openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From o..@apache.org
Subject svn commit: r1591204 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html
Date Wed, 30 Apr 2014 06:58:41 GMT
Author: orw
Date: Wed Apr 30 06:58:40 2014
New Revision: 1591204

URL: http://svn.apache.org/r1591204
Log:
changes to Dutch websites for AOO 4.1.0 release

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html?rev=1591204&r1=1591203&r2=1591204&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html Wed Apr 30 06:58:40 2014
@@ -16,9 +16,9 @@
 		
 		<!-- here is the content pane -->
 		<td style="border-width: 0px;">
-			<h1>Apache OpenOffice 4.0.1 in het Nederlands downloaden</h1>
-			<p>De nieuwe Apache OpenOffice, versie 4.0.1, is beschikbaar in het Nederlands voor
Windows, Linux en Mac OS X.</p>
-			<p>Hoe krijg je Apache OpenOffice 4.0.1 gemakkelijk binnen? Ga naar de <a href="http://www.openoffice.org/download/">hoofdpagina
voor downloaden</a> en klik
+			<h1>Apache OpenOffice 4.1.0 in het Nederlands downloaden</h1>
+			<p>De nieuwe Apache OpenOffice, versie 4.1.0, is beschikbaar in het Nederlands voor
Windows, Linux en Mac OS X.</p>
+			<p>Hoe krijg je Apache OpenOffice 4.1.0 gemakkelijk binnen? Ga naar de <a href="http://www.openoffice.org/download/">hoofdpagina
voor downloaden</a> en klik
 				op het groene vlak. In de meeste gevallen is de juiste variant (voor jouw besturingssysteem
en in het Nederlands) al geselecteerd.</p>
 			<p>Voor meer keuze kun je ook naar de <a href="http://www.openoffice.org/download/other.html">overzichtspagina
voor downloaden</a> en daar de variant
 				van besturingssysteem en taal kiezen die je wilt. Mime
View raw message