openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From robw...@apache.org
Subject svn commit: r1596366 [4/4] - in /openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test: ./ download/ extensions/ news/ participate/ product/ social/ support/ why/
Date Tue, 20 May 2014 19:01:05 GMT
Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_nfp.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_nfp.mdtext?rev=1596366&r1=1596365&r2=1596366&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_nfp.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_nfp.mdtext Tue May 20 19:01:03 2014
@@ -1,35 +1,36 @@
-Title: Why Apache OpenOffice: Not for Profit
-Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-      distributed with this work for additional information
-      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-      "License"); you may not use this file except in compliance
-      with the License. You may obtain a copy of the License at
+Pavadinimas: Kodėl „Apache OpenOffice“: PNV
+Įspėjimas: Licencija „Apache Software Foundation“ (toliau – ASF)
+      suteikta pagal vieną arba daugiau licencinių bendradarbiavimo
+      sutarčių. Daugiau informacijos apie intelektinę nuosavybę
+      yra teikiama „Įspėjimo“ byloje, platinamoje su šiuo kūriniu.
+      ASF suteikia Jums teisę naudoti šią bylą pagal „Apache“
licenciją
+      nr. 2.0 (toliau – Licencija); šią bylą leidžiama naudoti tik
+      Licencijoje numatytomis sąlygomis. Licencijos kopiją galima
+      gauti adresu
      .
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
      .
-      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
-      software distributed under the License is distributed on an
-      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
-      KIND, either express or implied. See the License for the
-      specific language governing permissions and limitations
-      under the License.
+      Valstybės įstatymams nereikalaujant, be atskiro rašytinio susitarimo,
+      programinė įranga yra teikiama ESAMOJE BŪSENOJE BE JOKIŲ 
+      PAPILDOMŲ numanomų arba išreikštų GARANTIJŲ ARBA
+      SĄLYGŲ. Dėl Licencijos formuluočių, apibrėžiančių leidimus
ir
+      ribojimus, žiūrėti Licenciją.
 
-![Why Apache OpenOffice: Not for Profit](/why/images/why_nfp.png) # {.rfloatimg}
+![Kodėl „Apache OpenOffice“: PNV](/why/images/why_nfp.png) # {.rfloatimg}
 
-Not for Profit (NFP) organizations of all sizes are turning to Apache OpenOffice - software
that meets their needs and shares their values. The **flexible word processor**, **powerful
spreadsheet**, **dynamic graphics**, **database access** and more meet all the requirements
for an office software package.
+Visų dydžių pelno nesiekiantys vienetai (PNV) gręžiasi į „Apache OpenOffice“
– programinę įrangą, tenkinančią jų poreikius ir puoselėjančią
jų vertybes. **Lanksti tekstų rengyklė**, **galinga skaičiuoklė**, **įspūdinga
pranešimų rengyklė**, **dinamiška braižyklė**, **išsami duomenynų
rengyklė** kartu su kitomis „Apache OpenOffice“ priemonėmis tenkina visus
raštinės programų rinkiniui keliamus reikalavimus.
 
-OpenOffice offers a high degree of compatibility with commercial office software, but with
none of the costs or license worries.
+„Apache OpenOffice“ puikiai suderinamas su komercinėmis raštinės programomis,
tačiau leidžia išvengti su minėtomis programomis siejamų išlaidų bei
rūpesčių.
 
- - **Software for all**
+ - **Programinė įranga visiems**
 
-  More than ever, NFPs need to be able to compete for attention in a crowded marketplace.
With Apache OpenOffice, NFPs have access to essential office software which is every bit as
good as the expensive commercial tools used by those for whom money is no object. Developed
over twenty years, OpenOffice is a mature, stable, product, guaranteeing trouble-free usage.
OpenOffice is a leading international force in the movement for digital inclusion - making
software of the highest quality available to all, regardless of income. Join in OpenOffice's
international community to exchange ideas, look for inspiration, or just ask for help.
+  Dabartinėje sausakimšoje rinkoje PNV, kaip niekada, tenka varžytis dėl dėmesio.
Su „Apache OpenOffice“ PNV gauna visas esmines raštinės programas, kokybe
nė trupučio nenusileidžiančias brangioms komercinėms programoms, kurias naudoja
pinigų neskaičiuojantys subjektai. Virš 20 metų plėtojamas „Apache OpenOffice“
– tai brandi ir patikima įranga, laiduojanti sklandžią naudojimo patirtį.
„Apache OpenOffice“ atlieka pirmaujantį tarptautinį vaidmenį sąjūdyje
už skaitmeninę lygybę, siekiančiame padaryti aukščiausios kokybės programinę
įrangą prieinamą visiems žmonėms, nepaisant jų turtinės padėties.
Prisijungus prie tarptautinės „Apache OpenOffice“ bendruomenės, galima keistis
idėjomis, ieškoti įkvėpimo šaltinių, ar tiesiog prašyti pagalbos.
 
- - **Better but compatible**
+ - **Geresnė ir suderinama**
 
-  Apache OpenOffice prides itself on its compatibility with other office software. NFPs
who rely on voluntary workers appreciate the fact that people who have any office software
experience are immediately at home with OpenOffice. OpenOffice also understands that no organization
is an island, which is why it can exchange files with other office software. It also allows
you to create PDF files for those all-important times when you want to retain control of documents
after they leave your office. It is also the first software in the world to store your precious
information in an ISO approved format - the best guarantee for the future.
+  „Apache OpenOffice“ didžiuojasi savo suderinamumu su kitomis raštinės
programomis. Savanorių palaikomi PNV vertina tai, kad mokantys dirbti su kitomis raštinės
programomis „Apache OpenOffice“ perpranta labai greitai. Rinkinio pėtotojai,
puikiai suprasdami, kad įstaigos neveikia užsisklendusios nuo pasaulio, pasirūpino,
kad „Apache OpenOffice“ skaitytų ir rašytų kitų raštinės programų
bylas. Galima kurti ir PDF bylas tiems ypatingiems bei svarbiems atvejams, kaip norima išsaugoti
dokumento išvaizdą visuose kompiuteriuose. „Apache OpenOffice“ pirmasis pasaulyje
duomenis pradėjo saugoti ISO patvirtinta formuote, naudotojams suteikdamas geriausią
ateities garantiją.
 
- - **Open world**
+ - **Atvirasis pasaulis**
+
+  Gali skambėti neįtikėtinai, bet „Apache OpenOffice“ yra platinamas
be jokių licencinių mokesčių, jokių nerimauti verčiančių pridėtinių
sąlygų smulkiuoju šriftu. Rinkinį leidžiama diegti neribotame skaičiuje
kompiuterių, naudoti visais tikslais, dalinti nemokamas kopijas darbuotojams, rėmėjams
naudojimui namuose. „Apache OpenOffice“ platinamas daugeliu kalbų, skirtingų
pasaulio kraštų atstovai rinkinį skatinami versti į gimtąsias kalbas. PNV,
o drauge ir labdaros bei savanorių organizacijoms „Apache OpenOffice“ –
 tai lengviausiai ir pigiausiai įgyjama programinė įranga veiksmingam darbui.
 
-  Amazingly, Apache OpenOffice comes without any license fees, or any worrying small print.
You can install it on as many computers as you like, use it for any purpose, and even give
copies away for employees, supporters, etc. to use at home. Already available in a wide variety
of languages, OpenOffice actively encourages local teams to provide more translations. For
NFPs - charities, voluntary sector organizations, etc - OpenOffice is simply the easiest and
cheapest way of providing the essential software tools needed for an effective operation.

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_odf.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_odf.mdtext?rev=1596366&r1=1596365&r2=1596366&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_odf.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_odf.mdtext Tue May 20 19:01:03 2014
@@ -1,53 +1,49 @@
-Title:   Reading ODF Documents (*.odt, *.ods, *.odp) with Apache OpenOffice
-Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-      distributed with this work for additional information
-      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-      "License"); you may not use this file except in compliance
-      with the License. You may obtain a copy of the License at
+Pavadinimas: Skaityti ODF dokumentus (*.odt, *.ods, *.odp) su „Apache OpenOffice“
+Įspėjimas: Licencija „Apache Software Foundation“ (toliau – ASF)
+      suteikta pagal vieną arba daugiau licencinių bendradarbiavimo
+      sutarčių. Daugiau informacijos apie intelektinę nuosavybę
+      yra teikiama „Įspėjimo“ byloje, platinamoje su šiuo kūriniu.
+      ASF suteikia Jums teisę naudoti šią bylą pagal „Apache licenciją
+      nr. 2.0 (toliau – Licencija); šią bylą leidžiama naudoti tik
+      Licencijoje numatytomis sąlygomis. Licencijos kopiją galima
+      gauti adresu
      .
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
      .
-      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
-      software distributed under the License is distributed on an
-      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
-      KIND, either express or implied. See the License for the
-      specific language governing permissions and limitations
-      under the License.
+      Valstybės įstatymams nereikalaujant, be atskiro rašytinio susitarimo,
+      programinė įranga yra teikiama ESAMOJE BŪSENOJE BE JOKIŲ 
+      PAPILDOMŲ numanomų arba išreikštų GARANTIJŲ ARBA
+      SĄLYGŲ. Dėl Licencijos formuluočių, apibrėžiančių leidimus
ir
+      ribojimus, žiūrėti Licenciją.
 
-![Why Apache OpenOffice: OpenDocument Format](/why/images/shell.png) # {.rfloatimg}
+![Kodėl „Apache OpenOffice“: atvirojo dokumento formuotė](/why/images/shell.png)
# {.rfloatimg}
 
-##"Windows cannot open this file"
+##„Windows“ negali atversti bylos
 
-Does this look familiar?
+Kažkur matyta?
 
-When you try to open an ODF (Open Document Format) document, but you have no application
installed that 
-understands ODF, then Windows gives you the above dialog box and offers to show you other
applications that can read ODF.
+Mėginant ODF (atvirojo dokumento formuotę) atversti kompiuteryje, kuriame nėra ODF
skaitančios programos, operacinė sistema „Windows“ atverią dialogo langą,
kuriame pripažįsta savo negalią ir pamini kai kurių ODF skaitančių programų
pavadinimus.
 
-If this happened to you, then we can help. Apache OpenOffice is the award-winning, free
office suite that can read ODF documents, as well as Microsoft documents.
+Jeigu taip nutiko, atsakymas yra priešais akis. „Apache OpenOffice“ – tai
apdovanojimus pelnęs nemokamas raštinės programų rinkinys, skaitantis tiek ODF,
tiek „Microsoft“ dokumentus.
 
-##What are ODF documents?
+##Kas yra ODF dokumentai?
 
-ODF is an ISO International Standard format for office documents, created in 2006. ODF files
have the following file extensions:
+ODF – tai 2006 metais sukurta tarptautinė ISO standarto formuotė raštinės
dokumentams. ODF apima tokius bylų prievardžius:
 
-- *.odt (word processor documents)
-- *.ods (spreadsheet documents)
-- *.odp (presentation documents)
+- *.odt (tekstų rengyklės dokumentai)
+- *.ods (skaičiuoklės dokumentai)
+- *.odp (skaidrinių pranešimų rengyklės dokumentai)
 
-The advantage of ODF is that it is not tied to any one office application suite. It is an
open standard that any company can implement in their software. 
-OpenOffice uses ODF format as its default document format. Most other word processors, of
recent vintage, also have the ability to import and export ODF.
+ODF formuotės nesaisto joks pavienis raštinės programų rinkinys. ODF standartą
savo programinėje įrangoje gali įgyvendinti visos įmonės.
 
-##Apache OpenOffice
+„Apache OpenOffice“ ODF formuotę laiko numatytąja dokumentų formuote.
ODF gali importuoti ir eksportuoti dauguma pastarojo meto tekstų rengyklių.
 
-Apache OpenOffice is the leading open-source office software suite for word processing, spreadsheets,
presentations, graphics, databases and more. It is 
-published by the non-profit Apache Software Foundation. OpenOffice is available in many
languages and works on all common computers. OpenOffice can work with 
-ODF documents as well as documents from other common office software packages. It can be
downloaded and used completely free of charge for any purpose.
+##„Apache OpenOffice“
 
-If you want to read more about Apache OpenOffice, you can look [here](/li-test/why/).
+„Apache OpenOffice“ – tai pirmaujantis atvirųjų raštinės programų
rinkinys tekstams, skaičiuotėms, skaidriniams pranešimams, brėžiniams, duomenynams
ir kitiems dokumentams rengti. Rinkinį leidžia pelno nesiekianti įstaiga „Apache
Software Foundation“. „Apache OpenOffice“ siūlomas daugeliu kalbų ir
yra pritaikytas visiems plačiai naudojamiems kompiuteriams. Rinkinys skaito ir rašo
tiek ODF, tiek kitų žinomų raštinės programų bylas. Rinkinį galima gauti
nemokamai ir naudoti visais tikslais.
 
-##So what do I need to do to read my ODF document?
+Daugiau sužinoti apie „Apache OpenOffice“ galima [čia](/li-test/why/).
 
-[Download Apache OpenOffice](/download) and install it on your machine. It only takes a
few minutes to download and install. Once you have it installed you 
-will be able to read and write ODF documents. 
+##Ką daryti, norit perskaityti ODF dokumentą?
 
+[Gauti](/download) ir įsidiegti savo kompiuteryje „Apache OpenOffice“. Norint
skaityti ir rašyti ODF dokumentus, tereikia kelių minučių.

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_oem.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_oem.mdtext?rev=1596366&r1=1596365&r2=1596366&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_oem.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_oem.mdtext Tue May 20 19:01:03 2014
@@ -1,35 +1,35 @@
-Title: Why OpenOffice.org: IT business
-Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-      distributed with this work for additional information
-      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-      "License"); you may not use this file except in compliance
-      with the License. You may obtain a copy of the License at
+Pavadinimas: Kodėl „Apache OpenOffice“: IT verslas
+Įspėjimas: Licencija „Apache Software Foundation“ (toliau – ASF)
+      suteikta pagal vieną arba daugiau licencinių bendradarbiavimo
+      sutarčių. Daugiau informacijos apie intelektinę nuosavybę
+      yra teikiama „Įspėjimo“ byloje, platinamoje su šiuo kūriniu.
+      ASF suteikia Jums teisę naudoti šią bylą pagal „Apache“
licenciją
+      nr. 2.0 (toliau – Licencija); šią bylą leidžiama naudoti tik
+      Licencijoje numatytomis sąlygomis. Licencijos kopiją galima
+      gauti adresu
      .
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
      .
-      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
-      software distributed under the License is distributed on an
-      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
-      KIND, either express or implied. See the License for the
-      specific language governing permissions and limitations
-      under the License.
+      Valstybės įstatymams nereikalaujant, be atskiro rašytinio susitarimo,
+      programinė įranga yra teikiama ESAMOJE BŪSENOJE BE JOKIŲ 
+      PAPILDOMŲ numanomų arba išreikštų GARANTIJŲ ARBA
+      SĄLYGŲ. Dėl Licencijos formuluočių, apibrėžiančių leidimus
ir
+      ribojimus, žiūrėti Licenciją.
 
-![Why Apache OpenOffice: IT business](/why/images/why_oem.png) # {.rfloatimg}
+![Kodėl „Apache OpenOffice“: IT verslas](/why/images/why_oem.png) # {.rfloatimg}
 
-Build your business around Apache OpenOffice. If you're in the IT business, OpenOffice can
mean good business for you. The **flexible word processor**, **powerful spreadsheet**, **dynamic
graphics**, **database access** and more meet all the requirements for an office software
package.
+Versle „Apache OpenOffice“ gali tapti atskaitos tašku. IT versle „Apache
OpenOffice“ gali teikti daug gerų dalykų. **Lanksti tekstų rengyklė**, **galinga
skaičiuoklė**, **įspūdinga pranešimų rengyklė**, **dinamiška braižyklė**,
**išsami duomenynų rengyklė** kartu su kitomis „Apache OpenOffice“ priemonėmis
tenkina visus raštinės programų rinkiniui keliamus reikalavimus.
 
-Use OpenOffice to add value for your clients, free of license costs and onerous licensing
conditions.
+„Apache OpenOffice“ leidžia klientams teikia pridėtinę vertę be licencinių
mokesčių ir painių licencijavimo sąlygų.
 
- - **Unbeatable value add**
+ - **Nenurungiama pridėtinė vertė**
 
-  Although it's the big name software companies that capture the headlines, shipping the
box is only a small part of the equation. For the majority of users, it's other people who
provide the value add: the people running training courses, writing user guides, providing
support, integrating systems, providing niche-market add-ons... For all of these businesses,
Apache OpenOffice provides an unbeatable value proposition. No longer do you have to spend
a large chunk of your client's budget on software licenses. With OpenOffice, you can offer
office software of the highest quality at no cost.
+  Nors žiniasklaidos dėmesiu dažniausiai puikuojasi garsių pavadinimų programinės
įrangos tiekėjai, vis dėlto pakuotės išsiuntimas paštu tėra mažutėlė
įvykių grandinės dalelė. Daugumai naudotojų pagrindinę pridėtinę vertę
teikia kiti žmonės: skaitantys mokymo kursus, rašantys naudojimo vadovėlius, teikiantys
pagalbą, integruojantys sistemas, kuriantys priedus nišinėms rinkoms... Visiems šiems
verslams „Apache OpenOffice“ siūlo nenurungiamą galimybę pridėtinei
vertei kurti. Didžiosios kliento biudžeto dalies nebereikės išleisti programinės
įrangos licencijoms. „Apache OpenOffice“ aukščiausios kokybės raštinės
programas leis pasiūlyti nemokamai.
 
- - **Open for adoption**
+ - **Atvira taikymui**
 
-  For developers and systems integrators, Apache OpenOffice is as open as its name implies.
Starting at the file level, it is the first software package in the world to fully support
ISO/IEC 26300 OpenDocument file format (ODF). As more companies adopt the standard, exchanging
data between office software will become as easy as saving and opening a file - a system integrator's
dream. For developers, Apache OpenOffice offers a range of options, from extensions - in a
variety of programming languages - through to use of the full OpenOffice component based architecture.
+  Atviresnės programinės įrangos už „Apache OpenOffice“ plėtotojai
ir sistemų integruotojai turbūt neras. Šnekant apie bylas – tai pirmasis pasaulyje
programinės įrangos paketas, visiškai įgyvendinęs ISO/IEC 26300 atvirojo dokumento
bylų formuotę (ODF). Standarto laikosi vis daugiau įmonių, todėl ateityje,
keičiantis bylomis tarp skirtingų raštinės programų, bylos bus tiesiog įrašomos,
atverčiamos ir užverčiamos – aplinkinių veiksmų nebereikės. Tokia ir
yra sistemų integruotojo svajonė. „Apache OpenOffice“ siūlo gausių galimybių
ir plėtotojams – nuo plėtinių įvairiomis programavimo kalbomis iki plataus
„Apache OpenOffice“ sandais paremtos architektūros taikymo.
 
- - **Open for business**
+ - **Atvira verslui**
 
-  Apache OpenOffice prides itself on its compatibility with other office software, both
in the way it works and in the files it uses. So offering OpenOffice doesn't close off options
for your clients - in fact, it opens up new opportunities for them. Amazingly, OpenOffice
comes without any license fees, or any worrying small print. You can pre-install it on computers,
ship it on CDs, include it in books, put it on the cover of magazines... and, you don't need
to say *We recommend Apache OpenOffice* on all your advertising.
+  „Apache OpenOffice“ didžiuojasi savo suderinamumu su kitomis raštinės
programomis, savo veiksena, savo bylomis. „Apache OpenOffice“ nevaržo klientų
laisvės rinktis, priešingai, teikia jiems naujų galimybių bei progų. Gali skambėti
neįtikėtinai, bet „Apache OpenOffice“ platinamas be jokių licencinių
mokesčių, jokių įtartinų sąlygų smulkiuoju šriftu. Rinkinį galima
diegti pardavimui skirtuose kompiuteriuose, platinti nešiojamose laikmenose, pridėti
prie knygų, prisegti prie žurnalų viršelių – ir „Apache OpenOffice“
kalbės pats už save.

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_office2003-end-of-life.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_office2003-end-of-life.mdtext?rev=1596366&r1=1596365&r2=1596366&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_office2003-end-of-life.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_office2003-end-of-life.mdtext Tue May
20 19:01:03 2014
@@ -1,32 +1,30 @@
-Title:   Office 2003 End of Life
-Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-      distributed with this work for additional information
-      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-      "License"); you may not use this file except in compliance
-      with the License. You may obtain a copy of the License at
+Pavadinimas: Pasenęs „Office 2003“
+Įspėjimas: Licencija „Apache Software Foundation“ (toliau – ASF)
+      suteikta pagal vieną arba daugiau licencinių bendradarbiavimo
+      sutarčių. Daugiau informacijos apie intelektinę nuosavybę
+      yra teikiama „Įspėjimo“ byloje, platinamoje su šiuo kūriniu.
+      ASF suteikia Jums teisę naudoti šią bylą pagal „Apache“
licenciją
+      nr. 2.0 (toliau – Licencija); šią bylą leidžiama naudoti tik
+      Licencijoje numatytomis sąlygomis. Licencijos kopiją galima
+      gauti adresu
      .
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
      .
-      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
-      software distributed under the License is distributed on an
-      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
-      KIND, either express or implied. See the License for the
-      specific language governing permissions and limitations
-      under the License.
-
-##The April 2014 deadline
-
-Microsoft has [announced][1] that they are ending support of Office 2003 and Windows XP on
April 8th, 2014. What does this mean? As they describe,
-"After April 8, 2014, there will be no new security updates, non-security hotfixes, free
or paid assisted support options or online technical content updates." This,
-according to Microsoft, exposes Office 2003 users to greater "Security & Compliance Risks".
-
-##Exploring the alternatives
-
-Some companies and users will write a big check to Microsoft and upgrade to a new version
of Windows and a new version of Office. But other companies will see this as an opportunity

-to explore the alternatives, including open source products like Apache OpenOffice, the leading
free productivity suite. It is not too early to start planning for a migration off 
-of Microsoft Office 2003 and Windows XP. Many companies have already started.
+      Valstybės įstatymams nereikalaujant, be atskiro rašytinio susitarimo,
+      programinė įranga yra teikiama ESAMOJE BŪSENOJE BE JOKIŲ 
+      PAPILDOMŲ numanomų arba išreikštų GARANTIJŲ ARBA
+      SĄLYGŲ. Dėl Licencijos formuluočių, apibrėžiančių leidimus
ir
+      ribojimus, žiūrėti Licenciją.
+
+##Terminas – 2014 m. balandžio mėn. 8 d.
+
+„Microsoft“ [pranešė][1], kad nuo 2014 m. balandžio mėn. 8 d. nebeaptarnaus
„Office 2003“ ir „Windows XP“. Ką tai reiškia?
+
+Paties „Microsoft“ žodžiais, „Nuo 2014 m. balandžio mėn. 8 d.
nebus naujų saugumo naujinių, sparčiųjų taisinių, mokamos ir nemokamos pagalbos,
atnaujintos techninės literatūros žiniatinklyje.“ Pasak „Microsoft“,
„Office 2003“ naudotojų išaugs „saugumo ir atitikties rizikos“.
+
+##Ar yra alternatyvų?
+
+Kai kurios įmonės ir naudotojai „Microsoft“ plačiai pravers pinigines,
įsigydamos naują „Windows“ arba „Office“ laidą. Kitos įmonės
naudosis proga pasidairyti alternatyvų, įskaitant tokius atvirosios programinės įrangos
gaminius, kaip „Apache OpenOffice“ – tai pirmaujantis laisvųjų raštinės
programų rinkinys. Metas gerai pasvarstyti apie perėjimą nuo „Microsoft Office
2003“ ir „Windows XP“ prie kitų alternatyvų. Daugelis įmonių tai
jau padarė.
 
 
 [1]: http://www.microsoft.com/en-us/windows/endofsupport.aspx

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_other.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_other.mdtext?rev=1596366&r1=1596365&r2=1596366&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_other.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_other.mdtext Tue May 20 19:01:03 2014
@@ -1,41 +1,35 @@
-Title:   Why Apache OpenOffice: Other Reasons
-Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-      distributed with this work for additional information
-      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-      "License"); you may not use this file except in compliance
-      with the License. You may obtain a copy of the License at
+Pavadinimas: Kodėl „Apache OpenOffice“: kitos priežastys
+Įspėjimas: Licencija „Apache Software Foundation“ (toliau – ASF)
+      suteikta pagal vieną arba daugiau licencinių bendradarbiavimo
+      sutarčių. Daugiau informacijos apie intelektinę nuosavybę
+      yra teikiama „Įspėjimo“ byloje, platinamoje su šiuo kūriniu.
+      ASF suteikia Jums teisę naudoti šią bylą pagal „Apache“
licenciją
+      nr. 2.0 (toliau – Licencija); šią bylą leidžiama naudoti tik
+      Licencijoje numatytomis sąlygomis. Licencijos kopiją galima
+      gauti adresu
      .
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
      .
-      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
-      software distributed under the License is distributed on an
-      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
-      KIND, either express or implied. See the License for the
-      specific language governing permissions and limitations
-      under the License.
+      Valstybės įstatymams nereikalaujant, be atskiro rašytinio susitarimo,
+      programinė įranga yra teikiama ESAMOJE BŪSENOJE BE JOKIŲ 
+      PAPILDOMŲ numanomų arba išreikštų GARANTIJŲ ARBA
+      SĄLYGŲ. Dėl Licencijos formuluočių, apibrėžiančių leidimus
ir
+      ribojimus, žiūrėti Licenciją.
 
-Here are some other reasons to use Apache OpenOffice:
+Daugiau priežasčių, kodėl naudotinas „Apache OpenOffice“:
 
- - **You need to [read and write Open Document Format](why_odf.html) (ODF) documents (*.odt,
*.ods, *.odp)**
+ - **Reikia [skaityti ir rašyti atvirojo dokumento formuotės](why_odf.html) (ODF)
dokumentus (*.odt, *.ods, *.odp)**
   
- - **You are using Microsoft Windows XP or Vista and Microsoft no longer supports Office
on that platform**
+ - **Turima platforma „Windows XP“ arba „Vista“ nebeaptarnauja „Microsoft
Office“ programų**
 
- - **You need to be able to read older document formats**
+ - **Reikia skaityti senesnes dokumentų formuotes**
 
- - **You are an desktop or laptop OEM and need a replacement for Microsoft's Office Starter
Edition**
-
- - **You want a free office suite to provide to patrons in a library, a community center
or an internet cafe**
-
- - **You use Microsoft Office at work but want to have something at home you can use occasionally**
-
- - **You need a replacement for Microsoft Office 2003 when it reaches End Of Life and support
ends in 2014**
-
- - **You are looking for an office suite that you can embed in a set-top device, a kiosk
or similar appliance**
-
-  
+ - **Rašomajam stalui arba nešiojamam kompiuteriui skirtos įrangos gamintojui reikia
alternatyvos turimai „Microsoft's Office Starter Edition“ laidai**
 
+ - **Bibliotekai, kultūros centrui arba internetinei kavinei reikia nemokamo raštinės
programų rinkinio**
 
+ - **Darbe įdiegtas „Microsoft Office“, ko nors panašaus reikia ir namuose**
 
+ - **2014 m. pasibaigus „Microsoft Office 2003“ galiojimui ir aptarnavimui, reikia
kitos alternatyvos**
 
+ - **Reikia raštinės programų rinkinio, kurį galima įstatyti tarpiniame įrenginyje,
kioske ar panašiame prietaise**

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_sme.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_sme.mdtext?rev=1596366&r1=1596365&r2=1596366&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_sme.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_sme.mdtext Tue May 20 19:01:03 2014
@@ -1,35 +1,35 @@
-Title: Why Apache OpenOffice: Enterprises
-Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-      distributed with this work for additional information
-      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-      "License"); you may not use this file except in compliance
-      with the License. You may obtain a copy of the License at
+Pavadinimas: Kodėl „Apache OpenOffice“: įmonės
+Įspėjimas: Licencija „Apache Software Foundation“ (toliau – ASF)
+      suteikta pagal vieną arba daugiau licencinių bendradarbiavimo
+      sutarčių. Daugiau informacijos apie intelektinę nuosavybę
+      yra teikiama „Įspėjimo“ byloje, platinamoje su šiuo kūriniu.
+      ASF suteikia Jums teisę naudoti šią bylą pagal „Apache“
licenciją
+      nr. 2.0 (toliau – Licencija); šią bylą leidžiama naudoti tik
+      Licencijoje numatytomis sąlygomis. Licencijos kopiją galima
+      gauti adresu
      .
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
      .
-      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
-      software distributed under the License is distributed on an
-      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
-      KIND, either express or implied. See the License for the
-      specific language governing permissions and limitations
-      under the License.
+      Valstybės įstatymams nereikalaujant, be atskiro rašytinio susitarimo,
+      programinė įranga yra teikiama ESAMOJE BŪSENOJE BE JOKIŲ 
+      PAPILDOMŲ numanomų arba išreikštų GARANTIJŲ ARBA
+      SĄLYGŲ. Dėl Licencijos formuluočių, apibrėžiančių leidimus
ir
+      ribojimus, žiūrėti Licenciją.
 
-![Why Apache OpenOffice: Enterprises](/why/images/why_sme.png) # {.rfloatimg}
+![Kodėl „Apache OpenOffice“: įmonės](/why/images/why_sme.png) # {.rfloatimg}
 
-Enterprises from corner-shops to corporate giants are turning to Apache OpenOffice to power
their businesses. The **flexible word processor**, **powerful spreadsheet**, **dynamic graphics**,
**database access** and more meet all the requirements for an office software package.
+Įmonės – nuo mažučių krautuvėlių iki milžiniškų korporacijų
– gręžiasi į „Apache OpenOffice“, dairydamosi pastiprinimo savo verslui.
**Lanksti tekstų rengyklė**, **galinga skaičiuoklė**, **įspūdinga pranešimų
rengyklė**, **dinamiška braižyklė**, **išsami duomenynų rengyklė** kartu
su kitomis „Apache OpenOffice“ priemonėmis tenkina visus raštinės programų
rinkiniui keliamus reikalavimus.
 
-OpenOffice offers a high degree of compatibility with commercial office software, but with
none of the costs or license worries.
+„Apache OpenOffice“ puikiai suderinamas su komercinėmis raštinės programomis,
tačiau leidžia išvengti su minėtomis programomis siejamų išlaidų bei
rūpesčių.
 
- - **The no-hassle answer**
+ - **Å alin nepatogumus**
 
-  For small businesses, IT is a hassle and an expense. Apache OpenOffice is simply the
easiest and cheapest way of providing the essential software tools required to support a growing
business. Developed over twenty years, OpenOffice is a mature, stable, product, guaranteeing
trouble-free usage. Behind the scenes, it stores all your valuable data in a format approved
by the International Organization for Standardization - the first software package in the
world to meet this exacting standard. As more companies adopt the standard, exchanging data
between office software, accounting software, planning software - any software - will become
as easy as saving and opening a file. No transcription errors, no typing the same information
twice - no hassle computing.
+  Smulkiajam verslui IT siejasi su nepatogumais ir išlaidomis. „Apache OpenOffice“
– tai paprasčiausias ir pigiausias būdas gauti esminę programinę įrangą
augančiam verslui. Virš 20 metų plėtojamas „Apache OpenOffice“ yra brandus
ir patikimas gaminys, laiduojantis sklandžią naudojimo patirtį. Duomenys saugomi
formuote, kurią patvirtino Tarptautinė standartizavimo organizacija (ISO). „Apache
OpenOffice“ minėtą standartą savo programinės įrangos pakete įdiegė
pirmasis pasaulyje. Standarto laikosi vis daugiau įmonių, todėl ateityje, keičiantis
bylomis tarp skirtingų raštinės programų, bylos bus tiesiog įrašomos, atverčiamos
ir užverčiamos: aplinkinių veiksmų nebereikės, neįsivels klaidų, perrašant
dokumentus, nereikės dukart įvesti tos pačios informacijos, nekils kompiuterinių
nesklandumų.
 
- - **Better but compatible**
+ - **Geriau ir suderinama**
 
-  Apache OpenOffice prides itself on its compatibility with other office software. Companies
moving to OpenOffice simply take their existing files with them. In fact, changing to OpenOffice
may be a simpler process than having to upgrade because your commercial software vendor has
brought out a new version. OpenOffice also understands that no business is an island, which
is why it can exchange files with other office software - for example, the one your accountants
use. It also allows you to create PDF files for those all-important times when you want to
retain control of documents after they leave your office.
+  „Apache OpenOffice“ didžiuojasi savo suderinamumu su kitomis raštinės
programomis. Pereinančioms prie „Apache OpenOffice“ įmonėms tereikia su
savimi pasiimti turimas bylas. Tiesą sakant, išmokti naudotis „Apache OpenOffice“
gali būti paprasčiau negu įvaldyti naują komercinės programinės įrangos
laidą. Rinkinio plėtotojai puikai supranta, kad verslas neveikia užsisklendęs
nuo pasaulio, todėl pasirūpino, kad keistis bylomis tarp skirtingų raštinės
programų būtų paprasta. Galima kurti ir PDF bylas tiems ypatingiems ir svarbiems
atvejais, kai norima išsaugoti nekintamą dokumento išvaizdą visuose kompiuteriuose.
 
- - **Open for business**
+ - **Atvira verslui**
 
-  Amazingly, Apache OpenOffice comes without any license fees, or any worrying small print.
You can install it on as many computers as you like, use it for any purpose, and even give
copies away for employees to use at home. No more threats of heavy-handed software audits
disturbing your business. You don't even have to worry about what to install - OpenOffice
is one complete package. If you need extra languages, simply install them.
+  Gali skambėti neįtikėtinai, bet „Apache OpenOffice“ platinamas be
jokių licencinių mokesčių, jokių įtartinų sąlygų smulkiuoju šriftu.
Rinkinį galima diegti neribotame skaičiuje kompiuterių, naudoti visais tikslais,
dalinti nemokamas kopijas darbuotojams naudojimui namuose. Verslui nebegresia darbą trikdantys
programinės įrangos auditai. Nereikia sukti galvos, ką diegti, ko ne – „Apache
OpenOffice“ savaime įdiegs visas reikalingas programas. Prireikus papildomų kalbų,
tereikia jas įdiegti.

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_volunteers.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_volunteers.mdtext?rev=1596366&r1=1596365&r2=1596366&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_volunteers.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/li-test/why/why_volunteers.mdtext Tue May 20 19:01:03
2014
@@ -1,44 +1,36 @@
-Title:   Volunteers, not Amateurs
-Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
-      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
-      distributed with this work for additional information
-      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
-      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
-      "License"); you may not use this file except in compliance
-      with the License. You may obtain a copy of the License at
+Pavadinimas: Savanoriai, o ne mėgėjai
+Įspėjimas: Licencija „Apache Software Foundation“ (toliau – ASF)
+      suteikta pagal vieną arba daugiau licencinių bendradarbiavimo
+      sutarčių. Daugiau informacijos apie intelektinę nuosavybę
+      yra teikiama „Įspėjimo“ byloje, platinamoje su šiuo kūriniu.
+      ASF suteikia Jums teisę naudoti šią bylą pagal „Apache“
licenciją
+      nr. 2.0 (toliau – Licencija); šią bylą leidžiama naudoti tik
+      Licencijoje numatytomis sąlygomis. Licencijos kopiją galima
+      gauti adresu
      .
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
      .
-      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
-      software distributed under the License is distributed on an
-      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
-      KIND, either express or implied. See the License for the
-      specific language governing permissions and limitations
-      under the License.
+      Valstybės įstatymams nereikalaujant, be atskiro rašytinio susitarimo,
+      programinė įranga yra teikiama ESAMOJE BŪSENOJE BE JOKIŲ 
+      PAPILDOMŲ numanomų arba išreikštų GARANTIJŲ ARBA
+      SĄLYGŲ. Dėl Licencijos formuluočių, apibrėžiančių leidimus
ir
+      ribojimus, žiūrėti Licenciją.
 
-##Complicated software, developed by volunteers?
+##Sudėtingą programinę įrangą plėtoja savanoriai?
 
-Apache OpenOffice is developed 100% by volunteers. Apache does not pay for developers, for
translators, for QA, for marketing, for UI, for support, etc. Of course, we're
-happy to accept [donations to the Apache Software Foundation][1], to keep our servers running
and for similar overhead expenses. But our products are developed entirely by volunteers.
+„Apache OpenOffice“ plėtoja tik savanoriai. „Apache“ fondas neapmoka
plėtotojų ir vertėjų darbo, neperka kokybės užtikrinimo, rinkodaros, naudotojo
sąsajos kūrimo, aptarnavimo ir kitų paslaugų. Žinoma, mielai priimama [„Apache
Software Foundation“][1] skirta parama, kad būtų užtikrintas tarnybinių stočių
veikimas bei padengtos einamosios išlaidos. Tačiau pačią įrangą plėtoja
tik savanoriai.
 
-Some users are initially worried by this statement. How can software for free, developed
by volunteers, be any good?
+Kai kurie naudotojai nerimauja, išgirdę klausimą: ko verta nemokama programinė
įranga, kuria plėtoja savanoriai?
 
-##Talent as deep as any corporation
+##Talentų čia tiek, kiek korporacijose
 
-OpenOffice, through its decade plus existence, has had, and continues to benefit from the
contributions of many professionals. Some are sponsored by their employers to volunteer
-with the project. At one time or another Sun, Oracle, Novell, Redhat, IBM and others have
sponsored their employees to work on OpenOffice. Some professional are recently retired
-and work on the project to keep their skills sharp or to "give back" to the open source community.
 Others have a business based on OpenOffice consulting, and volunteer with the 
-project to stay close to potential customers.  Others are students, studying software engineering
or a related field, and participate in our project as a form of electronic 
-internship. Among our volunteers are several programmers with over a decade's experience
working on OpenOffice. We are fortunate to have a depth of talent working on this project
-that would be the envy of many corporations.
+Per ilgą plėtojimo laikotarpį „Apache OpenOffice“ talkino ir tebetalkiną
daugybė profesionalų. Kai kurių savanorystę remia darbdaviai. Įvairiuose plėtojimo
tarpsniuose „OpenOffice“ talkinančius darbuotojus rėmė įmonės „Sun“,
„Oracle“, „Novell“, „Redhat“, „IBM“ ir kitos. Kai
kurie profesionalai jau išėjo į pensiją, tačiau projekte tebedalyvauja, norėdami
pramankštinti savo gebėjimus, arba „grąžinti skolas“ atvirosios programinės
įrangos bendruomenei. Dar kiti užsiima „Apache OpenOffice“ konsultavimo verslu
ir savanoriauja, siekdami suartėti su potencialiais užsakovais. „Apache OpenOffice“
talkina programinės įrangos inžinerijos studentai, projekte atliekantys elektroninę
praktiką. Savanoriškai triūsia keletas programuotojų, kurių patirtis dirbant
su „Apache OpenOff
 ice“ siekia gerą dešimtmetį. Projektą plėtoja ne viena dešimtis talentingų
žmonių, kurių pavydėtų net stambios korporacijos.
 
-So our all-volunteer principle is a statement of how we are organized, as a non-profit. 
We do not pay for developers. But this is not a statement on the professionalism and 
-talent of our volunteers. In fact, very few corporations would be able to afford the kind
of talent that we have, as volunteers, helping with Apache OpenOffice.
+Savanorystės principas tik apibūdina „Apache Software Foundation“ kaip pelno
nesiekiančią įstaigą, kuri neapmoka savanorių darbo, nieko nepasakydamas apie
savanorių profesionalumą ir gebėjimus. Tiesą sakant, retai korporacijai pavyksta
pritraukti tiek talentų, kiek jų talkina „Apache OpenOffice“ projektui.
 
-##Join us!
+##Metas prisijungti!
 
-If you have skills in programming, quality assurance, translation, technical writing, graphic
design, marketing or related disciplines, then you can make difference by 
-[volunteering with the Apache OpenOffice project][2]. With the generous contributions of
your time and talent, we can make OpenOffice even better!
+Turintys programavimo, kokybės priežiūros, vertimo, techninės literatūros
rengimo, grafinio dizaino, rinkodaros ir kitų susijusių įgūdžių kviečiami
tapti [„Apache OpenOffice“ projekto savanoriais][2]. Projektui skirtas laikas ir
patikėti įgūdžiai padarys „Apache OpenOffice“ dar tobulesnį!
 
 [1]: http://www.apache.org/foundation/contributing.html
 [2]: http://openoffice.apache.org/get-involved.htmlMime
View raw message