openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mar...@apache.org
Subject svn commit: r1585565 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/cy/index.html
Date Mon, 07 Apr 2014 19:00:20 GMT
Author: marcus
Date: Mon Apr 7 19:00:20 2014
New Revision: 1585565

URL: http://svn.apache.org/r1585565
Log:
Deleted unavailable links

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/cy/index.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/cy/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/cy/index.html?rev=1585565&r1=1585564&r2=1585565&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/cy/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/cy/index.html Mon Apr 7 19:00:20 2014
@@ -32,10 +32,8 @@
 
 <p>Mae modd llwytho'r fersiwn Cymraeg diweddaraf o OpenOffice.org i lawr ar gyfer y
systemau uchod ond mae fersiynau poblogaidd fel <a href="http://www.ubuntu.com/">Ubuntu</a>,
<a href="http://www.redhat.com/">Red Hat</a>, <a href="http://www.mandriva.com">Mandriva</a>
a <a href="http://www.novell.com/linux/">SuSE</a> yn cynnwys OpenOffice.org Cymraeg
yn barod.   </p>
 <p><strong>Apple Mac</strong></p>
-<p> Mae dau fersiwn o OpenOffice.org i'w gael ar gyfer y Mac:      <br />
- <br />
- <a href="http://www.openoffice.org">OpenOffice.org</a> ar gyfer y Mac Intel.</p>
-<p><a href="http://www.neooffice.org/neojava/en/index.php">NeoOffice.org</a>
ar gyfer y Mac PPC.</p>
+<p> Mae dau fersiwn o OpenOffice.org i'w gael ar gyfer y Mac:<br />
+<a href="http://www.openoffice.org">OpenOffice.org</a>ar gyfer y Mac Intel.</p>
 <p><strong>Fersiwn Dwyieithog Windows </strong></p>
 <p> Mae posib cael fersiwn o OpenOffice.org 2.0 sy'n cynnig rhyngwyneb dwyieithog,
lle mae modd dewis y naill iaith neu'r llall. Mae'r pecyn i'w gael ar gyfer Windows yn unig
hefyd yn rhoi'r dewis o bryd i ddefnyddio'r gwirydd sillafu mewn dogfennau cymysg eu iaith
neu rhai sydd mewn iaith gwahanol i'r rhyngwyneb.   </p>
 <p><a href="http://www.codepoets.co.uk/~divec/ooowin-meddal-2.0.0-1.exe">OpenOffice.org
2.0 Dwyieithog </a></p>
@@ -51,10 +49,8 @@
 <p class="priflinc"><a href="#Cymraeg">(Cliciwch am destun Cymraeg)</a></p>
 <p>There are Welsh language versions of OpenOffice.org available for the most systems
but some popular Linux systems such as <a href="http://www.ubuntu.com/">Ubuntu</a>,
<a href="http://www.redhat.com/">Red Hat</a>, <a href="http://www.mandriva.com">Mandriva</a>
a <a href="http://www.novell.com/linux/">SuSE</a> provide the Welsh version of
OpenOffice.org within their distribution. </p>
 <p><strong>Apple Mac</strong></p>
-<p> Two versions of OpenOffice.org are available for the Mac: <br />
-  <br />
-  <a href="http://www.openoffice.org">OpenOffice.org</a> for the Mac Intel.
It uses X11, which is available on the OSX installation DVD. </p>
-<p><a href="http://www.neooffice.org/neojava/en/index.php">NeoOffice.org</a>
 for the Mac PPC. </p>
+<p> The version of OpenOffice.org is available for Mac:<br />
+<a href="http://www.openoffice.org">OpenOffice.org</a> for the Mac Intel. It
uses X11, which is available on the OSX installation DVD. </p>
 <p><strong> Windows Bilingual Version </strong></p>
 <p> A bilingual Welsh-English, version of OpenOffice.org 2.0 for Windows is available
which provides a switchable bilingual interface. The version provides a means of chosing which
spellchecker to use in mixed language documents or ones that are different to the program's
interface. </p>
 <p><a href="http://www.codepoets.co.uk/~divec/ooowin-meddal-2.0.0-1.exe">Bilingual
OpenOffice.org 2.0 </a></p>Mime
View raw message