikuoja būti priversta padaryti viešai prieinamą pirminį savo nuosavybinio gaminio tekstą, leisdama juo naudotis laisvai ir nemokamai. Siekiant švelninti šią riziką, imamasi papildomo darbuotojų švietimo, papildomų patikros procedūrų, papildomų vidinių auditų – rūpesčių tik daugėja. Tad naudojant priverstinio viešumo programinę įrangą, atitikties sąnaudos įmonėje auga. Ši aplinkybė nebūtinai yra neigiama. Svarbu įsidėmėti, jog naudojant atvirąją programinę įrangą pagal priverstinio viešumo licencijas, gali rastis papildomų išlaidų.</p>
 <h2 id="apache-pranasumas">„Apache“ pranašumas</h2>
-<p>Ne visos atvirosios programinės įrangos licencijos yra priverstinio viešumo licencijos. Ne visos yra virusinio pobūdžio, didinančio įmonių riziką. Atvirosioms licencijos priklauso ir vadinamosios „nuolaidžiosios“ licencijos, kurios yra tinkamesnės naudoti įmonėse. Šios licencijos apima Masačusetso technologijos instituto (MIT) ir Barklio programinės įrangos platinimo (BSD) licencijas, podraug ir <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">„Apache“ programinės įrangos licenciją 2.0</a>, taikomą „Apache OpenOffice“ rinkiniui.</p>
+<p>Ne visos atvirosios programinės įrangos licencijos yra priverstinio viešumo licencijos. Ne visos yra virusinio pobūdžio, didinančio įmonių riziką. Atvirosioms licencijoms priklauso ir vadinamosios „nuolaidžiosios“ licencijos, kurios yra tinkamesnės naudoti įmonėse. Šios licencijos apima Masačusetso technologijos instituto (MIT) ir Barklio programinės įrangos platinimo (BSD) licencijas, podraug ir <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">„Apache“ programinės įrangos licenciją 2.0</a>, taikomą „Apache OpenOffice“ rinkiniui.</p>
 <p>Kaip ir kitos atvirosios programinės įrangos licencijos, „Apache“ licencija leidžia programinę įrangą kopijuoti ir platinti be jokių licencinių arba autorinių mokesčių. Būdama nuolaidžioji, licencija kartu leidžia ruošti ir platinti išvestinius gaminius, nereikalaudama, kad pirminis tekstas būtų padarytas viešai prieinamas. Vadinasi, naikinamos BSA, SFLC ir FSF rizikos, o atitikties sąnaudos verslui – ženkliai mažinamos.</p>
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_easy.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_easy.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_easy.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Why Apache OpenOffice: Easy-to-use</title>
+<title>Kodėl „Apache OpenOffice“: lengva naudotis</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,16 +21,16 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Why Apache OpenOffice: Easy-to-use</h1>
+  <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“: lengva naudotis</h1>
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“: lengva naudotis" src="/why/images/why_easy.png" /></p>
-<p>Raštinės programų rinkinį „Apache OpenOffice“ lengva įsidiegti, lengva įvaldyti. Rinkinys tinka pradžiokams. Prieš tai naudojusiems kitas raštinės programas žinia – irgi gera. „Apache OpenOffice“ programose stebint jau pažįstamus ekrano vaizdus bei meniu sąrašus, pravers visos lig šiol sukauptos žinios, o anksčiau sukurtų bylų iš naujo įvesti irgi nereikės, nes „Apache OpenOffice“ jas greičiausiai perskaitys.</p>
+<p>Raštinės programų rinkinį „Apache OpenOffice“ lengva įsidiegti, lengva įvaldyti. Rinkinys tinka pradžiokams. Prieš tai naudojusiesiems kitas raštinės programas žinia – irgi gera. „Apache OpenOffice“ programose stebint jau pažįstamus ekrano vaizdus bei meniu sąrašus, pravers visos lig šiol sukauptos žinios, o anksčiau sukurtų bylų iš naujo įvesti irgi nereikės, nes „Apache OpenOffice“ jas greičiausiai perskaitys.</p>
 <ul>
 <li>
-<p><strong>Galima naudoti iš karto</strong></p>
-<p>Pratusiuosius prie kitų raštinės programų „Apache OpenOffice“ maloniai nustebins. Čia viskas taip sklandu! Tyrimai rodo, kad pereiti nuo „Microsoft Office“ prie „Apache OpenOffice“ yra paprasčiau (ir pigiau) negu nuo „Microsoft Office“ prie naujesnės „Microsoft“ laidos „Office 2007“. „Apache OpenOffice“ rinkinys yra vientisas, todėl jį sudarančios programos tarpusavyje sąveikauja nuosekliai. Net pagalbos sistema yra bendra. Nebūtina žinoti, su kuria programa dokumentas buvo sukurtas – „Apache OpenOffice“ tinkamą programą pasirinks savaime. Būsimajam naudotojui tereikia rinkinį gauti iš žiniatinklio arba įsidiegti iš nešiojamos laikmenos.</p>
+<p><strong>Galima naudotis iš karto</strong></p>
+<p>Pratusiuosius prie kitų raštinės programų „Apache OpenOffice“ maloniai nustebins. Čia viskas itin sklandu. Tyrimai rodo, kad pereiti nuo „Microsoft Office“ prie „Apache OpenOffice“ yra paprasčiau (ir pigiau) negu nuo „Microsoft Office“ prie naujesnės „Microsoft“ laidos „Office 2007“. „Apache OpenOffice“ rinkinys yra vientisas, todėl jį sudarančios programos tarpusavyje sąveikauja nuosekliai. Net pagalbos sistema yra bendra. Nebūtina žinoti, su kuria programa dokumentas buvo kurtas – „Apache OpenOffice“ tinkamą programą pasirinks savaime. Būsimajam naudotojui tereikia rinkinį gauti iš žiniatinklio arba įsidiegti iš nešiojamos laikmenos.</p>
 </li>
 <li>
-<p><strong>Nereikia įvesti iš naujo</strong></p>
+<p><strong>Duomenų nereikia įvesti iš naujo</strong></p>
 <p>Suprantama, daugelis žmonių naudoja dokumentus, sukurtus su kitais žinomais raštinės programų paketais. „Apache OpenOffice“ rinkinys šias bylas skaito itin tiksliai, todėl pereiti prie jo yra labai nesudėtinga. Tiesą sakant, yra žinoma atvejų, kai „Apache OpenOffice“ perskaitė bylas, kurias pirminė programinė įranga atmetė kaip sugadintas. Jeigu draugai arba kolegos naudoja kitą programinę įrangą, galima ir toliau su jais keistis bylomis – dar geriau padovanoti jiems nemokamą „Apache OpenOffice“ kopiją!</p>
 </li>
 <li>

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_edu.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_edu.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_edu.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Why Apache OpenOffice: Education</title>
+<title>Kodėl „Apache OpenOffice“: švietimas</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,7 +21,7 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Why Apache OpenOffice: Education</h1>
+  <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“: švietimas</h1>
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“: švietimas" src="/why/images/why_edu.png" /></p>
 <p>Visų pakopų švietimo įstaigos (pradinės ir vidurinės mokyklos, kolegijos, universitetai ir t.t.) jau įsitikino, kad „Apache OpenOffice“ tenkina tiek dėstytojų, tiek studentų poreikius. <strong>Lanksti tekstų rengyklė</strong>, <strong>galinga skaičiuoklė</strong>, <strong>įspūdinga pranešimų rengyklė</strong>, <strong>dinamiška braižyklė</strong>, <strong>išsami duomenynų rengyklė</strong> kartu su kitomis „Apache OpenOffice“ priemonėmis tenkina visus raštinės programų rinkiniui keliamus reikalavimus.</p>
 <p><strong>Atvirosios programinės įrangos licencija</strong> leidžia „Apache OpenOffice“ naudoti ir platinti laisvai be jokių licencinių rūpesčių.</p>
@@ -36,7 +36,7 @@
 </li>
 <li>
 <p><strong>Atvira visiems</strong></p>
-<p>„Apache OpenOffice“ – tai tarptautinės pajėgos sąjūdyje už skaitmeninę lygybę, siekiančiame padaryti aukščiausios kokybės programinę įranga prieinamą visiems žmonėms, nepaisant jų turtinės padėties. „Apache OpenOffice“ siūlomas daugeliu kalbų, įvairius pasaulio kraštus atstovai skatinami versti rinkinį į gimtąsias kalbas. Ši aukščiausios kokybės programinė įranga yra plėtojama atvirai – taip, kaip kompiuterijoje plėtojami kolegialiai vertinami ir prižiūrimi leidiniai.</p>
+<p>„Apache OpenOffice“ – tai tarptautinės pajėgos sąjūdyje už skaitmeninę lygybę, siekiančiame padaryti aukščiausios kokybės programinę įranga prieinamą visiems žmonėms, nepaisant jų turtinės padėties. „Apache OpenOffice“ siūlomas daugeliu kalbų, skirtingus pasaulio kraštus atstovaujantys savanoriai skatinami versti rinkinį į gimtąsias kalbas. Ši aukščiausios kokybės programinė įranga yra plėtojama atvirai – taip, kaip kompiuterijoje plėtojami kolegialiai vertinami ir prižiūrimi leidiniai.</p>
 </li>
 </ul>
  </div>

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_foss.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_foss.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_foss.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Why OpenOffice.org: Free/Open-Source Software</title>
+<title>Kodėl „Apache OpenOffice“: LAPĮ šalininkai</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,22 +21,22 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Why OpenOffice.org: Free/Open-Source Software</h1>
+  <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“: LAPĮ šalininkai</h1>
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“: laisvoji ir atviroji programinė įranga" src="/why/images/why_foss.png" /></p>
-<p>Laisvosios ir atvirosios programinės įrangos (LAPĮ) šalininkai gręžiasi į „Apache OpenOffice“ ir kaip tiesioginiai naudotojai, ir kaip talkininkai. Dėl <strong>lanksčios tekstų rengyklės</strong>, <strong>galingos skaičiuoklės</strong>, <strong>įspūdingos pranešimų rengyklės</strong>, <strong>dinamiškos braižyklės</strong>, <strong>išsamios duomenynų rengyklės</strong> ir kitų „Apache OpenOffice“ priemonių šį raštinės programų rinkinį renkasi milijonai naudotojų.</p>
-<p>„Apache OpenOffice“ yra leidžiamas atvirosios programinės įrangos iniciatyvos (OSI) patvirtintomis „Apache“ licencijos sąlygomis, kuriomis vadovaujasi virš 750 talkininkų ir daugiau nei 400 000 asmenų telkianti tarptautinė bendruomenė.</p>
+<p>Laisvosios ir atvirosios programinės įrangos (LAPĮ) šalininkai gręžiasi į „Apache OpenOffice“ ir kaip tiesioginiai naudotojai, ir kaip talkininkai. Dėl <strong>lanksčios tekstų rengyklės</strong>, <strong>galingos skaičiuoklės</strong>, <strong>įspūdingos pranešimų rengyklės</strong>, <strong>dinamiškos braižyklės</strong>, <strong>išsamios duomenynų rengyklės</strong> ir kitų „Apache OpenOffice“ priemonių šį raštinės programų paketą renkasi milijonai naudotojų.</p>
+<p>„Apache OpenOffice“ leidžiamas atvirosios programinės įrangos iniciatyvos (OSI) patvirtintomis „Apache“ licencijos sąlygomis, kuriomis vadovaujasi virš 750 talkininkų ir daugiau nei 400 000 asmenų telkianti tarptautinė bendruomenė.</p>
 <ul>
 <li>
 <p><strong>Programinė įranga visiems</strong></p>
-<p>„Apache OpenOffice“ – tai pirmaeilė rašomojo stalo programa, be kurios neišsiverčia dešimtys milijonų žmonių – atviroji priemonė, kuria džiaugiasi šeimos nariai, draugai ir kaimynai. Atvirosios programinės įrangos licencija ir veikli tarptautinė bendruomenė verčia „Apache OpenOffice“ lemtingu veiksniu, pasaulyje šalinant skaitmeninę nelygybę bei tausojant mažumų kalbas, kurioms, atsidūrus ne toje skaitmeninės atskirties pusėje, kyla išnykimo grėsmė. Dėl šių priežasčių į „Apache OpenOffice“ bendruomenę įsitraukia dešimtys tūkstančių savanorių.</p>
+<p>„Apache OpenOffice“ – tai pirmaeilė rašomojo stalo programa, be kurios neišsiverčia dešimtys milijonų žmonių – atviroji priemonė, kuria džiaugiasi šeimos nariai, draugai ir kaimynai. Programinės įrangos licencijos atvirumu ir veiklios tarptautinės bendruomenės pastangomis „Apache OpenOffice“ tapo lemtingu veiksniu, pasaulyje šalinant skaitmeninę nelygybę bei tausojant mažumų kalbas, kurioms kyla išnykimo grėsmė, atsidūrus ne toje skaitmeninės atskirties pusėje. Dėl šių priežasčių į „Apache OpenOffice“ bendruomenę įsitraukia dešimtys tūkstančių savanorių.</p>
 </li>
 <li>
 <p><strong>Atvirasis plėtojimas</strong></p>
-<p>„Apache OpenOffice“ – tai brandi programinė įranga, tolydžio plėtojama jau virš 20 metų. Rinkinys yra siūlomas kelioms operacinėms sistemoms. Suprasti ir mokėti vykdyti kertinius programavimo darbus reikalauja rimto atsidavimo ir išlavintų inžinerinių įgūdžių – šis baras tikrai ne trapioms asmenybės. Tačiau kaip ir kiti sėkmingi atvirieji projektai, „Apache OpenOffice“ kliaunasi veiklia plėtotojų bendruomene, noriai talkinančia naujiesiems nariams. Galima rašyti ir plėtinius, arba taikyti UNO paremtus „Apache OpenOffice“ sandus kitose programose.</p>
+<p>„Apache OpenOffice“ – tai brandi programinė įranga, tolydžio plėtojama jau virš 20 metų. Rinkinys yra siūlomas kelioms operacinėms sistemoms. Suprasti ir mokėti vykdyti kertinius programavimo darbus reikalauja rimto atsidavimo ir išlavintų inžinerinių įgūdžių – šis baras tikrai ne trapioms asmenybės. Tačiau kaip ir kiti sėkmingi atvirieji projektai, „Apache OpenOffice“ kliaunasi veiklia plėtotojų bendruomene, noriai talkinančia naujiesiems nariams. Programuotojai gali rašyti ir plėtinius, arba taikyti UNO paremtus „Apache OpenOffice“ sandus kitose programose.</p>
 </li>
 <li>
 <p><strong>Atvirasis pasaulis</strong></p>
-<p>„Apache OpenOffice“ naudotojai brangina pastangas, leidžiančias šia programine įranga naudotis laisvai ir nemokamai. Užtikrinant, kad rinkiniu naudotis nemokamai būtų galima ir ateityje, yra svarbi kiekvieno naudotojo pagalba. „Apache OpenOffice“ bendruomenė laukia talkininkų: <em>Mokate ką nors daryti gerai? Darykite tai „Apache OpenOffice“ labui</em>. Dairomasi plėtotojų, vertėjų, menininkų, techninės literatūros rašytojų, testuotojų, pagalbininkų, pardavėjų, rinkodarininkų, lobistų, rėmėjų ir t.t. – sąrašas čia tikrai nesibaigia. Žiniatinklyje susibūrusi bendruomenė veikia visose laiko juostose. Užmegzti ryši galima jau šiandien!</p>
+<p>„Apache OpenOffice“ naudotojai brangina pastangas, leidžiančias šia programine įranga naudotis laisvai ir nemokamai. Užtikrinant, kad rinkiniu naudotis nemokamai būtų galima ir ateityje, yra svarbi kiekvieno naudotojo pagalba. „Apache OpenOffice“ bendruomenė dairosi talkininkų. <em>Mokate ką nors daryti gerai? Darykite tai „Apache OpenOffice“ labui</em>. Laukiami plėtotojai, vertėjai, dailininkai, techninės literatūros rašytojai, testuotojai, pagalbininkai, pardavėjai, rinkodarininkai, lobistai, rėmėjai ir t.t. – sąrašas čia tikrai nesibaigia. Žiniatinklyje susibūrusi bendruomenė veikia visose laiko juostose. Užmegzti ryši galima jau šiandien!</p>
 </li>
 </ul>
  </div>

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_free.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_free.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_free.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Why Apache OpenOffice: Free software</title>
+<title>Kodėl „Apache OpenOffice“: nemokama programinė įranga</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,9 +21,9 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Why Apache OpenOffice: Free software</h1>
+  <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“: nemokama programinė įranga</h1>
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“: nemokama programinė įranga" src="/why/images/why_free.png" /></p>
-<p>„Apache OpenOffice“ – tai nemokama programinė įranga, nemokamai gaunama, nemokamai diegiama neribotame skaičiuje kompiuterių, nemokamai platinama neribotam skaičiui žmonių, nemokamai naudojama visais tikslais: namuose, švietimo ir viešojo administravimo įstaigose, verslo ir prekybos įmonėse... – nemokamai be jokių išlygų.</p>
+<p>„Apache OpenOffice“ – tai nemokama programinė įranga, nemokamai gaunama, nemokamai diegiama neribotame skaičiuje kompiuterių, nemokamai platinama neribotam skaičiui žmonių, nemokamai naudojama visais tikslais: namuose, švietimo ir viešojo administravimo įstaigose, verslo ir prekybos įmonėse – nemokamai be jokių išlygų.</p>
 <ul>
 <li>
 <p><strong>Nemokamai</strong></p>
@@ -31,11 +31,11 @@
 </li>
 <li>
 <p><strong>Be rūpesčių</strong></p>
-<p>Laisvosios programinės įrangos licencija lemia ne tik vienkartinį sąnaudų sumažėjimą. Lemia ir tai, kad ateityje nebereikės nerimauti dėl programinės įrangos teisėtumo arba pasibaigusio galiojimo termino. Žmonėms, atsakingiems už kelis kompiuterius smulkioje įmonėje, šimtus mokykloje, tūkstančius stambioje korporacijoje, nuo pečių nusirita didžiulė našta. Nebereikia programinės įrangos auditų, nebereikia metų metus saugoti pirkimo dokumentų, nebereikia baimintis, kad vienądien galima atsidurti teismo salėje tik dėl to, kad skaitant licencijos sutartį, netyčiomis pražiūrėta mažuoju šriftu užrašyta sąlyga.</p>
+<p>Laisvosios programinės įrangos licencija lemia ne tik vienkartinį sąnaudų sumažėjimą. Lemia ir tai, kad ateityje nebereikės nerimauti dėl programinės įrangos teisėtumo arba pasibaigusio galiojimo termino. Žmonėms, atsakingiems už kelis kompiuterius smulkioje įmonėje, šimtus mokykloje, tūkstančius stambioje korporacijoje, nuo pečių nusirita didžiulė našta. Nebereikia programinės įrangos auditų, nebereikia metų metus saugoti pirkimo dokumentų, nebereikia baimintis, kad vienądien galima atsidurti teismo salėje tik dėl to, kad skaitant licencijos sutartį, netyčiomis pražiūrėta smulkiuoju šriftu užrašyta sąlyga.</p>
 </li>
 <li>
 <p><strong>Laisvai</strong></p>
-<p>Laisvąją programinę įrangą puoselėjanti bendruomenė brangina naudotojų laisvę rinktis. „Apache OpenOffice“ skaito ir rašo kitų žinomų raštinės programų bylas. Rinkinys pirmasis pasaulyje nuosekliai įgyvendino raštinės bylų formuotėms skirtą ISO standartą, kuriuo vadovaujasi vis daugiau programinės įrangos tiekėjų. Sudarytos visos sąlygos, kad, panorėjęs, naudotojas galėtų laisvai pereiti prie kitos programinės įrangos, arba laisvai pakeisti savo asmeninį kompiuterį iš „Microsoft Windows“ į „Apple Mac“ arba „Linux“. Jeigu tokios pastangos sveikintinos, metas prisijungti prie „Apache OpenOffice“ bendruomenės.</p>
+<p>Laisvąją programinę įrangą puoselėjanti bendruomenė brangina naudotojų laisvę rinktis. „Apache OpenOffice“ skaito ir rašo kitų žinomų raštinės programų bylas. Rinkinys pirmasis pasaulyje nuosekliai įgyvendino raštinės bylų formuotėms skirtą ISO standartą, kuriuo vadovaujasi vis daugiau programinės įrangos tiekėjų. Sudarytos visos sąlygos, kad panorėjęs, naudotojas galėtų laisvai pereiti prie kitos programinės įrangos, arba laisvai pakeisti savo asmeninį kompiuterį iš „Microsoft Windows“ į „Apple Mac“, arba „Linux“. Jeigu tokios pastangos sveikintinos, metas prisijungti prie „Apache OpenOffice“ bendruomenės.</p>
 </li>
 </ul>
  </div>

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_gov.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_gov.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_gov.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Why Apache OpenOffice: Public administrations</title>
+<title>Kodėl „Apache OpenOffice“: valdžia</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,10 +21,10 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Why Apache OpenOffice: Public administrations</h1>
+  <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“: valdžia</h1>
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“: viešasis administravimas" src="/why/images/why_gov.png" /></p>
-<p><strong>Visų lygių valdžios</strong> ir viešojo administravimo įstaigose (savivaldos, centrinėse, regioninėse, valstybinėse ir pan.) plušantiems tarnautojams „Apache OpenOffice“ tapo idealiu programinės įrangos sprendiniu. Viename rinkinyje dera <strong>lanksti tekstų rengyklė</strong>, <strong>galinga skaičiuoklė</strong>, <strong>įspūdinga pranešimų rengyklė</strong>, <strong>dinamiška braižyklė</strong>, <strong>išsami duomenynų rengyklės</strong> ir kitos „Apache OpenOffice“ priemonės, tenkinančios visus kasdieninius raštinės darbuotojų poreikius.</p>
-<p>„Apache OpenOffice“ siūlomas <strong>daugeliu kalbų</strong>, rinkinį į gimtąsias kalbas verčia įvairius pasaulio kraštus atstovaujantys savanoriai.</p>
+<p><strong>Visų lygių valdžios</strong> ir viešojo administravimo įstaigose (savivaldos, centrinėse, regioninėse, valstybinėse ir pan.) plušantiems tarnautojams „Apache OpenOffice“ tapo idealiu programinės įrangos sprendiniu. Viename rinkinyje dera <strong>lanksti tekstų rengyklė</strong>, <strong>galinga skaičiuoklė</strong>, <strong>įspūdinga pranešimų rengyklė</strong>, <strong>dinamiška braižyklė</strong>, <strong>išsami duomenynų rengyklė</strong> ir kitos „Apache OpenOffice“ priemonės, tenkinančios visus kasdienius raštinės darbuotojų poreikius.</p>
+<p>„Apache OpenOffice“ siūlomas <strong>daugeliu kalbų</strong>, rinkinį į gimtąsias kalbas verčia skirtingus pasaulio kraštus atstovaujantys savanoriai.</p>
 <ul>
 <li>
 <p><strong>Aukšta vertė</strong></p>
@@ -36,7 +36,7 @@
 </li>
 <li>
 <p><strong>Atvira visiems</strong></p>
-<p>„Apache OpenOffice“ nieko neslepia – atvirosios programinės įrangos nuostatai užtikrina, kad peržiūrėti pirminį tekstą arba tiesiogiai plėtoti programinę įrangą gali kiekvienas. Vietiniai naudotojai yra skatinami versti rinkinį į savo gimtąsias kalbas. „Apache OpenOffice“ atlieka pirmaplanį tarptautinį vaidmenį sąjūdyje už skaitmeninę lygybę, siekiančiame padaryti aukščiausios kokybės programinę įrangą prieinamą visiems žmonėms, nepaisant jų turtinės padėties.</p>
+<p>„Apache OpenOffice“ nieko neslepia – atvirosios programinės įrangos nuostatai užtikrina, kad peržiūrėti pirminį tekstą arba tiesiogiai plėtoti programinę įrangą galėtų kiekvienas. Skirtingus pasaulio kraštus atstovaujantys naudotojai skatinami versti rinkinį į gimtąsias kalbas. „Apache OpenOffice“ atlieka pirmaujantį tarptautinį vaidmenį sąjūdyje už skaitmeninę lygybę, siekiančiame padaryti aukščiausios kokybės programinę įrangą prieinamą visiems žmonėms, nepaisant jų turtinės padėties.</p>
 </li>
 </ul>
  </div>

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_great.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_great.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_great.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Why Apache OpenOffice: Great Software</title>
+<title>Kodėl „Apache OpenOffice“: šauni programinė įranga</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,13 +21,13 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Why Apache OpenOffice: Great Software</h1>
+  <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“: šauni programinė įranga</h1>
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“: šauni programinė įranga" src="/why/images/why_great.png" /></p>
-<p>Šauniai programinei įrangai reikia šaunių žmonių. „Apache OpenOffice“– tai virš 20 metų trunkančio tolydaus aukštos kokybės programinės įrangos projektavimo rezultatas. „Apache OpenOffice“ programinė įranga <strong>suprojektuota vientisai</strong>, todėl pasižymi pasaulinio lygio nuoseklumu ir kokybe. Atviroji programinės įrangos plėtosena reiškia, kad nėra jokių paslapčių.</p>
+<p>Šauniai programinei įrangai reikia šaunių žmonių. „Apache OpenOffice“– tai virš 20 metų trunkančio tolydaus aukštos kokybės programinės įrangos projektavimo rezultatas. „Apache OpenOffice“ programinė įranga <strong>projektuota vientisai</strong>, todėl pasižymi pasaulinio lygio nuoseklumu ir kokybe. Atviroji programinės įrangos plėtosena reiškia, kad nėra jokių paslapčių.</p>
 <ul>
 <li>
 <p><strong>Geriau suprojektuota</strong></p>
-<p>Virš 20 metų plėtojamas „Apache OpenOffice“ – tai brandus ir patikimas gaminys. Nuo pat pradžių „Apache OpenOffice“ programinė įranga projektuota vientisai, o ne lipdant iš atskirų programų, todėl naudoti rinkinį yra lengva ir sklandu. Išmokus veiksmą vienoje programoje, jį galima kartoti ir kitose. Visoms programoms bendra kontekstinė pagalba neįkyriai talkina ten, kur reikia. Dokumentus galima atsiversti iš bet kurios „Apache OpenOffice“ programos, nes visos jos veikia kaip viena. Rinkinys pritaikytas pagrindinėms kompiuterinėms platformoms: „ Microsoft Windows“, „GNU/Linux“, „Sun Solaris“, „Apple Mac“, argi ne puiku?</p>
+<p>Virš 20 metų plėtojamas „Apache OpenOffice“ – tai brandus ir patikimas gaminys. Nuo pat pradžių „Apache OpenOffice“ programinė įranga projektuota vientisai, o ne lipdant iš atskirų programų, todėl naudoti rinkinį yra lengva ir sklandu. Išmokus veiksmą vienoje programoje, jį galima kartoti ir kitose. Visoms programoms bendra kontekstinė pagalba neįkyriai talkina ten, kur reikia. Dokumentus galima atsiversti iš bet kurios „Apache OpenOffice“ programos, nes visos jos veikia kaip viena. Rinkinys pritaikytas pagrindinėms kompiuterinėms platformoms: „Microsoft Windows“, „GNU/Linux“, „Sun Solaris“, „Apple Mac“. Argi ne puiku?</p>
 </li>
 <li>
 <p><strong>Geriau pritaikyta naudotojui</strong></p>

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_new_computers.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_new_computers.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_new_computers.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Apache OpenOffice for New Computers</title>
+<title>Nauji kompiuteriai</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,11 +21,11 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Apache OpenOffice for New Computers</h1>
+  <h1 class="title">Nauji kompiuteriai</h1>
   <h2 id="perkant-nauja-kompiuteri-galima-sutaupyti">Perkant naują kompiuterį, galima sutaupyti</h2>
 <p>Perkant kompiuterį, galima sutaupyti. Apsukrūs pardavėjas šią galimybę nuo pirkėjų dažnai nuslepia.</p>
-<p>Visai nebūtina mokėti 300 Lt, 600 Lt ar daugiau už „Microsoft Office“ kopiją. Galima įsigyti kompiuterį be „Microsoft Office“, sutaupant nemažai pinigų, o tuomet, grįžus namo, išmėginti nemokamą <a href="/li-test/download">„Apache OpenOffice“ (AOO)</a>. Rinkinyje naudotojas ras tekstų rengyklę, skaičiuoklę, skaidrinių pranešimų rengyklę ir daugiau priemonių. „Apache OpenOffice“ skaitys „Microsoft“ bylas, eksportuos PDF bylas, veiks visose platformose nuo „Windows XP“ iki „Windows 8“, taip pat „Mac OS“ ir „Linux“. Visa tai naudotojas gaus nemokamai!</p>
-<p>Kaip galima tiek daug pasiūlyti nemokamai? „Apache OpenOffice“ prižiūrinti įstaiga „Apache Software Foundation“ užsiima ne pelnu, o labdara, visuomenei platindama nemokamą programinę įrangą. Įstaigos tikslas – daryti, kad programine įranga žmonės galėtų naudotis nemokamai.</p>
+<p>Visai nebūtina mokėti 300 Lt, 600 Lt arba dar daugiau už „Microsoft Office“ kopiją. Galima įsigyti kompiuterį be „Microsoft Office“, sutaupant nemažai pinigų, o tuomet, grįžus namo, išmėginti nemokamą <a href="/li-test/download">„Apache OpenOffice“ (AOO)</a>. Rinkinyje naudotojas ras tekstų rengyklę, skaičiuoklę, skaidrinių pranešimų rengyklę ir daugiau priemonių. „Apache OpenOffice“ skaitys „Microsoft“ bylas, eksportuos PDF bylas, veiks visose platformose nuo „Windows XP“ iki „Windows 8“, taip pat „Mac OS“ ir „Linux“. Visa tai naudotojas gaus nemokamai!</p>
+<p>Kaip galima tiek daug siūlyti nemokamai? „Apache OpenOffice“ prižiūrinti įstaiga „Apache Software Foundation“ užsiima ne pelnu, o labdara, visuomenei platindama nemokamą programinę įrangą. Įstaigos tikslas – daryti, kad programine įranga žmonės galėtų naudotis nemokamai.</p>
 <p>Apsukriai brukančiam įvairius „priedus“ kompiuterinių pardavėjui tereikia tarti „Ačiū, ne. Įsidiegsiu AOO“.</p>
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_nfp.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_nfp.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_nfp.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Why Apache OpenOffice: Not for Profit</title>
+<title>Kodėl „Apache OpenOffice“: PNV</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,22 +21,22 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Why Apache OpenOffice: Not for Profit</h1>
+  <h1 class="title">Kodėl „Apache OpenOffice“: PNV</h1>
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“: PNV" src="/why/images/why_nfp.png" /></p>
 <p>Visų dydžių pelno nesiekiantys vienetai (PNV) gręžiasi į „Apache OpenOffice“ – programinę įrangą, tenkinančią jų poreikius ir puoselėjančią jų vertybes. <strong>Lanksti tekstų rengyklė</strong>, <strong>galinga skaičiuoklė</strong>, <strong>įspūdinga pranešimų rengyklė</strong>, <strong>dinamiška braižyklė</strong>, <strong>išsami duomenynų rengyklė</strong> kartu su kitomis „Apache OpenOffice“ priemonėmis tenkina visus raštinės programų rinkiniui keliamus reikalavimus.</p>
 <p>„Apache OpenOffice“ puikiai suderinamas su komercinėmis raštinės programomis, tačiau leidžia išvengti su minėtomis programomis siejamų išlaidų bei rūpesčių.</p>
 <ul>
 <li>
 <p><strong>Programinė įranga visiems</strong></p>
-<p>Dabartinėje sausakimšoje rinkoje PNV, kaip niekada, tenka varžytis dėl dėmesio. Su „Apache OpenOffice“ PNV gauna visas esmines raštinės programas, kokybe nė trupučio nenusileidžiančias brangioms komercinėms programoms, kurias naudoja pinigų neskaičiuojantys subjektai. Virš 20 metų plėtojamas „Apache OpenOffice“ – tai brandi ir patikima įranga, laiduojanti sklandžią naudojimo patirtį. „Apache OpenOffice“ atlieka pirmaujantį tarptautinį vaidmenį sąjūdyje už skaitmeninę lygybę, siekiančiame padaryti aukščiausios kokybės programinę įrangą prieinamą visiems žmonėms, nepaisant jų turtinės padėties. Prisijungus prie tarptautinės „Apache OpenOffice“ bendruomenės, galima keistis idėjomis, ieškoti įkvėpimo šaltinių, ar tiesiog prašyti pagalbos.</p>
+<p>Dabartinėje sausakimšoje rinkoje PNV, kaip niekada, tenka varžytis dėl dėmesio. Su „Apache OpenOffice“ PNV gauna visas esmines raštinės programas, kokybe nė trupučio nenusileidžiančias brangioms komercinėms programoms, kurias naudoja pinigų neskaičiuojantys subjektai. Virš 20 metų plėtojamas „Apache OpenOffice“ – tai brandi ir patikima įranga, laiduojanti sklandžią naudojimo patirtį. „Apache OpenOffice“ atlieka pirmaujantį tarptautinį vaidmenį sąjūdyje už skaitmeninę lygybę, siekiančiame padaryti aukščiausios kokybės programinę įrangą prieinamą visiems žmonėms, nepaisant jų turtinės padėties. Įsiliejus į tarptautinę „Apache OpenOffice“ bendruomenę, galima keistis idėjomis, ieškoti įkvėpimo šaltinių, ar tiesiog prašyti pagalbos.</p>
 </li>
 <li>
 <p><strong>Geresnė ir suderinama</strong></p>
-<p>„Apache OpenOffice“ didžiuojasi savo suderinamumu su kitomis raštinės programomis. Savanorių palaikomi PNV vertina tai, kad mokantys dirbti su kitomis raštinės programomis „Apache OpenOffice“ perpranta labai greitai. Rinkinio pėtotojai, puikiai suprasdami, kad įstaigos neveikia užsisklendusios nuo pasaulio, pasirūpino, kad „Apache OpenOffice“ skaitytų ir rašytų kitų raštinės programų bylas. Galima kurti ir PDF bylas tiems ypatingiems bei svarbiems atvejams, kaip norima išsaugoti dokumento išvaizdą visuose kompiuteriuose. „Apache OpenOffice“ pirmasis pasaulyje duomenis pradėjo saugoti ISO patvirtinta formuote, naudotojams suteikdamas geriausią ateities garantiją.</p>
+<p>„Apache OpenOffice“ didžiuojasi savo suderinamumu su kitomis raštinės programomis. Savanorių palaikomi PNV vertina aplinkybę, kad mokantys dirbti su kitomis raštinės programomis „Apache OpenOffice“ perpranta labai greitai. Rinkinio pėtotojai, puikiai suprasdami, kad įstaigos neveikia, atsiskyrusios nuo pasaulio, pasirūpino, kad „Apache OpenOffice“ skaitytų ir rašytų kitų raštinės programų bylas. Galima kurti ir PDF bylas tiems ypatingiems ir svarbiems atvejams, kai norima išsaugoti dokumento išvaizdą visuose kompiuteriuose. „Apache OpenOffice“ pirmasis pasaulyje duomenis pradėjo saugoti ISO patvirtinta formuote, naudotojams suteikdamas tvirčiausią ateities garantiją.</p>
 </li>
 <li>
 <p><strong>Atvirasis pasaulis</strong></p>
-<p>Gali skambėti neįtikėtinai, bet „Apache OpenOffice“ yra platinamas be jokių licencinių mokesčių, jokių nerimauti verčiančių pridėtinių sąlygų smulkiuoju šriftu. Rinkinį leidžiama diegti neribotame skaičiuje kompiuterių, naudoti visais tikslais, dalinti nemokamas kopijas darbuotojams, rėmėjams naudojimui namuose. „Apache OpenOffice“ platinamas daugeliu kalbų, skirtingų pasaulio kraštų atstovai rinkinį skatinami versti į gimtąsias kalbas. PNV, o drauge ir labdaros bei savanorių organizacijoms „Apache OpenOffice“ – tai lengviausiai ir pigiausiai įgyjama programinė įranga veiksmingam darbui.</p>
+<p>Gali skambėti neįtikėtinai, bet „Apache OpenOffice“ yra platinamas be jokių licencinių mokesčių, jokių nerimauti verčiančių papildomų sąlygų smulkiuoju šriftu. Rinkinį leidžiama diegti neribotame skaičiuje kompiuterių, naudoti visais tikslais, dalinti nemokamas kopijas darbuotojams ir rėmėjams naudojimui namuose. „Apache OpenOffice“ platinamas daugeliu kalbų, skirtingus pasaulio kraštus atstovaujantys savanoriai skatinami rinkinį versti į gimtąsias kalbas. PNV, o drauge ir labdaringos bei savanoriškos veiklos organizacijoms „Apache OpenOffice“ – tai lengviausiai ir pigiausiai įgyjama programinė įranga veiksmingam darbui.</p>
 </li>
 </ul>
  </div>

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_odf.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_odf.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_odf.html Wed May 28 15:08:17 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Reading ODF Documents (*.odt, *.ods, *.odp) with Apache OpenOffice</title>
+<title>ODF</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,12 +21,12 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Reading ODF Documents (*.odt, *.ods, *.odp) with Apache OpenOffice</h1>
+  <h1 class="title">ODF</h1>
   <p class="rfloatimg"><img alt="Kodėl „Apache OpenOffice“: atvirojo dokumento formuotė" src="/why/images/shell.png" /></p>
 <h2 id="windows-negali-atversti-bylos">„Windows“ negali atversti bylos</h2>
 <p>Kažkur matyta?</p>
-<p>Mėginant ODF (atvirojo dokumento formuotę) atversti kompiuteryje, kuriame nėra ODF skaitančios programos, operacinė sistema „Windows“ atverią dialogo langą, kuriame pripažįsta savo negalią ir pamini kai kurių ODF skaitančių programų pavadinimus.</p>
-<p>Jeigu taip nutiko, atsakymas yra priešais akis. „Apache OpenOffice“ – tai apdovanojimus pelnęs nemokamas raštinės programų rinkinys, skaitantis tiek ODF, tiek „Microsoft“ dokumentus.</p>
+<p>Mėginant atversti atvirojo dokumento formuotę (ODF) kompiuteryje, kuriame nėra ODF skaitančios programos, operacinė sistema „Windows“ atverią dialogo langą, kuriame pripažįsta savo negalią ir pasiūlo kai kurių ODF skaitančių programų sąrašą.</p>
+<p>Jeigu taip ir nutiko, atsakymas – priešais Jūsų akis. „Apache OpenOffice“ – tai apdovanojimus pelnęs nemokamas raštinės programų rinkinys, skaitantis tiek ODF, tiek „Microsoft“ dokumentus.</p>
 <h2 id="kas-yra-odf-dokumentai">Kas yra ODF dokumentai?</h2>
 <p>ODF – tai 2006 metais sukurta tarptautinė ISO standarto formuotė raštinės dokumentams. ODF apima tokius bylų prievardžius:</p>
 <ul>
@@ -34,12 +34,12 @@
 <li>*.ods (skaičiuoklės dokumentai)</li>
 <li>*.odp (skaidrinių pranešimų rengyklės dokumentai)</li>
 </ul>
-<p>ODF formuotės nesaisto joks pavienis raštinės programų rinkinys. ODF standartą savo programinėje įrangoje gali įgyvendinti visos įmonės.</p>
+<p>ODF formuotės nesaisto joks pavienis raštinės programų rinkinys. ODF standartą savo programinėje įrangoje gali taikyti visos įmonės.</p>
 <p>„Apache OpenOffice“ ODF formuotę laiko numatytąja dokumentų formuote. ODF gali importuoti ir eksportuoti dauguma pastarojo meto tekstų rengyklių.</p>
 <h2 id="apache-openoffice">„Apache OpenOffice“</h2>
 <p>„Apache OpenOffice“ – tai pirmaujantis atvirųjų raštinės programų rinkinys tekstams, skaičiuotėms, skaidriniams pranešimams, brėžiniams, duomenynams ir kitiems dokumentams rengti. Rinkinį leidžia pelno nesiekianti įstaiga „Apache Software Foundation“. „Apache OpenOffice“ siūlomas daugeliu kalbų ir yra pritaikytas visiems plačiai naudojamiems kompiuteriams. Rinkinys skaito ir rašo tiek ODF, tiek kitų žinomų raštinės programų bylas. Rinkinį galima gauti nemokamai ir naudoti visais tikslais.</p>
 <p>Daugiau sužinoti apie „Apache OpenOffice“ galima <a href="/li-test/why/">čia</a>.</p>
-<h2 id="ka-daryti-norit-perskaityti-odf-dokumenta">Ką daryti, norit perskaityti ODF dokumentą?</h2>
+<h2 id="ka-daryti-norint-perskaityti-odf-dokumenta">Ką daryti, norint perskaityti ODF dokumentą?</h2>
 <p><a href="/download">Gauti</a> ir įsidiegti savo kompiuteryje „Apache OpenOffice“. Norint skaityti ir rašyti ODF dokumentus, tereikia kelių minučių.</p>
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->Mime
View raw message